2

Bảng Ngọc Rell

Nữ Kỵ Sĩ Thép • Platinum+
4.4%
Tỉ lệ bị chọn
47.7%
Tỉ lệ thắng
12.1%
Tỉ lệ bị cấm
111.7K
Trận

Mạnh so với

53.1%
1,756
52.6%
4,278
52.2%
4,825
50.9%
2,246
50.1%
2,177

Yếu so với

41.8%
3,725
43.9%
2,679
43.9%
3,684
44.6%
3,983
45.2%
3,292

Phép Bổ Trợ

48.0%
99,108 Trận

Các Trang bị khởi động

2
47.9%
103,352 Trận

Các Trang bị chính

59.8%
5,192 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

63.9%
64.3%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

W
E
Q
56.0%
57,373 Trận
3
14
15
17
18
 
1
4
5
7
9
 
2
8
10
12
13
 
6
11
16
 

lolvvv Bảng Ngọc Rell

Bảng Ngọc Rell

Kiên Định

0%
99%
1%
9%
28%
63%
2%
22%
77%
4%
3%
93%

Cảm Hứng

93%
0%
6%
0%
12%
2%
76%
0%
10%
Offense
7%
Offense
7%
Defense
2%
Offense
6%
Flex
64%
Flex
81%
Offense
87%
Flex
29%
Flex
17%

opgg Bảng Ngọc Rell

Tỷ lệ chọn cao nhất

27.5%

Kiên Định

Cảm Hứng

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Tỷ lệ thắng cao nhất

57.1%

Kiên Định

Cảm Hứng

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex
Sản phẩm của những thí nghiệm kinh hoàng dưới tay Hội Hoa Hồng Đen, Bảng Ngọc Rell là một món vũ khí sống nổi loạn với mục tiêu lật đổ đế chế Noxus. Trải qua một tuổi thơ đầy đau khổ và ám ảnh, phải chịu đựng những thí nghiệm kinh hoàng khôn tả nhằm hoàn thiện và vũ trang hóa ma thuật điều khiển kim loại trong cô... cho đến khi Bảng Ngọc Rell trốn thoát, hạ sát vô số những kẻ giam cầm cô. Giờ đây, bị xem là một tội phạm nguy hiểm, Bảng Ngọc Rell tấn công bất kì binh lính Noxus nào cô chạm trán, và tìm kiếm những người sống sót trong cái gọi là “học viện” cũ của mình, bảo vệ những kẻ yếu thế và trả mối thù không thể dung thứ với những cựu quản giáo của cô.