Bảng Ngọc Bel'Veth
3

Bảng Ngọc Bel'Veth

Nữ Chúa Hư Không • Platinum+
Bảng Ngọc xịn nhất Bel'Veth ở Rừng đối với patch 13.6. Tìm Bảng Ngọc Bel'Veth mà bạn đang tìm!
3.1%
Tỉ lệ bị chọn
50.9%
Tỉ lệ thắng
5.1%
Tỉ lệ bị cấm
67.9K
Trận

Strong against

Weak against

Phép Bổ Trợ

Tốc Biến
Trừng Phạt
50.8%
59,533 Trận

Các Trang bị khởi động

Linh Hồn Mộc Long
Bình Máu
51.3%
45,038 Trận

Các Trang bị chính

Móc Diệt Thủy Quái
Giày Thủy Ngân
Gươm Suy Vong
57.0%
8,513 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Vũ Điệu Tử Thần
Đao Tím
Giáp Thiên Thần
60.1%
62.7%
63.5%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Cú Lướt Hư Không
Q
Uy Quyền Nữ Chúa
E
Khe Nứt Dị Giới
W
52.9%
48,186 Trận
Cú Lướt Hư Không
1
4
5
7
9
 
Khe Nứt Dị Giới
3
14
15
 
Uy Quyền Nữ Chúa
2
8
10
12
13
 
Chân Diện Hư Vô
6
11
 

Bảng Ngọc Bel'Veth

Chuẩn Xác

Chuẩn Xác

Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Cảm Hứng

Cảm Hứng

Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Bel'Veth

Bảng Ngọc Bel'Veth
Chuẩn Xác

Chuẩn Xác

Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
17%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
83%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
10%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
90%
Cảm Hứng

Cảm Hứng

Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
100%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
1%
Thấu Thị Vũ Trụ
99%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
5%
Offense
100%
Defense
6%
Offense
95%
Flex
0%
Flex
91%
Offense
0%
Flex
0%
Flex
3%

Lore

Một nữ chúa quỷ quyệt được tạo ra từ những loại vật liệu thô từ cả một thành phố đã bị nuốt chửng, Bảng Ngọc Bel'Veth chính là cái kết của Runeterra… và là khởi đầu của thực tại kinh hoàng mà ả hằng mong muốn. Dẫn đường bởi những kỉ nguyên của lịch sử, kiến thức, và những kỉ niệm từ thế giới bên trên được viết lại, ả ngấu nghiến cái nhu cầu trải nghiệm và cảm xúc mới, thu nhập tất cả những gì đi qua con đường của ả. Thế nhưng nhu cầu của ả chưa bao giờ có thể thoả mãn được chỉ bằng một thế giới khi ả hướng khát vọng cháy bỏng của mình tới những cựu thần của Hư Không…