Trundle
D

Bảng Ngọc Trundle

the Troll King • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Trundle ở Top đối với patch 14.4. Tìm Bảng Ngọc Trundle mà bạn đang tìm!
5.5%
Tỉ lệ bị chọn
51.8%
Tỉ lệ thắng
9.7%
Tỉ lệ bị cấm
201,780
Trận

Mạnh so với

K'Sante
42.9%
3,863
Irelia
43%
3,512
Yasuo
43.7%
2,414
Olaf
44.2%
2,623
Cho'Gath
45.2%
2,139

Yếu so với

Vayne
51.8%
2,963
Volibear
51.4%
10,197
Twisted Fate
51.1%
2,589
Teemo
50.8%
5,986
Udyr
50.8%
2,111

Phép Bổ Trợ

GhostTeleport
52%
134,256 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
52.4%
157,048 Trận

Các Trang bị chính

Plated SteelcapsTrinity ForceRavenous Hydra
56%
16,477 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Hullbreaker
Thornmail
Sterak's Gage
60.1%55.3%58.5%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Chomp
Q
Frozen Domain
W
Pillar of Ice
E
53%
141,816 Trận
Chomp
Q
1
4
5
7
9
Frozen Domain
W
2
8
10
12
13
Pillar of Ice
E
3
14
15
Subjugate
R
6
11

Bảng Ngọc Trundle

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Trundle

Bảng Ngọc Trundle
PrecisionPrecision
Press the Attack
28%
Lethal Tempo
71%
Fleet Footwork
<1%
Conqueror
0%
Overheal
2%
Triumph
88%
Presence of Mind
10%
Legend: Alacrity
80%
Legend: Tenacity
20%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
2%
Cut Down
0%
Last Stand
98%
ResolveResolve
Demolish
63%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
0%
Second Wind
44%
Bone Plating
41%
Overgrowth
20%
Revitalize
16%
Unflinching
17%
Offense
33%
Offense
68%
Offense
0%
Offense
96%
Flex
<1%
Flex
0%
Defense
15%
Flex
48%
Flex
18%