Tryndamere
D

Bảng Ngọc Tryndamere

the Barbarian King • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Tryndamere ở Top đối với patch 14.14. Tìm Bảng Ngọc Tryndamere mà bạn đang tìm!
3.7%
Tỉ lệ bị chọn
50.2%
Tỉ lệ thắng
3.5%
Tỉ lệ bị cấm
108,714
Trận

Mạnh so với

Irelia
44.9%
1,402
Rumble
44.9%
1,303
Riven
45.3%
1,721
Gangplank
45.4%
1,649
Fiora
45.6%
2,070

Yếu so với

Warwick
55.6%
1,481
Volibear
55.1%
3,521
Malphite
54.9%
4,256
Nasus
54.2%
4,685
Illaoi
54.2%
3,050

Phép Bổ Trợ

FlashGhost
50.3%
67,035 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
50.5%
82,088 Trận

Các Trang bị chính

Berserker's GreavesRavenous HydraPhantom Dancer
54%
17,821 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Infinity Edge
Lord Dominik's Regards
Blade of The Ruined King
58.8%59.1%58.6%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Bloodlust
Q
Spinning Slash
E
Mocking Shout
W
56%
13,498 Trận
Bloodlust
Q
2
3
5
7
9
Mocking Shout
W
4
13
14
15
Spinning Slash
E
1
8
10
11
12
Undying Rage
R
6

Bảng Ngọc Tryndamere

ResolveResolve
Grasp of the Undying
Aftershock
Guardian
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
PrecisionPrecision
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Tryndamere

Bảng Ngọc Tryndamere
ResolveResolve
Grasp of the Undying
100%
Aftershock
0%
Guardian
0%
Demolish
100%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
0%
Second Wind
98%
Bone Plating
2%
Overgrowth
32%
Revitalize
68%
Unflinching
0%
PrecisionPrecision
Absorb Life
1%
Triumph
0%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
98%
Legend: Haste
0%
Legend: Bloodline
1%
Coup de Grace
0%
Cut Down
3%
Last Stand
96%
Adapative Force
0%
Attack Speed
>99%
Ability Haste
0%
Adapative Force
96%
Move Speed
0%
Health Scaling
3%
Base Health
39%
Tenacity and Slow Resist
10%
Health Scaling
51%