Dr. Mundo
D

Bảng Ngọc Dr. Mundo

the Madman of Zaun • Platinum+
TOPJUNGLE
Bảng Ngọc xịn nhất Dr. Mundo ở Top đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Dr. Mundo mà bạn đang tìm!
12.7%
Tỉ lệ bị chọn
53.7%
Tỉ lệ thắng
3.2%
Tỉ lệ bị cấm
1,761
Trận

Mạnh so với

Pantheon
36.1%
61
Wukong
36.7%
30
Olaf
37.1%
62
Jax
37.5%
160
K'Sante
38.2%
68

Yếu so với

Yorick
59.3%
113
Yasuo
57.6%
59
Tryndamere
57.5%
80
Kayle
56.8%
111
Gragas
56%
100

Phép Bổ Trợ

GhostTeleport
53.5%
1,314 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Shield
Health Potion
54.4%
1,602 Trận

Các Trang bị chính

HeartsteelBoots of SwiftnessSunfire Aegis
62.3%
151 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Spirit Visage
Thornmail
Unending Despair
60.5%60.3%71.4%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Infected Bonesaw
Q
Blunt Force Trauma
E
Heart Zapper
W
55%
1,180 Trận
Infected Bonesaw
Q
1
4
5
7
9
Heart Zapper
W
3
14
15
Blunt Force Trauma
E
2
8
10
12
13
Maximum Dosage
R
6
11

Bảng Ngọc Dr. Mundo

ResolveResolve
Grasp of the Undying
Aftershock
Guardian
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Triple Tonic
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Dr. Mundo

Bảng Ngọc Dr. Mundo
ResolveResolve
Grasp of the Undying
100%
Aftershock
0%
Guardian
0%
Demolish
100%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
0%
Second Wind
100%
Bone Plating
0%
Overgrowth
100%
Revitalize
0%
Unflinching
0%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
100%
Triple Tonic
0%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
0%
Cosmic Insight
0%
Approach Velocity
100%
Time Warp Tonic
0%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
0%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
100%
Flex
0%
Flex
0%