Thresh
D

Bảng Ngọc Thresh

the Chain Warden • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Thresh ở Sp đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Thresh mà bạn đang tìm!
11.1%
Tỉ lệ bị chọn
49.4%
Tỉ lệ thắng
4.1%
Tỉ lệ bị cấm
593,401
Trận

Mạnh so với

Yuumi
45%
13,097
Pantheon
47.8%
6,118
Ashe
48.1%
13,859
Lulu
48.3%
18,470
Nautilus
48.8%
32,601

Yếu so với

Zyra
54.6%
18,297
Brand
53.8%
14,374
Swain
52.7%
12,577
Morgana
52.7%
25,490
Vel'Koz
52.5%
6,819

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
49.6%
495,836 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
Steel Shoulderguards
50.3%
238,752 Trận

Các Trang bị chính

Mobility Boots
Locket of the Iron Solari
Zeke's Convergence
55.9%
31,464 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Knight's Vow
Force of Nature
Frozen Heart
60.9%55.6%52.6%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Death Sentence
Q
Flay
E
Dark Passage
W
52%
238,009 Trận
Death Sentence
Q
1
4
5
7
9
Dark Passage
W
3
14
15
Flay
E
2
8
10
12
13
The Box
R
6
11

Bảng Ngọc Thresh

InspirationInspiration
Glacial Augment
Unsealed Spellbook
First Strike
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Thresh

Bảng Ngọc Thresh
InspirationInspiration
Glacial Augment
100%
Unsealed Spellbook
0%
First Strike
0%
Hextech Flashtraption
98%
Magical Footwear
<1%
Perfect Timing
1%
Future's Market
<1%
Minion Dematerializer
72%
Biscuit Delivery
27%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
ResolveResolve
Demolish
0%
Font of Life
28%
Shield Bash
0%
Conditioning
<1%
Second Wind
43%
Bone Plating
56%
Overgrowth
<1%
Revitalize
<1%
Unflinching
73%
Offense
24%
Offense
30%
Offense
45%
Offense
28%
Flex
51%
Flex
21%
Defense
<1%
Flex
77%
Flex
24%