Bảng Ngọc Rell
2

Bảng Ngọc Rell

Nữ Kỵ Sĩ Thép • Platinum+
Bảng Ngọc xịn nhất Rell ở Sp đối với patch 11.20. Tìm Bảng Ngọc Rell mà bạn đang tìm!
2%
Tỉ lệ bị chọn
51.7%
Tỉ lệ thắng
0.6%
Tỉ lệ bị cấm
3K
Trận

Mạnh so với

Yếu so với

Phép Bổ Trợ

Tốc Biến
Thiêu Đốt
51.8%
2,662 Trận

Các Trang bị khởi động

Bình Máu
2
Khiên Cổ Vật
51.7%
2,838 Trận

Các Trang bị chính

Giày Thép Gai
Dây Chuyền Iron Solari
Giáp Gai
66.5%
215 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Mặt Nạ Vực Thẳm
Găng Xích Thù Hận
74.4%
100.0%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Hắc Kim Thuật: Chiến Giáp
W
Liên Kết Từ Trường
E
Xuyên Tâm Kích
Q
59.1%
1,568 Trận
Xuyên Tâm Kích
3
14
15
17
18
 
Hắc Kim Thuật: Chiến Giáp
1
4
5
7
9
 
Liên Kết Từ Trường
2
8
10
12
13
 
Sức Hút Kinh Hoàng
6
11
16
 

lolvvv Bảng Ngọc Rell

Bảng Ngọc Rell
Kiên Định

Kiên Định

Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
100%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
2%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
35%
Nện Khiên
63%
Kiểm Soát Điều Kiện
5%
Ngọn Gió Thứ Hai
11%
Giáp Cốt
84%
Lan Tràn
3%
Tiếp Sức
2%
Kiên Cường
95%
Cảm Hứng

Cảm Hứng

Tốc Biến Ma Thuật
85%
Bước Chân Màu Nhiệm
0%
Thời Điểm Hoàn Hảo
13%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
21%
Giao Hàng Bánh Quy
2%
Thấu Thị Vũ Trụ
72%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
7%
Offense
18%
Offense
5%
Defense
1%
Offense
6%
Flex
75%
Flex
55%
Offense
76%
Flex
20%
Flex
44%

opgg Bảng Ngọc Rell

Tỷ lệ chọn cao nhất

30.1%
Kiên Định

Kiên Định

Quyền Năng Bất Diệt
Dư Chấn
Hộ Vệ
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
Cảm Hứng

Cảm Hứng

Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Tỷ lệ thắng cao nhất

62.5%
Kiên Định

Kiên Định

Quyền Năng Bất Diệt
Dư Chấn
Hộ Vệ
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
Cảm Hứng

Cảm Hứng

Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Lore

Sản phẩm của những thí nghiệm kinh hoàng dưới tay Hội Hoa Hồng Đen, Bảng Ngọc Rell là một món vũ khí sống nổi loạn với mục tiêu lật đổ đế chế Noxus. Trải qua một tuổi thơ đầy đau khổ và ám ảnh, phải chịu đựng những thí nghiệm kinh hoàng khôn tả nhằm hoàn thiện và vũ trang hóa ma thuật điều khiển kim loại trong cô... cho đến khi Bảng Ngọc Rell trốn thoát, hạ sát vô số những kẻ giam cầm cô. Giờ đây, bị xem là một tội phạm nguy hiểm, Bảng Ngọc Rell tấn công bất kì binh lính Noxus nào cô chạm trán, và tìm kiếm những người sống sót trong cái gọi là “học viện” cũ của mình, bảo vệ những kẻ yếu thế và trả mối thù không thể dung thứ với những cựu quản giáo của cô.