Thresh
D

Bảng Ngọc Thresh

the Chain Warden • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Thresh ở Sp đối với patch 14.10. Tìm Bảng Ngọc Thresh mà bạn đang tìm!
19.4%
Tỉ lệ bị chọn
50.7%
Tỉ lệ thắng
5%
Tỉ lệ bị cấm
250,964
Trận

Mạnh so với

Yuumi
43.5%
5,484
Ashe
46.2%
4,449
Karma
46.9%
6,275
Senna
47.6%
8,403
Hwei
47.6%
2,871

Yếu so với

Neeko
52.3%
3,372
Braum
52.1%
6,475
Zyra
51.8%
6,992
Morgana
51.3%
9,827
Leona
51%
11,588

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
51%
205,774 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
World Atlas
50.9%
243,734 Trận

Các Trang bị chính

Solstice SleighIonian Boots of LucidityLocket of the Iron Solari
54%
11,317 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Knight's Vow
Zeke's Convergence
Thornmail
57.1%62%60.5%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Death Sentence
Q
Flay
E
Dark Passage
W
53%
103,582 Trận
Death Sentence
Q
1
4
5
7
9
Dark Passage
W
3
14
15
Flay
E
2
8
10
12
13
The Box
R
6
11

Bảng Ngọc Thresh

ResolveResolve
Grasp of the Undying
Aftershock
Guardian
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Cash Back
Triple Tonic
Time Warp Tonic
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Jack Of All Trades
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Thresh

Bảng Ngọc Thresh
ResolveResolve
Grasp of the Undying
0%
Aftershock
96%
Guardian
4%
Demolish
4%
Font of Life
96%
Shield Bash
<1%
Conditioning
<1%
Second Wind
27%
Bone Plating
72%
Overgrowth
24%
Revitalize
5%
Unflinching
71%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
46%
Magical Footwear
0%
Cash Back
2%
Triple Tonic
<1%
Time Warp Tonic
0%
Biscuit Delivery
50%
Cosmic Insight
93%
Approach Velocity
0%
Jack Of All Trades
8%
Adapative Force
16%
Attack Speed
46%
Ability Haste
41%
Adapative Force
20%
Move Speed
63%
Health Scaling
18%
Base Health
84%
Tenacity and Slow Resist
<1%
Health Scaling
11%