2

Bảng Ngọc Ornn

Ngọn Lửa Khởi Nguyên • Platinum+
3.8%
Tỉ lệ bị chọn
50.3%
Tỉ lệ thắng
0.5%
Tỉ lệ bị cấm
18.8K
Trận

Mạnh so với

58.5%
408
58.4%
785
57.2%
829
56.6%
238
56.1%
386

Yếu so với

35.0%
439
41.7%
263
42.0%
433
42.1%
298
43.5%
556

Phép Bổ Trợ

50.2%
18,619 Trận

Các Trang bị khởi động

50.4%
11,315 Trận

Các Trang bị chính

58.3%
2,076 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

68.7%
63.8%
100.0%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

W
E
Q
56.0%
1,077 Trận
1
14
15
17
18
 
2
4
5
7
9
 
3
8
10
12
13
 
6
11
16
 

lolvvv Bảng Ngọc Ornn

Bảng Ngọc Ornn

Kiên Định

95%
5%
0%
100%
0%
0%
0%
64%
36%
82%
0%
18%

Cảm Hứng

0%
77%
0%
0%
0%
95%
23%
5%
0%
Offense
9%
Offense
14%
Defense
5%
Offense
73%
Flex
73%
Flex
77%
Offense
18%
Flex
14%
Flex
18%

opgg Bảng Ngọc Ornn

Tỷ lệ chọn cao nhất

13.0%

Kiên Định

Cảm Hứng

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Tỷ lệ thắng cao nhất

57.1%

Cảm Hứng

Kiên Định

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Lời khuyên cho liên minh

Tìm hiểu công thức trang bị sẽ giúp bạn nhanh chóng chọn lựa nâng cấp khi đi đường.

Núi Lửa Phun Trào có thể dùng để ép góc và đe dọa đối thủ.

Thứ tự dùng kỹ năng rất quan trọng đấy nhé! Cố gắng tối ưu Nóng Giòn đi.

Lời khuyên cho địch

Tránh xa mấy bức tường. Bảng Ngọc Ornn không mạnh lắm đâu nếu ông không làm choáng được bạn.

Tấn công Bảng Ngọc Ornn để ngăn ông chế tạo trang bị trên đường.

Bảng Ngọc Ornn là vị bán thần của nghề rèn và thủ công ở Freljord. Ông đơn độc làm việc trong một lò rèn khổng lồ tạo bởi những hang động dung nham bên dưới ngọn núi lửa Tổ Ấm. Tại đó, ông đun những vạc đá nóng chảy sôi sùng sục để tinh luyện quặng và chế tác những món trang bị có chất lượng vô bì. Khi các vị thần khác – nhất là Volibear – xuất đầu lộ diện và can dự vào việc trần, Bảng Ngọc Ornn đứng lên đưa những kẻ hăng máu này về đúng chỗ, dù là bằng cây búa ông luôn tin tưởng hay bằng sức mạnh rực lửa của núi non.