Bel'Veth
D

Bảng Ngọc Bel'Veth

the Empress of the Void • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLESUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Bel'Veth ở Rừng đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Bel'Veth mà bạn đang tìm!
15.4%
Tỉ lệ bị chọn
52.1%
Tỉ lệ thắng
12.5%
Tỉ lệ bị cấm
7,496
Trận

Mạnh so với

Shyvana
40.2%
97
Sylas
40.6%
133
Lillia
41.8%
122
Zac
42.9%
140
Hecarim
43.5%
124

Yếu so với

Rammus
60.1%
148
Rek'Sai
53.3%
122
Gragas
51.8%
85
Briar
51.7%
265
Taliyah
51.5%
97

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
52.3%
6,599 Trận

Các Trang bị khởi động

Mosstomper Seedling
Health Potion
53%
3,150 Trận

Các Trang bị chính

Kraken SlayerPlated SteelcapsStridebreaker
54.7%
1,193 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Terminus
Wit's End
Death's Dance
61.6%64.8%65.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Void Surge
Q
Royal Maelstrom
E
Above and Below
W
54%
5,431 Trận
Void Surge
Q
1
4
5
7
9
Above and Below
W
3
14
15
Royal Maelstrom
E
2
8
10
12
13
Endless Banquet
R
6
11

Bảng Ngọc Bel'Veth

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Triple Tonic
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Bel'Veth

Bảng Ngọc Bel'Veth
PrecisionPrecision
Press the Attack
<1%
Lethal Tempo
<1%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
>99%
Overheal
0%
Triumph
100%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
80%
Legend: Tenacity
20%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
97%
Cut Down
0%
Last Stand
3%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
100%
Triple Tonic
0%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
0%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
85%
Offense
13%
Offense
0%
Offense
97%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
70%
Flex
0%
Flex
0%