3

Bảng Ngọc Viktor

Sứ Giả Máy Móc • Platinum+
6%
Tỉ lệ bị chọn
49.5%
Tỉ lệ thắng
1.4%
Tỉ lệ bị cấm
72.5K
Trận

Mạnh so với

56.8%
1,555
56.1%
779
53.1%
1,655
52.5%
1,526
52.1%
1,397

Yếu so với

43.8%
2,129
44.0%
1,335
44.1%
2,252
44.7%
1,969
45.5%
870

Phép Bổ Trợ

52.9%
7,809 Trận

Các Trang bị khởi động

2
50.1%
56,091 Trận

Các Trang bị chính

59.7%
6,220 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

60.2%
58.6%
59.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

E
Q
W
51.9%
21,547 Trận
1
8
10
12
13
 
4
14
15
17
18
 
2
3
5
7
9
 
6
11
16
 

lolvvv Bảng Ngọc Viktor

Bảng Ngọc Viktor

Pháp Thuật

1%
2%
97%
1%
99%
0%
96%
3%
2%
81%
0%
19%

Cảm Hứng

0%
18%
2%
4%
2%
93%
44%
0%
38%
Offense
11%
Offense
100%
Defense
0%
Offense
83%
Flex
0%
Flex
36%
Offense
6%
Flex
0%
Flex
63%

opgg Bảng Ngọc Viktor

Tỷ lệ chọn cao nhất

25.6%

Pháp Thuật

Áp Đảo

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Tỷ lệ thắng cao nhất

57.3%

Pháp Thuật

Áp Đảo

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Lời khuyên cho liên minh

Tia Chết Chóc là một kĩ năng hoạt động cực mạnh ảnh hưởng trên diện rộng. Sử dụng kết hợp với Trường Trọng Lực để điều khiển vị trí của kẻ địch.

Nhớ chọn chính xác yếu tố cường hóa.

Lời khuyên cho địch

Cẩn thận khi khoảng cách giữa bạn và Bảng Ngọc Viktor ngày càng được rút ngắn. Khả năng điều khiển trên chiến trường của Bảng Ngọc Viktor được gia tăng cùng với khoảng cách của hắn với kẻ địch.

Hãy để ý xem Bảng Ngọc Viktor đã nâng cấp cường hóa bao nhiêu lần bằng cách xem màu sắc ánh sáng trên chiếc gậy của hắn (tím, vàng, xanh, đỏ).

Sứ giả của một kỷ nguyên công nghệ mới Bảng Ngọc Viktor dành cả đời cho sự tiến bộ của nhân loại. Một kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng muốn nâng tầm nhận thức cho người dân Zaun, hắn tin rằng chỉ bằng cách đón nhận tiến hóa huy hoàng của công nghệ thì con người mới hiện thực hóa hoàn toàn tiềm năng. Với một cơ thể nâng cấp bằng sắt thép và khoa học, Bảng Ngọc Viktor nhiệt thành theo đuổi tương lai tươi sáng này.