Kai'Sa
D

Bảng Ngọc Kai'Sa

Daughter of the Void • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Kai'Sa ở ĐTCL đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Kai'Sa mà bạn đang tìm!
21.3%
Tỉ lệ bị chọn
48%
Tỉ lệ thắng
5.9%
Tỉ lệ bị cấm
1,136,808
Trận

Mạnh so với

Zeri
47.9%
13,752
Tristana
50.5%
32,231
Kalista
50.9%
23,581
Aphelios
50.9%
34,389
Lucian
51%
40,483

Yếu so với

Nilah
55.1%
12,994
Samira
53.6%
50,243
Miss Fortune
53.5%
68,401
Vayne
53.1%
68,977
Ashe
53%
64,191

Phép Bổ Trợ

FlashGhost
48.5%
336,792 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
48.4%
942,532 Trận

Các Trang bị chính

StormrazorBerserker's Greaves
Guinsoo's Rageblade
50%
321,407 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Nashor's Tooth
Zhonya's Hourglass
Guardian Angel
54.3%56.3%58.3%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Icathian Rain
Q
Supercharge
E
Void Seeker
W
50%
576,260 Trận
Icathian Rain
Q
1
4
5
7
9
Void Seeker
W
2
14
15
Supercharge
E
3
8
10
12
13
Killer Instinct
R
6
11

Bảng Ngọc Kai'Sa

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Kai'Sa

Bảng Ngọc Kai'Sa
DominationDomination
Electrocute
0%
Predator
0%
Dark Harvest
0%
Hail of Blades
100%
Cheap Shot
<1%
Taste of Blood
>99%
Sudden Impact
<1%
Zombie Ward
56%
Ghost Poro
<1%
Eyeball Collection
44%
Treasure Hunter
90%
Ingenious Hunter
0%
Relentless Hunter
3%
Ultimate Hunter
6%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
79%
Perfect Timing
0%
Future's Market
<1%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
98%
Cosmic Insight
22%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
0%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
<1%
Flex
0%
Defense
3%
Flex
89%
Flex
9%