Ornn
D

Bảng Ngọc Ornn

The Fire below the Mountain • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Ornn ở Top đối với patch 14.10. Tìm Bảng Ngọc Ornn mà bạn đang tìm!
5%
Tỉ lệ bị chọn
50.1%
Tỉ lệ thắng
0.5%
Tỉ lệ bị cấm
64,788
Trận

Mạnh so với

Yasuo
43.2%
662
Jayce
43.3%
890
Gangplank
45%
877
Malphite
45.8%
1,681
K'Sante
46.4%
1,815

Yếu so với

Shen
56%
1,086
Fiora
55.2%
1,458
Mordekaiser
55%
3,275
Sett
53.1%
3,351
Dr. Mundo
53%
1,725

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
50.2%
62,838 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Shield
Health Potion
50.4%
57,079 Trận

Các Trang bị chính

Sunfire AegisPlated SteelcapsJak'Sho, The Protean
52.7%
4,865 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Thornmail
Kaenic Rookern
Unending Despair
59.4%63.7%64.2%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Bellows Breath
W
Volcanic Rupture
Q
Searing Charge
E
51%
23,926 Trận
Volcanic Rupture
Q
1
8
10
12
13
Bellows Breath
W
2
4
5
7
9
Searing Charge
E
3
14
15
Call of the Forge God
R
6
11

Bảng Ngọc Ornn

ResolveResolve
Grasp of the Undying
Aftershock
Guardian
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Cash Back
Triple Tonic
Time Warp Tonic
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Jack Of All Trades
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Ornn

Bảng Ngọc Ornn
ResolveResolve
Grasp of the Undying
90%
Aftershock
10%
Guardian
0%
Demolish
84%
Font of Life
16%
Shield Bash
0%
Conditioning
18%
Second Wind
70%
Bone Plating
12%
Overgrowth
92%
Revitalize
0%
Unflinching
8%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
42%
Cash Back
8%
Triple Tonic
4%
Time Warp Tonic
0%
Biscuit Delivery
98%
Cosmic Insight
48%
Approach Velocity
0%
Jack Of All Trades
0%
Adapative Force
10%
Attack Speed
82%
Ability Haste
9%
Adapative Force
10%
Move Speed
8%
Health Scaling
82%
Base Health
26%
Tenacity and Slow Resist
<1%
Health Scaling
73%