Xin Zhao
D

Bảng Ngọc Xin Zhao

the Seneschal of Demacia • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Xin Zhao ở Rừng đối với patch 14.4. Tìm Bảng Ngọc Xin Zhao mà bạn đang tìm!
5%
Tỉ lệ bị chọn
50%
Tỉ lệ thắng
1.6%
Tỉ lệ bị cấm
209,096
Trận

Mạnh so với

Rengar
44.9%
3,245
Diana
45.4%
3,974
Nunu & Willump
46.5%
2,516
Kindred
47.9%
4,334
Fiddlesticks
48.2%
2,101

Yếu so với

Briar
53.3%
7,379
Warwick
53.2%
6,532
Volibear
52.6%
2,901
Udyr
52.4%
2,395
Jax
52.2%
5,383

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
50.1%
202,242 Trận

Các Trang bị khởi động

Mosstomper Seedling
Health Potion
50.6%
82,348 Trận

Các Trang bị chính

Titanic HydraMercury's TreadsSundered Sky
55.4%
23,558 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Sterak's Gage
Death's Dance
Frozen Heart
59.6%59.9%60.8%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Wind Becomes Lightning
W
Audacious Charge
E
Three Talon Strike
Q
52%
99,792 Trận
Three Talon Strike
Q
3
14
15
Wind Becomes Lightning
W
2
4
5
7
9
Audacious Charge
E
1
8
10
12
13
Crescent Guard
R
6
11

Bảng Ngọc Xin Zhao

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Triple Tonic
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Xin Zhao

Bảng Ngọc Xin Zhao
PrecisionPrecision
Press the Attack
1%
Lethal Tempo
37%
Fleet Footwork
<1%
Conqueror
61%
Overheal
0%
Triumph
100%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
84%
Legend: Tenacity
16%
Legend: Bloodline
<1%
Coup de Grace
51%
Cut Down
<1%
Last Stand
49%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
>99%
Triple Tonic
<1%
Future's Market
<1%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
<1%
Cosmic Insight
99%
Approach Velocity
<1%
Time Warp Tonic
0%
Offense
<1%
Offense
98%
Offense
0%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
56%
Flex
27%
Flex
5%