Viktor
D

Bảng Ngọc Viktor

the Machine Herald • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Viktor ở Mid đối với patch 14.12. Tìm Bảng Ngọc Viktor mà bạn đang tìm!
3.4%
Tỉ lệ bị chọn
51.2%
Tỉ lệ thắng
1.1%
Tỉ lệ bị cấm
157,946
Trận

Mạnh so với

Corki
41.4%
2,228
Azir
42.6%
2,068
Lissandra
44.4%
1,830
Yasuo
46%
6,660
Twisted Fate
46.4%
3,365

Yếu so với

Naafiri
52%
2,344
Akali
51.7%
5,013
Xerath
51.6%
3,868
Diana
51.6%
2,063
Sylas
51.5%
6,018

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
51.3%
143,217 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
51.5%
144,267 Trận

Các Trang bị chính

Blackfire TorchSorcerer's ShoesLiandry's Torment
54.1%
35,252 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rabadon's Deathcap
Zhonya's Hourglass
Void Staff
61.4%58%58.1%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Death Ray
E
Siphon Power
Q
Gravity Field
W
54%
31,037 Trận
Siphon Power
Q
1
8
10
12
13
Gravity Field
W
4
14
15
Death Ray
E
2
3
5
7
9
Chaos Storm
R
6
11

Bảng Ngọc Viktor

InspirationInspiration
Glacial Augment
Unsealed Spellbook
First Strike
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Cash Back
Triple Tonic
Time Warp Tonic
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Jack Of All Trades
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Viktor

Bảng Ngọc Viktor
InspirationInspiration
Glacial Augment
0%
Unsealed Spellbook
2%
First Strike
98%
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
40%
Cash Back
59%
Triple Tonic
39%
Time Warp Tonic
2%
Biscuit Delivery
60%
Cosmic Insight
67%
Approach Velocity
1%
Jack Of All Trades
32%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
100%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
57%
Celerity
0%
Absolute Focus
1%
Scorch
40%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
1%
Adapative Force
1%
Attack Speed
97%
Ability Haste
1%
Adapative Force
>99%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
30%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
72%