Zilean
D

Bảng Ngọc Zilean

the Chronokeeper • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Zilean ở Sp đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Zilean mà bạn đang tìm!
2%
Tỉ lệ bị chọn
50.9%
Tỉ lệ thắng
0.5%
Tỉ lệ bị cấm
104,770
Trận

Mạnh so với

Swain
45.9%
2,111
Yuumi
46.3%
2,340
Lulu
46.4%
3,227
Ashe
46.8%
2,375
Nautilus
47.1%
4,415

Yếu so với

Zyra
52.9%
3,708
Milio
52.3%
2,111
Janna
51.5%
2,600
Senna
51.2%
6,641
Soraka
50.4%
2,738

Phép Bổ Trợ

ExhaustFlash
51.5%
35,393 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
Spellthief's Edge
51%
90,540 Trận

Các Trang bị chính

Ionian Boots of Lucidity
Shurelya's Battlesong
Chemtech Putrifier
55.4%
8,992 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Zhonya's Hourglass
Cosmic Drive
Rabadon's Deathcap
59.1%56%57.5%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Time Bomb
Q
Time Warp
E
Rewind
W
53%
36,726 Trận
Time Bomb
Q
1
4
5
7
9
Rewind
W
2
14
15
Time Warp
E
3
8
10
12
13
Chronoshift
R
6
11

Bảng Ngọc Zilean

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Zilean

Bảng Ngọc Zilean
SorcerySorcery
Summon Aery
86%
Arcane Comet
14%
Phase Rush
0%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
100%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
100%
Celerity
0%
Absolute Focus
0%
Scorch
59%
Waterwalking
7%
Gathering Storm
34%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
3%
Perfect Timing
0%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
7%
Biscuit Delivery
93%
Cosmic Insight
97%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
7%
Offense
39%
Offense
54%
Offense
96%
Flex
4%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
71%
Flex
29%