Tryndamere
D

Bảng Ngọc Tryndamere

the Barbarian King • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Tryndamere ở Top đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Tryndamere mà bạn đang tìm!
3.7%
Tỉ lệ bị chọn
50.4%
Tỉ lệ thắng
3.5%
Tỉ lệ bị cấm
195,216
Trận

Mạnh so với

Irelia
44.1%
3,066
Yasuo
44.5%
2,127
Gangplank
44.5%
3,978
K'Sante
44.6%
4,408
Rumble
44.6%
2,596

Yếu so với

Malphite
57.4%
7,882
Nasus
55.8%
7,354
Warwick
54.9%
2,048
Ornn
53.5%
2,811
Trundle
53.4%
3,471

Phép Bổ Trợ

FlashGhost
51.1%
140,096 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
50.8%
119,043 Trận

Các Trang bị chính

Berserker's GreavesKraken Slayer
Stridebreaker
54.4%
34,651 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Hullbreaker
Phantom Dancer
Serylda's Grudge
58.3%61.3%57.9%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Bloodlust
Q
Spinning Slash
E
Mocking Shout
W
53%
46,623 Trận
Bloodlust
Q
2
3
5
7
9
Mocking Shout
W
4
14
15
Spinning Slash
E
1
8
10
12
13
Undying Rage
R
6
11

Bảng Ngọc Tryndamere

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Tryndamere

Bảng Ngọc Tryndamere
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
100%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
0%
Overheal
<1%
Triumph
>99%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
94%
Legend: Tenacity
6%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
<1%
Cut Down
0%
Last Stand
>99%
ResolveResolve
Demolish
23%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
0%
Second Wind
88%
Bone Plating
10%
Overgrowth
4%
Revitalize
32%
Unflinching
42%
Offense
<1%
Offense
99%
Offense
0%
Offense
73%
Flex
9%
Flex
19%
Defense
1%
Flex
78%
Flex
20%