Malphite
D

Bảng Ngọc Malphite

Shard of the Monolith • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Malphite ở Top đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Malphite mà bạn đang tìm!
6.5%
Tỉ lệ bị chọn
51.7%
Tỉ lệ thắng
9.7%
Tỉ lệ bị cấm
344,279
Trận

Mạnh so với

Jayce
42.6%
14,019
Tryndamere
42.6%
7,882
Pantheon
42.7%
4,100
Yasuo
44.1%
4,267
Riven
44.6%
9,750

Yếu so với

Sylas
57.9%
7,060
Dr. Mundo
55.9%
5,741
Ornn
54.7%
5,609
Sion
54.6%
6,067
Cho'Gath
54.4%
4,657

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
51.9%
313,382 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Shield
Health Potion
52.9%
101,049 Trận

Các Trang bị chính

Plated Steelcaps
Iceborn Gauntlet
Sunfire Aegis
58%
43,083 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Thornmail
Frozen Heart
Gargoyle Stoneplate
59.9%61.7%60.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Seismic Shard
Q
Ground Slam
E
Thunderclap
W
52%
107,400 Trận
Seismic Shard
Q
1
4
5
7
9
Thunderclap
W
3
14
15
Ground Slam
E
2
8
10
12
13
Unstoppable Force
R
6
11

Bảng Ngọc Malphite

ResolveResolve
Grasp of the Undying
Aftershock
Guardian
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Malphite

Bảng Ngọc Malphite
SorcerySorcery
Summon Aery
<1%
Arcane Comet
>99%
Phase Rush
0%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
100%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
89%
Celerity
0%
Absolute Focus
11%
Scorch
100%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
0%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
29%
Perfect Timing
0%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
100%
Cosmic Insight
64%
Approach Velocity
2%
Time Warp Tonic
5%
Offense
88%
Offense
11%
Offense
<1%
Offense
68%
Flex
31%
Flex
2%
Defense
2%
Flex
94%
Flex
5%