Rell
D

Bảng Ngọc Rell

the Iron Maiden • Platinum+
JUNGLESUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Rell ở Sp đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Rell mà bạn đang tìm!
10.3%
Tỉ lệ bị chọn
50%
Tỉ lệ thắng
0.8%
Tỉ lệ bị cấm
4,997
Trận

Mạnh so với

Hwei
25.8%
62
Yuumi
41.8%
122
Vel'Koz
41.8%
55
Nautilus
42.7%
349
Pantheon
44.8%
67

Yếu so với

Renata Glasc
60.8%
79
Zyra
58.9%
112
Swain
57.7%
71
Senna
56.7%
150
Tahm Kench
56.6%
53

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
50.3%
4,132 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
World Atlas
50.3%
4,871 Trận

Các Trang bị chính

Celestial OppositionBootsIonian Boots of Lucidity
53.4%
489 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Zeke's Convergence
Knight's Vow
Frozen Heart
60.1%65.2%66.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Ferromancy: Crash Down
W
Full Tilt
E
Shattering Strike
Q
54%
2,015 Trận
Shattering Strike
Q
2
14
15
Ferromancy: Crash Down
W
1
4
5
7
9
Full Tilt
E
3
8
10
12
13
Magnet Storm
R
6
11

Bảng Ngọc Rell

ResolveResolve
Grasp of the Undying
Aftershock
Guardian
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Triple Tonic
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Rell

Bảng Ngọc Rell
ResolveResolve
Grasp of the Undying
0%
Aftershock
100%
Guardian
0%
Demolish
0%
Font of Life
65%
Shield Bash
35%
Conditioning
17%
Second Wind
27%
Bone Plating
56%
Overgrowth
47%
Revitalize
3%
Unflinching
50%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
94%
Magical Footwear
2%
Triple Tonic
<1%
Future's Market
2%
Minion Dematerializer
2%
Biscuit Delivery
2%
Cosmic Insight
98%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
<1%
Offense
6%
Offense
93%
Offense
2%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
23%
Flex
0%
Flex
0%