Viktor
D

Bảng Ngọc Viktor

the Machine Herald • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Viktor ở Mid đối với patch 13.18. Tìm Bảng Ngọc Viktor mà bạn đang tìm!
3.5%
Tỉ lệ bị chọn
50.6%
Tỉ lệ thắng
1.7%
Tỉ lệ bị cấm
356,715
Trận

Mạnh so với

Azir
46%
7,584
Lissandra
46.8%
6,125
Twisted Fate
47%
5,313
Ryze
47.3%
3,572
LeBlanc
47.4%
8,900

Yếu so với

Xerath
54%
9,702
Diana
52.2%
3,592
Naafiri
52.2%
4,492
Ekko
51.7%
5,893
Akshan
51.7%
4,689

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
50.5%
299,869 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
51%
298,396 Trận

Các Trang bị chính

Luden's Tempest
Sorcerer's ShoesShadowflame
54.8%
62,509 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rabadon's Deathcap
Zhonya's Hourglass
Void Staff
60.4%59.5%57.1%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Death Ray
E
Siphon Power
Q
Gravity Field
W
54%
71,438 Trận
Siphon Power
Q
1
8
10
12
13
Gravity Field
W
4
14
15
Death Ray
E
2
3
5
7
9
Chaos Storm
R
6
11

Bảng Ngọc Viktor

InspirationInspiration
Glacial Augment
Unsealed Spellbook
First Strike
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Viktor

Bảng Ngọc Viktor
SorcerySorcery
Summon Aery
90%
Arcane Comet
<1%
Phase Rush
10%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
100%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
98%
Celerity
<1%
Absolute Focus
1%
Scorch
100%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
0%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
27%
Perfect Timing
<1%
Future's Market
6%
Minion Dematerializer
<1%
Biscuit Delivery
94%
Cosmic Insight
73%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
4%
Offense
96%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
7%
Flex
32%
Flex
62%