1

Bảng Ngọc Blitzcrank

Người Máy Hơi Nước • Platinum+
6.6%
Tỉ lệ bị chọn
51.4%
Tỉ lệ thắng
6.4%
Tỉ lệ bị cấm
79.9K
Trận

Mạnh so với

57.6%
1,080
56.4%
1,536
55.4%
4,718
55.2%
1,605
54.8%
1,118

Yếu so với

46.1%
926
47.3%
1,096
47.9%
1,888
48.1%
1,222
48.1%
4,954

Phép Bổ Trợ

51.5%
74,648 Trận

Các Trang bị khởi động

2
51.6%
53,364 Trận

Các Trang bị chính

61.6%
8,510 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

62.3%
77.8%
100.0%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Q
W
E
57.5%
26,247 Trận
1
4
5
7
9
 
3
8
10
12
13
 
2
14
15
17
18
 
6
11
16
 

lolvvv Bảng Ngọc Blitzcrank

Bảng Ngọc Blitzcrank

Kiên Định

0%
95%
5%
68%
30%
2%
0%
38%
62%
16%
3%
80%

Cảm Hứng

97%
0%
0%
0%
18%
40%
31%
0%
14%
Offense
32%
Offense
41%
Defense
0%
Offense
23%
Flex
30%
Flex
90%
Offense
45%
Flex
29%
Flex
10%

opgg Bảng Ngọc Blitzcrank

Tỷ lệ chọn cao nhất

17.5%

Kiên Định

Cảm Hứng

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Tỷ lệ thắng cao nhất

54.2%

Kiên Định

Cảm Hứng

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Lời khuyên cho liên minh

Chuỗi kết hợp chiêu theo thứ tự Bàn Tay Hỏa Tiễn, Đấm Móc, và Trường Điện Từ gây ra sát thương cực mạnh trên một mục tiêu đơn lẻ.

Sử dụng cú kéo của Bảng Ngọc Blitzcrank để lôi kẻ địch vào tầm bắn của trụ rồi hất tung chúng lên bằng Đấm Móc.

Lời khuyên cho địch

Nội tại Lá Chắn Năng Lượng sẽ tạo ra một lớp giáp, giúp bảo vệ bản thân khi hắn còn ít máu.

Hãy nấp đằng sau quân lính của bạn để tránh bị kéo. Bàn Tay Hỏa Tiễn chỉ kéo mục tiêu đầu tiên nó chạm phải.

Bảng Ngọc Blitzcrank là một người máy hơi nước khổng lồ, gần như không thể bị phá hủy vốn được tạo ra để dọn dẹp rác thải độc hại ở Zaun. Tuy nhiên, nó thấy mục đích ban đầu này quá bó buộc nên đã tự biến đổi bản thân để phục vụ tốt hơn người dân Zaun. Bảng Ngọc Blitzcrank quên mình sử dụng sức mạnh và sức bền của nó để bảo vệ người khác, sẵn sàng chìa tay giúp đỡ hoặc tung điện từ ngăn chặn bất kỳ kẻ gây rối nào.