Yone
D

Bảng Ngọc Yone

the Unforgotten • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Yone ở Mid đối với patch 14.14. Tìm Bảng Ngọc Yone mà bạn đang tìm!
9.4%
Tỉ lệ bị chọn
49.7%
Tỉ lệ thắng
10.1%
Tỉ lệ bị cấm
283,006
Trận

Mạnh so với

Azir
43.4%
3,868
Corki
45.3%
4,593
Aurelion Sol
47.4%
5,406
Talon
47.6%
3,800
Tristana
47.6%
7,614

Yếu so với

Veigar
53.3%
7,922
Vex
53%
7,816
Lux
53%
7,519
Akshan
52.8%
2,942
Brand
52.6%
4,596

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
49.9%
207,665 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
50%
162,737 Trận

Các Trang bị chính

Berserker's GreavesBlade of The Ruined KingImmortal Shieldbow
54.6%
71,759 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Infinity Edge
Death's Dance
Bloodthirster
60%59.4%59.9%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Mortal Steel
Q
Soul Unbound
E
Spirit Cleave
W
52%
164,190 Trận
Mortal Steel
Q
1
4
5
7
9
Spirit Cleave
W
2
14
15
Soul Unbound
E
3
8
10
12
13
Fate Sealed
R
6
11

Bảng Ngọc Yone

PrecisionPrecision
Press the Attack
Fleet Footwork
Conqueror
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Yone

Bảng Ngọc Yone
PrecisionPrecision
Press the Attack
2%
Fleet Footwork
96%
Conqueror
2%
Absorb Life
96%
Triumph
4%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
>99%
Legend: Haste
<1%
Legend: Bloodline
<1%
Coup de Grace
<1%
Cut Down
74%
Last Stand
25%
ResolveResolve
Demolish
4%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
1%
Second Wind
87%
Bone Plating
10%
Overgrowth
88%
Revitalize
10%
Unflinching
<1%
Adapative Force
<1%
Attack Speed
97%
Ability Haste
0%
Adapative Force
98%
Move Speed
0%
Health Scaling
<1%
Base Health
68%
Tenacity and Slow Resist
<1%
Health Scaling
35%