Bảng Ngọc Rell
5

Bảng Ngọc Rell

Nữ Kỵ Sĩ Thép • Platinum+
Bảng Ngọc xịn nhất Rell ở Sp đối với patch 12.22. Tìm Bảng Ngọc Rell mà bạn đang tìm!
1.8%
Tỉ lệ bị chọn
52.8%
Tỉ lệ thắng
0.4%
Tỉ lệ bị cấm
1.6K
Trận

Strong against

Weak against

Phép Bổ Trợ

Tốc Biến
Thiêu Đốt
53.7%
1,458 Trận

Các Trang bị khởi động

Bình Máu
2
Khiên Cổ Vật
53.0%
1,510 Trận

Các Trang bị chính

Giày Thủy Ngân
Giáp Vai Nguyệt Thần
Giáp Gai
78.3%
23 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Đá Tỏa Sáng - Cảnh Giác
Khiên Băng Randuin
Thú Tượng Thạch Giáp
70.6%
100.0%
100.0%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Hắc Kim Thuật: Chiến Giáp
W
Liên Kết Từ Trường
E
Xuyên Tâm Kích
Q
57.6%
721 Trận
Xuyên Tâm Kích
3
14
15
 
Hắc Kim Thuật: Chiến Giáp
1
4
5
7
9
 
Liên Kết Từ Trường
2
8
10
12
13
 
Sức Hút Kinh Hoàng
6
11
 

Bảng Ngọc Rell

Cảm Hứng

Cảm Hứng

Nâng Cấp Băng Giá
Sách Phép
Đòn Phủ Đầu
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Kiên Định

Kiên Định

Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Rell

Bảng Ngọc Rell
Cảm Hứng

Cảm Hứng

Nâng Cấp Băng Giá
100%
Sách Phép
0%
Đòn Phủ Đầu
0%
Tốc Biến Ma Thuật
97%
Bước Chân Màu Nhiệm
0%
Thời Điểm Hoàn Hảo
3%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
90%
Giao Hàng Bánh Quy
10%
Thấu Thị Vũ Trụ
100%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Kiên Định

Kiên Định

Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
32%
Nện Khiên
10%
Kiểm Soát Điều Kiện
1%
Ngọn Gió Thứ Hai
22%
Giáp Cốt
69%
Lan Tràn
0%
Tiếp Sức
1%
Kiên Cường
64%
Offense
4%
Offense
1%
Defense
2%
Offense
5%
Flex
73%
Flex
76%
Offense
91%
Flex
26%
Flex
22%

Lore

Sản phẩm của những thí nghiệm kinh hoàng dưới tay Hội Hoa Hồng Đen, Bảng Ngọc Rell là một món vũ khí sống nổi loạn với mục tiêu lật đổ đế chế Noxus. Trải qua một tuổi thơ đầy đau khổ và ám ảnh, phải chịu đựng những thí nghiệm kinh hoàng khôn tả nhằm hoàn thiện và vũ trang hóa ma thuật điều khiển kim loại trong cô... cho đến khi Bảng Ngọc Rell trốn thoát, hạ sát vô số những kẻ giam cầm cô. Giờ đây, bị xem là một tội phạm nguy hiểm, Bảng Ngọc Rell tấn công bất kì binh lính Noxus nào cô chạm trán, và tìm kiếm những người sống sót trong cái gọi là “học viện” cũ của mình, bảo vệ những kẻ yếu thế và trả mối thù không thể dung thứ với những cựu quản giáo của cô.