Bảng Ngọc Ornn
5

Bảng Ngọc Ornn

Ngọn Lửa Khởi Nguyên • Platinum+
Bảng Ngọc xịn nhất Ornn ở Top đối với patch 12.2. Tìm Bảng Ngọc Ornn mà bạn đang tìm!
4.1%
Tỉ lệ bị chọn
50.2%
Tỉ lệ thắng
0.4%
Tỉ lệ bị cấm
4.3K
Trận

Mạnh so với

Yếu so với

Phép Bổ Trợ

Tốc Biến
Dịch Chuyển
50.3%
4,069 Trận

Các Trang bị khởi động

Bình Thuốc Biến Dị
51.6%
1,087 Trận

Các Trang bị chính

Giày Thép Gai
Găng Tay Băng Hỏa
Băng Giáp
57.9%
242 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Giáp Gai
Giáp Máu Warmog
Thú Tượng Thạch Giáp
60.1%
74.0%
68.8%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Thổi Bễ
W
Núi Lửa Phun Trào
Q
Xung Kích Bỏng Cháy
E
52.3%
1,157 Trận
Núi Lửa Phun Trào
1
8
10
12
13
 
Thổi Bễ
2
4
5
7
9
 
Xung Kích Bỏng Cháy
3
14
15
 
Hỏa Dương Hiệu Triệu
6
11
 

lolvvv Bảng Ngọc Ornn

Bảng Ngọc Ornn
Kiên Định

Kiên Định

Quyền Năng Bất Diệt
99%
Dư Chấn
1%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
97%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
1%
Nện Khiên
1%
Kiểm Soát Điều Kiện
49%
Ngọn Gió Thứ Hai
37%
Giáp Cốt
13%
Lan Tràn
80%
Tiếp Sức
1%
Kiên Cường
19%
Cảm Hứng

Cảm Hứng

Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
76%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
63%
Thấu Thị Vũ Trụ
59%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
3%
Offense
24%
Offense
21%
Defense
41%
Offense
63%
Flex
65%
Flex
48%
Offense
13%
Flex
13%
Flex
11%

opgg Bảng Ngọc Ornn

Tỷ lệ chọn cao nhất

11.8%
Kiên Định

Kiên Định

Quyền Năng Bất Diệt
Dư Chấn
Hộ Vệ
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
Cảm Hứng

Cảm Hứng

Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Tỷ lệ thắng cao nhất

56.0%
Kiên Định

Kiên Định

Quyền Năng Bất Diệt
Dư Chấn
Hộ Vệ
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
Cảm Hứng

Cảm Hứng

Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Lore

Lời khuyên cho liên minh

Tìm hiểu công thức trang bị sẽ giúp bạn nhanh chóng chọn lựa nâng cấp khi đi đường.

Núi Lửa Phun Trào có thể dùng để ép góc và đe dọa đối thủ.

Thứ tự dùng kỹ năng rất quan trọng đấy nhé! Cố gắng tối ưu Nóng Giòn đi.

Lời khuyên cho địch

Tránh xa mấy bức tường. Bảng Ngọc Ornn không mạnh lắm đâu nếu ông không làm choáng được bạn.

Tấn công Bảng Ngọc Ornn để ngăn ông chế tạo trang bị trên đường.

Bảng Ngọc Ornn là vị bán thần của nghề rèn và thủ công ở Freljord. Ông đơn độc làm việc trong một lò rèn khổng lồ tạo bởi những hang động dung nham bên dưới ngọn núi lửa Tổ Ấm. Tại đó, ông đun những vạc đá nóng chảy sôi sùng sục để tinh luyện quặng và chế tác những món trang bị có chất lượng vô bì. Khi các vị thần khác – nhất là Volibear – xuất đầu lộ diện và can dự vào việc trần, Bảng Ngọc Ornn đứng lên đưa những kẻ hăng máu này về đúng chỗ, dù là bằng cây búa ông luôn tin tưởng hay bằng sức mạnh rực lửa của núi non.