Xin Zhao
D

Bảng Ngọc Xin Zhao

the Seneschal of Demacia • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Xin Zhao ở Rừng đối với patch 13.18. Tìm Bảng Ngọc Xin Zhao mà bạn đang tìm!
2.7%
Tỉ lệ bị chọn
50.2%
Tỉ lệ thắng
0.4%
Tỉ lệ bị cấm
268,684
Trận

Mạnh so với

Rengar
45.2%
3,455
Kindred
46.2%
2,889
Hecarim
46.8%
6,575
Gragas
46.9%
2,777
Nunu & Willump
47%
3,937

Yếu so với

Warwick
53.5%
8,537
Rammus
53.5%
3,789
Trundle
53.4%
2,792
Nocturne
52.9%
14,125
Lillia
51.9%
6,588

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
50.2%
259,873 Trận

Các Trang bị khởi động

Mosstomper Seedling
Health Potion
50.9%
125,963 Trận

Các Trang bị chính

Goredrinker
Plated SteelcapsSpear Of Shojin
53.6%
33,996 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Black Cleaver
Death's Dance
Guardian Angel
59.4%62.5%62.4%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Wind Becomes Lightning
W
Audacious Charge
E
Three Talon Strike
Q
53%
115,847 Trận
Three Talon Strike
Q
3
14
15
Wind Becomes Lightning
W
2
4
5
7
9
Audacious Charge
E
1
8
10
12
13
Crescent Guard
R
6
11

Bảng Ngọc Xin Zhao

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Xin Zhao

Bảng Ngọc Xin Zhao
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
3%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
97%
Overheal
0%
Triumph
100%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
87%
Legend: Tenacity
13%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
36%
Cut Down
0%
Last Stand
64%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
100%
Perfect Timing
0%
Future's Market
<1%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
0%
Cosmic Insight
98%
Approach Velocity
1%
Time Warp Tonic
0%
Offense
0%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
16%
Flex
83%
Flex
3%