Hwei
D

Bảng Ngọc Hwei

the Visionary • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Hwei ở Mid đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Hwei mà bạn đang tìm!
66.6%
Tỉ lệ bị chọn
49%
Tỉ lệ thắng
11.7%
Tỉ lệ bị cấm
32,309
Trận

Mạnh so với

Azir
43.7%
686
Qiyana
46.3%
324
Tristana
47.3%
495
Corki
48.2%
361
Yone
48.3%
1,318

Yếu so với

Annie
57.6%
368
Malphite
57.2%
325
Irelia
55.5%
515
Fizz
55.3%
777
Lux
54.9%
947

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
49.1%
29,817 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
49.4%
25,940 Trận

Các Trang bị chính

Luden's CompanionSorcerer's ShoesHorizon Focus
61.8%
369 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Cryptbloom
Rabadon's Deathcap
Mejai's Soulstealer
54.4%57.2%71.1%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Subject: Disaster
Q
Subject: Torment
E
Subject: Serenity
W
50%
10,980 Trận
Subject: Disaster
Q
1
4
5
7
9
Subject: Serenity
W
2
14
15
Subject: Torment
E
3
8
10
12
13
Spiraling Despair
R
6
11

Bảng Ngọc Hwei

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Triple Tonic
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Hwei

Bảng Ngọc Hwei
SorcerySorcery
Summon Aery
58%
Arcane Comet
42%
Phase Rush
<1%
Nullifying Orb
<1%
Manaflow Band
>99%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
70%
Celerity
<1%
Absolute Focus
30%
Scorch
93%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
7%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
14%
Triple Tonic
50%
Future's Market
5%
Minion Dematerializer
2%
Biscuit Delivery
86%
Cosmic Insight
42%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
24%
Offense
71%
Offense
4%
Offense
95%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
60%
Flex
0%
Flex
0%