Malphite
D

Bảng Ngọc Malphite

Shard of the Monolith • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Malphite ở Top đối với patch 14.12. Tìm Bảng Ngọc Malphite mà bạn đang tìm!
5.7%
Tỉ lệ bị chọn
50.6%
Tỉ lệ thắng
9.6%
Tỉ lệ bị cấm
263,492
Trận

Mạnh so với

Vayne
40.1%
5,952
Jayce
43.3%
6,156
Tryndamere
44.9%
9,966
Quinn
44.9%
4,280
Gnar
45.1%
3,583

Yếu so với

Sylas
57.2%
5,880
Dr. Mundo
57.1%
5,754
Tahm Kench
56.1%
4,536
Mordekaiser
55.7%
9,878
Sion
54.9%
3,485

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
50.8%
240,390 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
50.8%
180,342 Trận

Các Trang bị chính

Plated SteelcapsSunfire AegisThornmail
54.8%
33,054 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Frozen Heart
Jak'Sho, The Protean
Iceborn Gauntlet
58.4%59.3%59.6%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Seismic Shard
Q
Ground Slam
E
Thunderclap
W
51%
87,143 Trận
Seismic Shard
Q
1
4
5
7
9
Thunderclap
W
3
14
15
Ground Slam
E
2
8
10
12
13
Unstoppable Force
R
6
11

Bảng Ngọc Malphite

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Malphite

Bảng Ngọc Malphite
SorcerySorcery
Summon Aery
2%
Arcane Comet
98%
Phase Rush
0%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
100%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
97%
Celerity
0%
Absolute Focus
3%
Scorch
100%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
0%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
1%
Cash Back
0%
Triple Tonic
3%
Time Warp Tonic
0%
Biscuit Delivery
100%
Cosmic Insight
95%
Approach Velocity
<1%
Jack Of All Trades
<1%
Adapative Force
98%
Attack Speed
2%
Ability Haste
0%
Adapative Force
86%
Move Speed
0%
Health Scaling
14%
Base Health
44%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
56%