Fiora
D

Bảng Ngọc Fiora

the Grand Duelist • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Fiora ở Top đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Fiora mà bạn đang tìm!
5.9%
Tỉ lệ bị chọn
51.1%
Tỉ lệ thắng
9%
Tỉ lệ bị cấm
314,179
Trận

Mạnh so với

K'Sante
42.4%
9,643
Yasuo
45%
3,415
Sion
45.8%
5,863
Gwen
46%
6,835
Cho'Gath
46%
3,425

Yếu so với

Trundle
53.4%
6,539
Malphite
52.8%
9,656
Warwick
52.8%
3,399
Kayle
52.6%
5,761
Nasus
52.5%
9,197

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
50.9%
254,167 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
51.5%
215,135 Trận

Các Trang bị chính

Divine Sunderer
Plated SteelcapsRavenous Hydra
55%
42,367 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Hullbreaker
Spear of Shojin
Guardian Angel
62.8%64.8%63.1%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Lunge
Q
Bladework
E
Riposte
W
53%
189,479 Trận
Lunge
Q
1
4
5
7
9
Riposte
W
2
14
15
Bladework
E
3
8
10
12
13
Grand Challenge
R
6
11

Bảng Ngọc Fiora

ResolveResolve
Grasp of the Undying
Aftershock
Guardian
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Fiora

Bảng Ngọc Fiora
ResolveResolve
Grasp of the Undying
100%
Aftershock
0%
Guardian
0%
Demolish
100%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
<1%
Second Wind
73%
Bone Plating
26%
Overgrowth
16%
Revitalize
7%
Unflinching
77%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
>99%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
11%
Celerity
0%
Absolute Focus
0%
Scorch
89%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
0%
Offense
4%
Offense
96%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
<1%
Flex
93%
Flex
7%