Bảng Ngọc Blitzcrank
1

Bảng Ngọc Blitzcrank

Người Máy Hơi Nước • Platinum+
Bảng Ngọc xịn nhất Blitzcrank ở Sp đối với patch 11.20. Tìm Bảng Ngọc Blitzcrank mà bạn đang tìm!
8.6%
Tỉ lệ bị chọn
52.3%
Tỉ lệ thắng
10.4%
Tỉ lệ bị cấm
13K
Trận

Mạnh so với

Yếu so với

Phép Bổ Trợ

Tốc Biến
Thiêu Đốt
52.5%
11,893 Trận

Các Trang bị khởi động

Bình Máu
2
Khiên Cổ Vật
52.5%
10,627 Trận

Các Trang bị chính

Giày Cơ Động
Dây Chuyền Iron Solari
Tụ Bão Zeke
62.7%
1,526 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Đá Tỏa Sáng - Cảnh Giác
Lời Thề Hiệp Sĩ
Mũ Phù Thủy Rabadon
71.5%
75.0%
100.0%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Bàn Tay Hỏa Tiễn
Q
Tăng Tốc
W
Đấm Móc
E
58.4%
4,259 Trận
Bàn Tay Hỏa Tiễn
1
4
5
7
9
 
Tăng Tốc
3
8
10
12
13
 
Đấm Móc
2
14
15
17
18
 
Trường Điện Từ
6
11
16
 

lolvvv Bảng Ngọc Blitzcrank

Bảng Ngọc Blitzcrank
Kiên Định

Kiên Định

Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
72%
Hộ Vệ
28%
Tàn Phá Hủy Diệt
49%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
42%
Nện Khiên
8%
Kiểm Soát Điều Kiện
7%
Ngọn Gió Thứ Hai
17%
Giáp Cốt
76%
Lan Tràn
34%
Tiếp Sức
1%
Kiên Cường
65%
Cảm Hứng

Cảm Hứng

Tốc Biến Ma Thuật
65%
Bước Chân Màu Nhiệm
0%
Thời Điểm Hoàn Hảo
1%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
31%
Giao Hàng Bánh Quy
54%
Thấu Thị Vũ Trụ
27%
Vận Tốc Tiếp Cận
1%
Thuốc Thời Gian
21%
Offense
14%
Offense
8%
Defense
1%
Offense
35%
Flex
59%
Flex
48%
Offense
51%
Flex
32%
Flex
51%

opgg Bảng Ngọc Blitzcrank

Tỷ lệ chọn cao nhất

18.0%
Kiên Định

Kiên Định

Quyền Năng Bất Diệt
Dư Chấn
Hộ Vệ
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
Cảm Hứng

Cảm Hứng

Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Tỷ lệ thắng cao nhất

56.4%
Kiên Định

Kiên Định

Quyền Năng Bất Diệt
Dư Chấn
Hộ Vệ
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
Cảm Hứng

Cảm Hứng

Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Lore

Lời khuyên cho liên minh

Chuỗi kết hợp chiêu theo thứ tự Bàn Tay Hỏa Tiễn, Đấm Móc, và Trường Điện Từ gây ra sát thương cực mạnh trên một mục tiêu đơn lẻ.

Sử dụng cú kéo của Bảng Ngọc Blitzcrank để lôi kẻ địch vào tầm bắn của trụ rồi hất tung chúng lên bằng Đấm Móc.

Lời khuyên cho địch

Nội tại Lá Chắn Năng Lượng sẽ tạo ra một lớp giáp, giúp bảo vệ bản thân khi hắn còn ít máu.

Hãy nấp đằng sau quân lính của bạn để tránh bị kéo. Bàn Tay Hỏa Tiễn chỉ kéo mục tiêu đầu tiên nó chạm phải.

Bảng Ngọc Blitzcrank là một người máy hơi nước khổng lồ, gần như không thể bị phá hủy vốn được tạo ra để dọn dẹp rác thải độc hại ở Zaun. Tuy nhiên, nó thấy mục đích ban đầu này quá bó buộc nên đã tự biến đổi bản thân để phục vụ tốt hơn người dân Zaun. Bảng Ngọc Blitzcrank quên mình sử dụng sức mạnh và sức bền của nó để bảo vệ người khác, sẵn sàng chìa tay giúp đỡ hoặc tung điện từ ngăn chặn bất kỳ kẻ gây rối nào.