Kai'Sa
D

Bảng Ngọc Kai'Sa

Daughter of the Void • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Kai'Sa ở ĐTCL đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Kai'Sa mà bạn đang tìm!
68.3%
Tỉ lệ bị chọn
48.5%
Tỉ lệ thắng
3.4%
Tỉ lệ bị cấm
33,148
Trận

Mạnh so với

Ezreal
48%
2,395
Smolder
48.3%
1,233
Varus
48.4%
1,079
Tristana
49.2%
845
Kalista
49.4%
502

Yếu so với

Nilah
56.5%
628
Kog'Maw
56.4%
707
Zeri
54.2%
1,428
Jinx
53.7%
4,501
Draven
53%
1,195

Phép Bổ Trợ

ExhaustFlash
50.6%
3,453 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
48.6%
31,502 Trận

Các Trang bị chính

Statikk ShivBerserker's GreavesGuinsoo's Rageblade
50.6%
7,149 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Nashor's Tooth
Zhonya's Hourglass
Rabadon's Deathcap
53.8%55.3%56.5%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Icathian Rain
Q
Supercharge
E
Void Seeker
W
50%
17,318 Trận
Icathian Rain
Q
1
4
5
7
9
Void Seeker
W
2
14
15
Supercharge
E
3
8
10
12
13
Killer Instinct
R
6
11

Bảng Ngọc Kai'Sa

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Triple Tonic
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Kai'Sa

Bảng Ngọc Kai'Sa
DominationDomination
Electrocute
0%
Predator
0%
Dark Harvest
0%
Hail of Blades
100%
Cheap Shot
2%
Taste of Blood
97%
Sudden Impact
1%
Zombie Ward
23%
Ghost Poro
<1%
Eyeball Collection
76%
Treasure Hunter
84%
Ingenious Hunter
5%
Relentless Hunter
3%
Ultimate Hunter
8%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
68%
Triple Tonic
12%
Future's Market
3%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
91%
Cosmic Insight
26%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
<1%
Offense
96%
Offense
0%
Offense
96%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
45%
Flex
0%
Flex
0%