Zilean
D

Bảng Ngọc Zilean

the Chronokeeper • Platinum+
TOPMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Zilean ở Sp đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Zilean mà bạn đang tìm!
9%
Tỉ lệ bị chọn
51.6%
Tỉ lệ thắng
0.7%
Tỉ lệ bị cấm
4,366
Trận

Mạnh so với

Renata Glasc
36.2%
58
Swain
37.3%
51
Yuumi
37.5%
88
Soraka
41.6%
125
Rakan
42.5%
113

Yếu so với

Maokai
61.4%
44
Xerath
59.4%
64
Pantheon
58.3%
48
Janna
55.8%
197
Bard
54.8%
73

Phép Bổ Trợ

FlashHeal
55.2%
676 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
World Atlas
51.6%
4,238 Trận

Các Trang bị chính

Solstice SleighIonian Boots of LucidityWarmog's Armor
73.6%
53 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Imperial Mandate
Morellonomicon
Vigilant Wardstone
55%57%90%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Time Bomb
Q
Time Warp
E
Rewind
W
54%
1,463 Trận
Time Bomb
Q
1
4
5
7
9
Rewind
W
2
14
15
Time Warp
E
3
8
10
12
13
Chronoshift
R
6
11

Bảng Ngọc Zilean

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Zilean

Bảng Ngọc Zilean
ResolveResolve
Grasp of the Undying
85%
Aftershock
0%
Guardian
15%
Demolish
6%
Font of Life
94%
Shield Bash
0%
Conditioning
6%
Second Wind
68%
Bone Plating
26%
Overgrowth
100%
Revitalize
0%
Unflinching
0%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
100%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
88%
Celerity
12%
Absolute Focus
0%
Scorch
0%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
0%
Offense
3%
Offense
6%
Offense
91%
Offense
18%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
15%
Flex
0%
Flex
0%