Ornn
D

Bảng Ngọc Ornn

The Fire below the Mountain • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Ornn ở Top đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Ornn mà bạn đang tìm!
3.3%
Tỉ lệ bị chọn
52.1%
Tỉ lệ thắng
0.8%
Tỉ lệ bị cấm
176,784
Trận

Mạnh so với

Jayce
41.5%
4,400
Pantheon
43.9%
2,123
Renekton
44%
4,926
Akali
45.2%
2,149
K'Sante
45.3%
4,343

Yếu so với

Dr. Mundo
51.9%
2,332
Trundle
51.5%
3,910
Fiora
51.3%
5,347
Garen
51.1%
7,592
Olaf
50.6%
1,987

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
52.2%
171,578 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Shield
Health Potion
52.6%
146,028 Trận

Các Trang bị chính

Sunfire AegisPlated Steelcaps
Jak'Sho, The Protean
55.3%
19,351 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Thornmail
Frozen Heart
Gargoyle Stoneplate
61.7%64.1%64.2%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Bellows Breath
W
Volcanic Rupture
Q
Searing Charge
E
53%
70,620 Trận
Volcanic Rupture
Q
1
8
10
12
13
Bellows Breath
W
2
4
5
7
9
Searing Charge
E
3
14
15
Call of the Forge God
R
6
11

Bảng Ngọc Ornn

ResolveResolve
Grasp of the Undying
Aftershock
Guardian
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Ornn

Bảng Ngọc Ornn
ResolveResolve
Grasp of the Undying
>99%
Aftershock
<1%
Guardian
0%
Demolish
95%
Font of Life
4%
Shield Bash
<1%
Conditioning
15%
Second Wind
61%
Bone Plating
23%
Overgrowth
82%
Revitalize
0%
Unflinching
18%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
44%
Perfect Timing
0%
Future's Market
<1%
Minion Dematerializer
<1%
Biscuit Delivery
94%
Cosmic Insight
60%
Approach Velocity
<1%
Time Warp Tonic
0%
Offense
6%
Offense
87%
Offense
7%
Offense
15%
Flex
67%
Flex
17%
Defense
15%
Flex
60%
Flex
25%