Bảng Ngọc Maokai
4

Bảng Ngọc Maokai

Ma Cây • Platinum+
Bảng Ngọc xịn nhất Maokai ở Sp đối với patch 12.22. Tìm Bảng Ngọc Maokai mà bạn đang tìm!
3.3%
Tỉ lệ bị chọn
50.9%
Tỉ lệ thắng
1.2%
Tỉ lệ bị cấm
3K
Trận

Strong against

Weak against

Phép Bổ Trợ

Tốc Biến
Thiêu Đốt
51.6%
2,611 Trận

Các Trang bị khởi động

Bình Máu
2
Giáp Thép
54.3%
341 Trận

Các Trang bị chính

Giày Bạc
Giáp Liệt Sĩ
Giáp Vai Nguyệt Thần
67.6%
136 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Giáp Gai
Mũ Trụ Nguyền Rủa
Găng Xích Thù Hận
61.7%
100.0%
100.0%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Bụi Cây Công Kích
Q
Phi Thân Biến Dị
W
Ném Chồi Non
E
59.2%
679 Trận
Bụi Cây Công Kích
2
4
5
7
9
 
Phi Thân Biến Dị
1
8
10
12
13
 
Ném Chồi Non
3
14
15
 
Quyền Lực Thiên Nhiên
6
11
 

Bảng Ngọc Maokai

Kiên Định

Kiên Định

Quyền Năng Bất Diệt
Dư Chấn
Hộ Vệ
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
Cảm Hứng

Cảm Hứng

Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Maokai

Bảng Ngọc Maokai
Kiên Định

Kiên Định

Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
100%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
6%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
94%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
39%
Giáp Cốt
61%
Lan Tràn
10%
Tiếp Sức
6%
Kiên Cường
84%
Cảm Hứng

Cảm Hứng

Tốc Biến Ma Thuật
29%
Bước Chân Màu Nhiệm
3%
Thời Điểm Hoàn Hảo
6%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
10%
Giao Hàng Bánh Quy
65%
Thấu Thị Vũ Trụ
39%
Vận Tốc Tiếp Cận
16%
Thuốc Thời Gian
32%
Offense
26%
Offense
13%
Defense
3%
Offense
32%
Flex
74%
Flex
71%
Offense
42%
Flex
13%
Flex
26%

Lore

Lời khuyên cho liên minh

Nên quẳng Chồi Non vào bụi cỏ để lấy hiệu ứng cường hóa - nhưng đừng ném nhiều quá.

Tìm kiếm những tình huống khiến Quyền Lực Thiên Nhiên không thể né hoặc gây bất ngờ cho kẻ địch.

Nội tại của Bảng Ngọc Maokai giúp nó cực kỳ trâu bò trước phép thuật - chừng nào nó còn đánh thường được.

Lời khuyên cho địch

Chồi non đuổi theo kẻ địch đầu tiên lại gần, nhưng phát nổ sau vài giây hoặc nếu đâm vào kẻ địch khác. Cực kỳ cẩn thận với chồi non trong bụi cỏ, chúng nguy hiểm hơn nhiều.

Hồi chiêu tự hồi máu của Bảng Ngọc Maokai dựa trên số lần hắn bị trúng phép. Chú ý đừng phí kỹ năng lên nó nhé.

Bảng Ngọc Maokai sẽ không bị dính sát thương khi dùng Phi Thân Biến Dị, đừng dùng kỹ năng lúc đó.

Bảng Ngọc Maokai là khổng-lồ-cây đầy giận dữ chiến đấu chống đám quái vật phi tự nhiên trên Quần Đảo Bóng Đêm. Sau khi một thảm họa ma thuật phá hủy quê nhà, nó may mắn sống sót nhờ nguồn nước sinh mệnh ngấm trong lõi cây và trở thành kẻ phục hận. Tinh linh hiền hòa trước đây biến mất, Bảng Ngọc Maokai giờ vật lộn trong cuồng nộ để trục xuất tai ương tử linh khỏi Quần Đảo Bóng Đêm và phục hồi vẻ đẹp ngày nào cho nơi nó đang cư ngụ.