Xin Zhao
D

Bảng Ngọc Xin Zhao

the Seneschal of Demacia • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Xin Zhao ở Rừng đối với patch 14.12. Tìm Bảng Ngọc Xin Zhao mà bạn đang tìm!
4.7%
Tỉ lệ bị chọn
50.9%
Tỉ lệ thắng
1%
Tỉ lệ bị cấm
215,389
Trận

Mạnh so với

Sylas
45.8%
2,511
Lee Sin
46.5%
15,500
Hecarim
46.5%
3,908
Nunu & Willump
46.7%
2,448
Gragas
47.1%
2,197

Yếu so với

Rammus
52.9%
2,770
Nocturne
52.8%
9,926
Volibear
52%
5,637
Amumu
51.9%
5,928
Warwick
51.8%
6,754

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
51%
210,645 Trận

Các Trang bị khởi động

Gustwalker Hatchling
Health Potion
51.6%
97,479 Trận

Các Trang bị chính

Sundered SkyPlated SteelcapsBlack Cleaver
53.6%
22,064 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Sterak's Gage
Death's Dance
Wit's End
60.7%63.6%60.9%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Wind Becomes Lightning
W
Audacious Charge
E
Three Talon Strike
Q
53%
100,918 Trận
Three Talon Strike
Q
3
14
15
Wind Becomes Lightning
W
2
4
5
7
9
Audacious Charge
E
1
8
10
12
13
Crescent Guard
R
6
11

Bảng Ngọc Xin Zhao

PrecisionPrecision
Press the Attack
Fleet Footwork
Conqueror
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Cash Back
Triple Tonic
Time Warp Tonic
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Jack Of All Trades
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Xin Zhao

Bảng Ngọc Xin Zhao
PrecisionPrecision
Press the Attack
8%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
91%
Absorb Life
0%
Triumph
100%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
90%
Legend: Haste
10%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
57%
Cut Down
12%
Last Stand
31%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
>99%
Cash Back
<1%
Triple Tonic
0%
Time Warp Tonic
0%
Biscuit Delivery
0%
Cosmic Insight
>99%
Approach Velocity
<1%
Jack Of All Trades
<1%
Adapative Force
<1%
Attack Speed
99%
Ability Haste
0%
Adapative Force
99%
Move Speed
0%
Health Scaling
<1%
Base Health
33%
Tenacity and Slow Resist
2%
Health Scaling
67%