Trundle
D

Bảng Ngọc Trundle

the Troll King • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Trundle ở Top đối với patch 14.12. Tìm Bảng Ngọc Trundle mà bạn đang tìm!
3%
Tỉ lệ bị chọn
50.5%
Tỉ lệ thắng
2.2%
Tỉ lệ bị cấm
136,989
Trận

Mạnh so với

Irelia
42.5%
1,966
K'Sante
44.2%
1,660
Fiora
46.3%
2,331
Sion
46.5%
2,258
Skarner
47%
2,286

Yếu so với

Teemo
54.9%
3,857
Volibear
52.8%
5,488
Kayle
52.4%
2,293
Tahm Kench
52.3%
2,610
Garen
52%
6,828

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
51%
36,188 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
51.1%
102,254 Trận

Các Trang bị chính

Plated SteelcapsRavenous HydraTrinity Force
55%
10,672 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Hullbreaker
Spirit Visage
Wit's End
58.6%57.1%54.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Chomp
Q
Frozen Domain
W
Pillar of Ice
E
52%
91,487 Trận
Chomp
Q
1
4
5
7
9
Frozen Domain
W
2
8
10
12
13
Pillar of Ice
E
3
14
15
Subjugate
R
6
11

Bảng Ngọc Trundle

PrecisionPrecision
Press the Attack
Fleet Footwork
Conqueror
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Trundle

Bảng Ngọc Trundle
PrecisionPrecision
Press the Attack
60%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
0%
Absorb Life
44%
Triumph
24%
Presence of Mind
32%
Legend: Alacrity
88%
Legend: Haste
12%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
12%
Cut Down
44%
Last Stand
44%
ResolveResolve
Demolish
24%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
4%
Second Wind
28%
Bone Plating
68%
Overgrowth
36%
Revitalize
40%
Unflinching
0%
Adapative Force
0%
Attack Speed
100%
Ability Haste
0%
Adapative Force
100%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
16%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
84%