Rengar
D

Bảng Ngọc Rengar

the Pridestalker • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Rengar ở Rừng đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Rengar mà bạn đang tìm!
2.4%
Tỉ lệ bị chọn
48%
Tỉ lệ thắng
2.3%
Tỉ lệ bị cấm
126,336
Trận

Mạnh so với

Sylas
48.8%
1,555
Kindred
49.3%
1,461
Kha'Zix
49.5%
6,446
Lillia
49.7%
2,456
Karthus
49.8%
1,308

Yếu so với

Rammus
58.3%
2,132
Briar
57.6%
4,582
Trundle
56.7%
1,371
Nocturne
55.6%
6,707
Maokai
54.7%
1,918

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
48.1%
123,661 Trận

Các Trang bị khởi động

Gustwalker Hatchling
Health Potion
48.9%
78,970 Trận

Các Trang bị chính

Youmuu's Ghostblade
Ionian Boots of LucidityProwler's Claw
50%
16,929 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Lord Dominik's Regards
The Collector
Edge of Night
53%61.9%64.3%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Savagery
Q
Bola Strike
E
Battle Roar
W
51%
70,590 Trận
Savagery
Q
1
4
5
7
9
Battle Roar
W
2
14
15
Bola Strike
E
3
8
10
12
13
Thrill of the Hunt
R
6
11

Bảng Ngọc Rengar

InspirationInspiration
Glacial Augment
Unsealed Spellbook
First Strike
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Rengar

Bảng Ngọc Rengar
InspirationInspiration
Glacial Augment
0%
Unsealed Spellbook
0%
First Strike
100%
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
100%
Perfect Timing
0%
Future's Market
100%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
0%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
DominationDomination
Cheap Shot
0%
Taste of Blood
0%
Sudden Impact
70%
Zombie Ward
0%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
30%
Treasure Hunter
69%
Ingenious Hunter
0%
Relentless Hunter
31%
Ultimate Hunter
0%
Offense
26%
Offense
75%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
55%
Flex
45%
Flex
0%