Warwick
D

Bảng Ngọc Warwick

the Uncaged Wrath of Zaun • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Warwick ở Rừng đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Warwick mà bạn đang tìm!
5.2%
Tỉ lệ bị chọn
49.1%
Tỉ lệ thắng
3.7%
Tỉ lệ bị cấm
279,632
Trận

Mạnh so với

Rengar
46.8%
3,312
Lee Sin
48.2%
17,926
Viego
48.5%
10,220
Xin Zhao
48.6%
3,855
Sylas
48.6%
4,406

Yếu so với

Trundle
55.9%
5,626
Rammus
55.6%
6,724
Lillia
55.2%
6,295
Zac
53.7%
3,660
Nocturne
53.3%
16,579

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
49%
249,629 Trận

Các Trang bị khởi động

Mosstomper Seedling
Health Potion
50%
91,577 Trận

Các Trang bị chính

Plated SteelcapsBlade of The Ruined King
Jak'Sho, The Protean
51.4%
21,569 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Titanic Hydra
Thornmail
Spirit Visage
58.3%57.1%57.6%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Blood Hunt
W
Jaws of the Beast
Q
Primal Howl
E
52%
78,564 Trận
Jaws of the Beast
Q
1
8
10
12
13
Blood Hunt
W
2
4
5
7
9
Primal Howl
E
3
14
15
Infinite Duress
R
6
11

Bảng Ngọc Warwick

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Warwick

Bảng Ngọc Warwick
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
100%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
0%
Overheal
0%
Triumph
43%
Presence of Mind
57%
Legend: Alacrity
100%
Legend: Tenacity
0%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
0%
Cut Down
0%
Last Stand
100%
ResolveResolve
Demolish
0%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
0%
Second Wind
100%
Bone Plating
0%
Overgrowth
0%
Revitalize
100%
Unflinching
0%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
91%
Flex
9%