Tryndamere
D

Bảng Ngọc Tryndamere

the Barbarian King • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRY
Bảng Ngọc xịn nhất Tryndamere ở Top đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Tryndamere mà bạn đang tìm!
31.3%
Tỉ lệ bị chọn
50.3%
Tỉ lệ thắng
2.9%
Tỉ lệ bị cấm
5,448
Trận

Mạnh so với

Yasuo
34.1%
167
Heimerdinger
39%
77
Gangplank
39%
290
Gnar
39.7%
141
Rumble
40.7%
150

Yếu so với

Rammus
58.6%
58
Twisted Fate
58.2%
79
Zac
57.1%
119
Warwick
56.9%
153
Teemo
56.8%
359

Phép Bổ Trợ

FlashGhost
50.7%
4,017 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Shield
Health Potion
51.1%
1,141 Trận

Các Trang bị chính

Berserker's GreavesKraken SlayerBlade of The Ruined King
55.3%
217 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Phantom Dancer
Infinity Edge
Lord Dominik's Regards
59.3%64.2%58.4%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Bloodlust
Q
Spinning Slash
E
Mocking Shout
W
54%
983 Trận
Bloodlust
Q
2
3
5
7
9
Mocking Shout
W
4
13
14
15
Spinning Slash
E
1
8
10
11
12
Undying Rage
R
6

Bảng Ngọc Tryndamere

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Tryndamere

Bảng Ngọc Tryndamere
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
100%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
0%
Overheal
0%
Triumph
100%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
74%
Legend: Tenacity
26%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
0%
Cut Down
0%
Last Stand
100%
ResolveResolve
Demolish
32%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
0%
Second Wind
79%
Bone Plating
21%
Overgrowth
47%
Revitalize
21%
Unflinching
0%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
89%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
56%
Flex
0%
Flex
0%