Viktor
D

Bảng Ngọc Viktor

the Machine Herald • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Viktor ở Mid đối với patch 14.4. Tìm Bảng Ngọc Viktor mà bạn đang tìm!
2.6%
Tỉ lệ bị chọn
50.8%
Tỉ lệ thắng
0.8%
Tỉ lệ bị cấm
111,052
Trận

Mạnh so với

Smolder
44.6%
2,050
Azir
45.2%
2,957
Hwei
46.1%
4,914
Orianna
46.5%
2,620
Malzahar
46.8%
2,714

Yếu so với

Kassadin
53.5%
1,814
Xerath
53.3%
1,822
Aurelion Sol
53.2%
3,030
Anivia
53.2%
1,195
Vladimir
53.1%
1,507

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
50.7%
95,854 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
51%
97,952 Trận

Các Trang bị chính

Luden's CompanionSorcerer's ShoesLich Bane
54.7%
20,136 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rabadon's Deathcap
Zhonya's Hourglass
Void Staff
61.5%56.7%58%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Death Ray
E
Siphon Power
Q
Gravity Field
W
53%
22,353 Trận
Siphon Power
Q
1
8
10
12
13
Gravity Field
W
4
14
15
Death Ray
E
2
3
5
7
9
Chaos Storm
R
6
11

Bảng Ngọc Viktor

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Triple Tonic
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Viktor

Bảng Ngọc Viktor
SorcerySorcery
Summon Aery
66%
Arcane Comet
16%
Phase Rush
18%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
100%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
95%
Celerity
<1%
Absolute Focus
4%
Scorch
92%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
8%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
18%
Triple Tonic
47%
Future's Market
6%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
89%
Cosmic Insight
40%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
3%
Offense
98%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
86%
Flex
3%
Flex
8%