Yone
D

Bảng Ngọc Yone

the Unforgotten • Platinum+
TOPMIDDLEADCARRY
Bảng Ngọc xịn nhất Yone ở Mid đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Yone mà bạn đang tìm!
31%
Tỉ lệ bị chọn
50.4%
Tỉ lệ thắng
16.7%
Tỉ lệ bị cấm
4,045
Trận

Mạnh so với

Naafiri
40.3%
139
Smolder
43.9%
66
Azir
45.6%
248
Corki
45.6%
149
Viktor
46.2%
145

Yếu so với

Gragas
59.6%
57
Renekton
57.4%
54
Brand
56.9%
160
Karma
56%
116
Veigar
55.5%
591

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
50.9%
1,752 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
51.1%
2,886 Trận

Các Trang bị chính

Berserker's GreavesKraken SlayerInfinity Edge
56.9%
499 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Immortal Shieldbow
Death's Dance
Terminus
59.5%60.8%77.8%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Mortal Steel
Q
Soul Unbound
E
Spirit Cleave
W
57%
580 Trận
Mortal Steel
Q
1
4
5
7
9
Spirit Cleave
W
3
14
15
Soul Unbound
E
2
8
10
12
13
Fate Sealed
R
6
11

Bảng Ngọc Yone

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Yone

Bảng Ngọc Yone
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
97%
Fleet Footwork
3%
Conqueror
<1%
Overheal
7%
Triumph
93%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
98%
Legend: Tenacity
1%
Legend: Bloodline
<1%
Coup de Grace
7%
Cut Down
<1%
Last Stand
93%
ResolveResolve
Demolish
12%
Font of Life
0%
Shield Bash
<1%
Conditioning
4%
Second Wind
81%
Bone Plating
13%
Overgrowth
78%
Revitalize
3%
Unflinching
8%
Offense
0%
Offense
99%
Offense
0%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
57%
Flex
0%
Flex
0%