Maokai
D

Bảng Ngọc Maokai

the Twisted Treant • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Maokai ở Rừng đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Maokai mà bạn đang tìm!
3.7%
Tỉ lệ bị chọn
51%
Tỉ lệ thắng
1%
Tỉ lệ bị cấm
196,667
Trận

Mạnh so với

Wukong
44%
2,048
Rengar
45.6%
2,125
Hecarim
45.9%
4,010
Poppy
46.5%
3,053
Nidalee
46.6%
2,472

Yếu so với

Briar
51.9%
6,860
Nocturne
51.8%
10,938
Karthus
51.7%
1,976
Jax
51.3%
2,284
Trundle
51.3%
2,758

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
51.1%
195,286 Trận

Các Trang bị khởi động

Mosstomper Seedling
Health Potion
51.2%
117,328 Trận

Các Trang bị chính

Ionian Boots of LucidityDemonic Embrace
Radiant Virtue
55.5%
34,337 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Abyssal Mask
Thornmail
Frozen Heart
60.2%59.3%59.2%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Bramble Smash
Q
Sapling Toss
E
Twisted Advance
W
53%
93,208 Trận
Bramble Smash
Q
1
4
5
7
9
Twisted Advance
W
3
14
15
Sapling Toss
E
2
8
10
12
13
Nature's Grasp
R
6
11

Bảng Ngọc Maokai

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Maokai

Bảng Ngọc Maokai
SorcerySorcery
Summon Aery
0%
Arcane Comet
0%
Phase Rush
100%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
15%
Nimbus Cloak
85%
Transcendence
96%
Celerity
4%
Absolute Focus
0%
Scorch
9%
Waterwalking
83%
Gathering Storm
8%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
23%
Magical Footwear
50%
Perfect Timing
0%
Future's Market
15%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
15%
Cosmic Insight
97%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
0%
Offense
10%
Offense
90%
Offense
91%
Flex
8%
Flex
0%
Defense
35%
Flex
40%
Flex
25%