Rell
D

Bảng Ngọc Rell

the Iron Maiden • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Rell ở Sp đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Rell mà bạn đang tìm!
3.4%
Tỉ lệ bị chọn
49.8%
Tỉ lệ thắng
2.6%
Tỉ lệ bị cấm
180,868
Trận

Mạnh so với

Yuumi
42.9%
4,116
Nautilus
46.4%
10,421
Pyke
48%
5,927
Ashe
48%
3,656
Leona
48.4%
5,414

Yếu so với

Janna
54.6%
4,520
Swain
54.1%
3,687
Brand
54.1%
3,937
Zyra
53.7%
4,904
Renata Glasc
52.8%
5,151

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
50%
151,398 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
Relic Shield
50.1%
157,725 Trận

Các Trang bị chính

Ionian Boots of Lucidity
Radiant Virtue
Knight's Vow
61.9%
6,823 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Zeke's Convergence
Force of Nature
Frozen Heart
64.1%59.2%68.4%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Ferromancy: Crash Down
W
Full Tilt
E
Shattering Strike
Q
54%
69,474 Trận
Shattering Strike
Q
2
14
15
Ferromancy: Crash Down
W
1
4
5
7
9
Full Tilt
E
3
8
10
12
13
Magnet Storm
R
6
11

Bảng Ngọc Rell

InspirationInspiration
Glacial Augment
Unsealed Spellbook
First Strike
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Rell

Bảng Ngọc Rell
InspirationInspiration
Glacial Augment
100%
Unsealed Spellbook
0%
First Strike
0%
Hextech Flashtraption
97%
Magical Footwear
2%
Perfect Timing
<1%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
>99%
Biscuit Delivery
<1%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
0%
Nimbus Cloak
100%
Transcendence
<1%
Celerity
57%
Absolute Focus
0%
Scorch
0%
Waterwalking
43%
Gathering Storm
0%
Offense
2%
Offense
0%
Offense
94%
Offense
0%
Flex
64%
Flex
39%
Defense
2%
Flex
85%
Flex
13%