Ahri
D

Bảng Ngọc Ahri

the Nine-Tailed Fox • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Ahri ở Mid đối với patch 14.10. Tìm Bảng Ngọc Ahri mà bạn đang tìm!
19.5%
Tỉ lệ bị chọn
50.4%
Tỉ lệ thắng
9.9%
Tỉ lệ bị cấm
253,168
Trận

Mạnh so với

Corki
41%
2,980
Yone
45.6%
9,036
Azir
45.9%
3,945
Vladimir
47.3%
2,557
Aurelion Sol
47.8%
7,030

Yếu so với

Brand
53.6%
7,839
Akshan
53.4%
3,532
Veigar
52%
9,451
Syndra
51.8%
5,569
Vex
51.6%
5,984

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
50.4%
198,072 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
50.6%
235,825 Trận

Các Trang bị chính

MalignanceSorcerer's ShoesLich Bane
54.7%
16,600 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rabadon's Deathcap
Zhonya's Hourglass
Cryptbloom
61%57.4%60.8%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Orb of Deception
Q
Fox-Fire
W
Charm
E
51%
108,175 Trận
Orb of Deception
Q
2
4
5
7
9
Fox-Fire
W
1
8
10
12
13
Charm
E
3
14
15
Spirit Rush
R
6
11

Bảng Ngọc Ahri

DominationDomination
Electrocute
Dark Harvest
Hail of Blades
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Ahri

Bảng Ngọc Ahri
DominationDomination
Electrocute
100%
Dark Harvest
0%
Hail of Blades
0%
Cheap Shot
<1%
Taste of Blood
98%
Sudden Impact
2%
Zombie Ward
49%
Ghost Poro
6%
Eyeball Collection
45%
Treasure Hunter
<1%
Relentless Hunter
<1%
Ultimate Hunter
99%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
<1%
Cash Back
4%
Triple Tonic
68%
Time Warp Tonic
2%
Biscuit Delivery
46%
Cosmic Insight
35%
Approach Velocity
0%
Jack Of All Trades
45%
Adapative Force
<1%
Attack Speed
97%
Ability Haste
0%
Adapative Force
97%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
49%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
57%