Bảng Ngọc Maokai
2

Bảng Ngọc Maokai

Ma Cây • Platinum+
2.8%
Tỉ lệ bị chọn
52.5%
Tỉ lệ thắng
0.4%
Tỉ lệ bị cấm
54.6K
Trận

Mạnh so với

Yếu so với

Phép Bổ Trợ

Tốc Biến
Thiêu Đốt
52.7%
48,971 Trận

Các Trang bị khởi động

Bình Máu
2
Khiên Cổ Vật
52.5%
32,522 Trận

Các Trang bị chính

Trát Lệnh Đế Vương
Giày Pháp Sư
Mũ Trụ Nguyền Rủa
65.7%
1,946 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Quỷ Thư Morello
Giáp Gai
Tim Băng
63.4%
65.2%
100.0%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Bụi Cây Công Kích
Q
Phi Thân Biến Dị
W
Ném Chồi Non
E
60.3%
7,783 Trận
Bụi Cây Công Kích
2
4
5
7
9
 
Phi Thân Biến Dị
1
8
10
12
13
 
Ném Chồi Non
3
14
15
17
18
 
Quyền Lực Thiên Nhiên
6
11
16
 

lolvvv Bảng Ngọc Maokai

Bảng Ngọc Maokai
Kiên Định

Kiên Định

Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
100%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
100%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
42%
Giáp Cốt
58%
Lan Tràn
0%
Tiếp Sức
19%
Kiên Cường
81%
Cảm Hứng

Cảm Hứng

Tốc Biến Ma Thuật
3%
Bước Chân Màu Nhiệm
3%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
100%
Thấu Thị Vũ Trụ
48%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
45%
Offense
42%
Offense
32%
Defense
0%
Offense
48%
Flex
29%
Flex
84%
Offense
10%
Flex
39%
Flex
16%

opgg Bảng Ngọc Maokai

Tỷ lệ chọn cao nhất

21.3%
Kiên Định

Kiên Định

Quyền Năng Bất Diệt
Dư Chấn
Hộ Vệ
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
Cảm Hứng

Cảm Hứng

Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Tỷ lệ thắng cao nhất

55.9%
Kiên Định

Kiên Định

Quyền Năng Bất Diệt
Dư Chấn
Hộ Vệ
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
Cảm Hứng

Cảm Hứng

Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Lore

Lời khuyên cho liên minh

Nên quẳng Chồi Non vào bụi cỏ để lấy hiệu ứng cường hóa - nhưng đừng ném nhiều quá.

Tìm kiếm những tình huống khiến Quyền Lực Thiên Nhiên không thể né hoặc gây bất ngờ cho kẻ địch.

Nội tại của Bảng Ngọc Maokai giúp nó cực kỳ trâu bò trước phép thuật - chừng nào nó còn đánh thường được.

Lời khuyên cho địch

Chồi non đuổi theo kẻ địch đầu tiên lại gần, nhưng phát nổ sau vài giây hoặc nếu đâm vào kẻ địch khác. Cực kỳ cẩn thận với chồi non trong bụi cỏ, chúng nguy hiểm hơn nhiều.

Hồi chiêu tự hồi máu của Bảng Ngọc Maokai dựa trên số lần hắn bị trúng phép. Chú ý đừng phí kỹ năng lên nó nhé.

Bảng Ngọc Maokai sẽ không bị dính sát thương khi dùng Phi Thân Biến Dị, đừng dùng kỹ năng lúc đó.

Bảng Ngọc Maokai là khổng-lồ-cây đầy giận dữ chiến đấu chống đám quái vật phi tự nhiên trên Quần Đảo Bóng Đêm. Sau khi một thảm họa ma thuật phá hủy quê nhà, nó may mắn sống sót nhờ nguồn nước sinh mệnh ngấm trong lõi cây và trở thành kẻ phục hận. Tinh linh hiền hòa trước đây biến mất, Bảng Ngọc Maokai giờ vật lộn trong cuồng nộ để trục xuất tai ương tử linh khỏi Quần Đảo Bóng Đêm và phục hồi vẻ đẹp ngày nào cho nơi nó đang cư ngụ.