Dr. Mundo
D

Bảng Ngọc Dr. Mundo

the Madman of Zaun • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Dr. Mundo ở Top đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Dr. Mundo mà bạn đang tìm!
2.7%
Tỉ lệ bị chọn
52.2%
Tỉ lệ thắng
2.4%
Tỉ lệ bị cấm
142,160
Trận

Mạnh so với

Renekton
42.9%
3,698
Cho'Gath
43.3%
2,202
Jayce
43.7%
2,509
Akali
43.7%
1,721
Malphite
43.8%
5,108

Yếu so với

Nasus
54.3%
4,927
Trundle
53.3%
3,108
Gwen
52.4%
4,408
Kayle
51.8%
2,182
Illaoi
51.7%
3,763

Phép Bổ Trợ

GhostTeleport
53.1%
35,549 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Shield
Health Potion
52.5%
124,340 Trận

Các Trang bị chính

Heartsteel
Plated SteelcapsSunfire Aegis
57.7%
28,768 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Spirit Visage
Thornmail
Gargoyle Stoneplate
61.3%62.3%61.6%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Infected Bonesaw
Q
Blunt Force Trauma
E
Heart Zapper
W
54%
94,059 Trận
Infected Bonesaw
Q
1
4
5
7
9
Heart Zapper
W
3
14
15
Blunt Force Trauma
E
2
8
10
12
13
Maximum Dosage
R
6
11

Bảng Ngọc Dr. Mundo

ResolveResolve
Grasp of the Undying
Aftershock
Guardian
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Dr. Mundo

Bảng Ngọc Dr. Mundo
ResolveResolve
Grasp of the Undying
100%
Aftershock
0%
Guardian
0%
Demolish
100%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
0%
Second Wind
100%
Bone Plating
0%
Overgrowth
90%
Revitalize
10%
Unflinching
0%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
100%
Perfect Timing
0%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
0%
Cosmic Insight
0%
Approach Velocity
100%
Time Warp Tonic
0%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
0%
Flex
70%
Flex
30%
Defense
10%
Flex
60%
Flex
30%