Bảng Ngọc Blitzcrank
2

Bảng Ngọc Blitzcrank

Người Máy Hơi Nước • Platinum+
Bảng Ngọc xịn nhất Blitzcrank ở Sp đối với patch 12.22. Tìm Bảng Ngọc Blitzcrank mà bạn đang tìm!
8%
Tỉ lệ bị chọn
50.9%
Tỉ lệ thắng
28.6%
Tỉ lệ bị cấm
7.2K
Trận

Strong against

Weak against

Phép Bổ Trợ

Tốc Biến
Thiêu Đốt
51.5%
6,646 Trận

Các Trang bị khởi động

Bình Máu
2
Khiên Cổ Vật
51.0%
5,921 Trận

Các Trang bị chính

Giày Cơ Động
Dây Chuyền Iron Solari
Tụ Bão Zeke
62.6%
433 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Đá Tỏa Sáng - Cảnh Giác
Lời Thề Hiệp Sĩ
Mũ Phù Thủy Rabadon
66.0%
78.6%
100.0%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Bàn Tay Hỏa Tiễn
Q
Tăng Tốc
W
Đấm Móc
E
57.6%
1,819 Trận
Bàn Tay Hỏa Tiễn
1
4
5
7
9
 
Tăng Tốc
3
8
10
12
13
 
Đấm Móc
2
14
15
 
Trường Điện Từ
6
11
 

Bảng Ngọc Blitzcrank

Cảm Hứng

Cảm Hứng

Nâng Cấp Băng Giá
Sách Phép
Đòn Phủ Đầu
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Kiên Định

Kiên Định

Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Blitzcrank

Bảng Ngọc Blitzcrank
Cảm Hứng

Cảm Hứng

Nâng Cấp Băng Giá
96%
Sách Phép
4%
Đòn Phủ Đầu
0%
Tốc Biến Ma Thuật
97%
Bước Chân Màu Nhiệm
0%
Thời Điểm Hoàn Hảo
3%
Thị Trường Tương Lai
1%
Máy Dọn Lính
28%
Giao Hàng Bánh Quy
71%
Thấu Thị Vũ Trụ
98%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
2%
Kiên Định

Kiên Định

Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
3%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
26%
Giáp Cốt
73%
Lan Tràn
3%
Tiếp Sức
2%
Kiên Cường
93%
Offense
42%
Offense
39%
Defense
3%
Offense
14%
Flex
48%
Flex
81%
Offense
44%
Flex
12%
Flex
16%

Lore

Lời khuyên cho liên minh

Chuỗi kết hợp chiêu theo thứ tự Bàn Tay Hỏa Tiễn, Đấm Móc, và Trường Điện Từ gây ra sát thương cực mạnh trên một mục tiêu đơn lẻ.

Sử dụng cú kéo của Bảng Ngọc Blitzcrank để lôi kẻ địch vào tầm bắn của trụ rồi hất tung chúng lên bằng Đấm Móc.

Lời khuyên cho địch

Nội tại Lá Chắn Năng Lượng sẽ tạo ra một lớp giáp, giúp bảo vệ bản thân khi hắn còn ít máu.

Hãy nấp đằng sau quân lính của bạn để tránh bị kéo. Bàn Tay Hỏa Tiễn chỉ kéo mục tiêu đầu tiên nó chạm phải.

Bảng Ngọc Blitzcrank là một người máy hơi nước khổng lồ, gần như không thể bị phá hủy vốn được tạo ra để dọn dẹp rác thải độc hại ở Zaun. Tuy nhiên, nó thấy mục đích ban đầu này quá bó buộc nên đã tự biến đổi bản thân để phục vụ tốt hơn người dân Zaun. Bảng Ngọc Blitzcrank quên mình sử dụng sức mạnh và sức bền của nó để bảo vệ người khác, sẵn sàng chìa tay giúp đỡ hoặc tung điện từ ngăn chặn bất kỳ kẻ gây rối nào.