Ahri
D

Bảng Ngọc Ahri

the Nine-Tailed Fox • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Ahri ở Mid đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Ahri mà bạn đang tìm!
9.3%
Tỉ lệ bị chọn
49.4%
Tỉ lệ thắng
3%
Tỉ lệ bị cấm
493,770
Trận

Mạnh so với

Azir
44.2%
13,543
LeBlanc
48.5%
10,522
Jayce
48.7%
9,283
Yone
49.2%
30,397
Akali
49.3%
27,983

Yếu so với

Naafiri
52.9%
6,102
Veigar
52.9%
15,941
Kassadin
52.7%
5,717
Vex
52.7%
12,115
Xerath
52.6%
8,256

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
49.9%
218,110 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
49.8%
426,594 Trận

Các Trang bị chính

Everfrost
Sorcerer's ShoesShadowflame
51.6%
62,628 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rabadon's Deathcap
Zhonya's Hourglass
Void Staff
58.3%57.1%54.6%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Orb of Deception
Q
Fox-Fire
W
Charm
E
51%
205,879 Trận
Orb of Deception
Q
2
4
5
7
9
Fox-Fire
W
1
8
10
12
13
Charm
E
3
14
15
Spirit Rush
R
6
11

Bảng Ngọc Ahri

DominationDomination
Electrocute
Predator
Dark Harvest
Hail of Blades
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Ahri

Bảng Ngọc Ahri
DominationDomination
Electrocute
100%
Predator
0%
Dark Harvest
0%
Hail of Blades
0%
Cheap Shot
3%
Taste of Blood
97%
Sudden Impact
0%
Zombie Ward
28%
Ghost Poro
18%
Eyeball Collection
54%
Treasure Hunter
6%
Ingenious Hunter
0%
Relentless Hunter
0%
Ultimate Hunter
94%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
96%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
39%
Celerity
0%
Absolute Focus
3%
Scorch
62%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
0%
Offense
4%
Offense
96%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
<1%
Flex
30%
Flex
69%