Zoe
D

Bảng Ngọc Zoe

the Aspect of Twilight • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Zoe ở Mid đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Zoe mà bạn đang tìm!
2.1%
Tỉ lệ bị chọn
48.7%
Tỉ lệ thắng
1%
Tỉ lệ bị cấm
113,769
Trận

Mạnh so với

Azir
46.8%
2,965
Jayce
47.8%
1,915
Vladimir
48%
1,741
Zed
49.2%
4,098
Akali
49.5%
6,299

Yếu so với

Malzahar
59%
2,820
Naafiri
58.5%
1,290
Kassadin
54.7%
1,138
Twisted Fate
54.2%
1,892
Lux
53.7%
2,948

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
49%
99,985 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
48.9%
96,050 Trận

Các Trang bị chính

Sorcerer's Shoes
Luden's Tempest
Mejai's Soulstealer
71.5%
1,903 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rabadon's Deathcap
Void Staff
Zhonya's Hourglass
56.5%54.5%54.4%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Paddle Star!
Q
Sleepy Trouble Bubble
E
Spell Thief
W
52%
14,179 Trận
Paddle Star!
Q
1
4
5
7
9
Spell Thief
W
2
14
15
Sleepy Trouble Bubble
E
3
8
10
12
13
Portal Jump
R
6
11

Bảng Ngọc Zoe

DominationDomination
Electrocute
Predator
Dark Harvest
Hail of Blades
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Zoe

Bảng Ngọc Zoe
DominationDomination
Electrocute
99%
Predator
0%
Dark Harvest
1%
Hail of Blades
0%
Cheap Shot
0%
Taste of Blood
97%
Sudden Impact
3%
Zombie Ward
0%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
100%
Treasure Hunter
8%
Ingenious Hunter
0%
Relentless Hunter
92%
Ultimate Hunter
0%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
96%
Nimbus Cloak
1%
Transcendence
86%
Celerity
0%
Absolute Focus
3%
Scorch
11%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
3%
Offense
65%
Offense
35%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
1%
Flex
22%
Flex
77%