Warwick
D

Bảng Ngọc Warwick

the Uncaged Wrath of Zaun • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLESUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Warwick ở Rừng đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Warwick mà bạn đang tìm!
18.7%
Tỉ lệ bị chọn
51%
Tỉ lệ thắng
4.4%
Tỉ lệ bị cấm
9,093
Trận

Mạnh so với

Ekko
42.6%
176
Graves
43.9%
246
Hecarim
44.5%
146
Rengar
44.8%
143
Lee Sin
44.9%
450

Yếu so với

Lillia
56.4%
188
Amumu
55%
191
Udyr
54.5%
121
Shaco
53.6%
278
Sylas
53.1%
145

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
51%
7,667 Trận

Các Trang bị khởi động

Mosstomper Seedling
53.2%
1,236 Trận

Các Trang bị chính

BootsTitanic HydraPlated Steelcaps
52.3%
805 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Thornmail
Spirit Visage
Jak'Sho, The Protean
54.1%56.4%66%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Blood Hunt
W
Jaws of the Beast
Q
Primal Howl
E
53%
3,499 Trận
Jaws of the Beast
Q
1
8
10
12
13
Blood Hunt
W
2
4
5
7
9
Primal Howl
E
3
14
15
Infinite Duress
R
6
11

Bảng Ngọc Warwick

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Warwick

Bảng Ngọc Warwick
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
100%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
0%
Overheal
0%
Triumph
67%
Presence of Mind
33%
Legend: Alacrity
67%
Legend: Tenacity
33%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
0%
Cut Down
0%
Last Stand
100%
ResolveResolve
Demolish
0%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
0%
Second Wind
100%
Bone Plating
0%
Overgrowth
0%
Revitalize
100%
Unflinching
0%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
100%
Flex
0%
Flex
0%