Varus
D

Bảng Ngọc Varus

the Arrow of Retribution • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Varus ở ĐTCL đối với patch 14.10. Tìm Bảng Ngọc Varus mà bạn đang tìm!
10.3%
Tỉ lệ bị chọn
48%
Tỉ lệ thắng
1.4%
Tỉ lệ bị cấm
133,099
Trận

Mạnh so với

Smolder
44.2%
2,464
Aphelios
46.9%
4,269
Ezreal
47.8%
8,264
Zeri
48%
2,321
Kai'Sa
49.5%
8,221

Yếu so với

Jhin
55.3%
14,649
Ashe
54.2%
7,870
Jinx
54%
14,836
Miss Fortune
53.5%
7,056
Kog'Maw
53.5%
1,951

Phép Bổ Trợ

FlashHeal
48.1%
71,467 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
48.5%
112,763 Trận

Các Trang bị chính

Berserker's GreavesBlade of The Ruined KingGuinsoo's Rageblade
50.7%
14,288 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Manamune
Serylda's Grudge
Youmuu's Ghostblade
52.5%53%51.1%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Piercing Arrow
Q
Blighted Quiver
W
Hail of Arrows
E
49%
38,285 Trận
Piercing Arrow
Q
3
4
5
7
9
Blighted Quiver
W
2
8
10
12
13
Hail of Arrows
E
1
14
15
Chain of Corruption
R
6
11

Bảng Ngọc Varus

DominationDomination
Electrocute
Dark Harvest
Hail of Blades
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Varus

Bảng Ngọc Varus
DominationDomination
Electrocute
0%
Dark Harvest
0%
Hail of Blades
100%
Cheap Shot
2%
Taste of Blood
98%
Sudden Impact
0%
Zombie Ward
31%
Ghost Poro
<1%
Eyeball Collection
69%
Treasure Hunter
77%
Relentless Hunter
8%
Ultimate Hunter
14%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
19%
Cash Back
0%
Triple Tonic
8%
Time Warp Tonic
0%
Biscuit Delivery
99%
Cosmic Insight
74%
Approach Velocity
0%
Jack Of All Trades
0%
Adapative Force
<1%
Attack Speed
98%
Ability Haste
0%
Adapative Force
98%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
68%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
35%