Yone
D

Bảng Ngọc Yone

the Unforgotten • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Yone ở Top đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Yone mà bạn đang tìm!
13.7%
Tỉ lệ bị chọn
48.5%
Tỉ lệ thắng
28.1%
Tỉ lệ bị cấm
730,580
Trận

Mạnh so với

Rumble
44.7%
9,751
Gwen
46.1%
15,204
K'Sante
46.9%
19,968
Mordekaiser
47.2%
15,696
Sion
48.5%
11,237

Yếu so với

Trundle
55.9%
16,705
Garen
55.5%
32,282
Illaoi
54.4%
18,004
Jax
54%
44,251
Urgot
53.8%
8,215

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
48.5%
631,097 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
49.2%
495,127 Trận

Các Trang bị chính

Berserker's GreavesKraken SlayerHullbreaker
53.1%
242,936 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Infinity Edge
Immortal Shieldbow
Guardian Angel
57.6%60.6%60.6%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Mortal Steel
Q
Soul Unbound
E
Spirit Cleave
W
50%
411,089 Trận
Mortal Steel
Q
1
4
5
7
9
Spirit Cleave
W
2
14
15
Soul Unbound
E
3
8
10
12
13
Fate Sealed
R
6
11

Bảng Ngọc Yone

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Yone

Bảng Ngọc Yone
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
>99%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
<1%
Overheal
1%
Triumph
99%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
99%
Legend: Tenacity
<1%
Legend: Bloodline
<1%
Coup de Grace
8%
Cut Down
<1%
Last Stand
92%
ResolveResolve
Demolish
12%
Font of Life
0%
Shield Bash
<1%
Conditioning
<1%
Second Wind
70%
Bone Plating
28%
Overgrowth
41%
Revitalize
2%
Unflinching
44%
Offense
0%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
99%
Flex
0%
Flex
<1%
Defense
3%
Flex
48%
Flex
51%