Olaf
D

Bảng Ngọc Olaf

the Berserker • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLE
Bảng Ngọc xịn nhất Olaf ở Top đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Olaf mà bạn đang tìm!
9.1%
Tỉ lệ bị chọn
49.5%
Tỉ lệ thắng
4.4%
Tỉ lệ bị cấm
4,416
Trận

Mạnh so với

Illaoi
41%
83
Riven
42.1%
76
Urgot
45%
140
Pantheon
45.1%
51
Jayce
45.7%
70

Yếu so với

Dr. Mundo
62.9%
62
Fiora
60.3%
68
Gragas
58.5%
94
Ornn
57.3%
75
Yorick
56.7%
60

Phép Bổ Trợ

FlashGhost
50%
3,348 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
49.6%
3,707 Trận

Các Trang bị chính

Plated SteelcapsStridebreakerSundered Sky
56.9%
197 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Sterak's Gage
Death's Dance
Jak'Sho, The Protean
60.9%65.7%68.1%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Undertow
Q
Reckless Swing
E
Tough It Out
W
52%
2,519 Trận
Undertow
Q
1
4
5
7
9
Tough It Out
W
3
14
15
Reckless Swing
E
2
8
10
12
13
Ragnarok
R
6
11

Bảng Ngọc Olaf

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Triple Tonic
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Olaf

Bảng Ngọc Olaf
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
0%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
100%
Overheal
0%
Triumph
95%
Presence of Mind
5%
Legend: Alacrity
100%
Legend: Tenacity
0%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
12%
Cut Down
0%
Last Stand
88%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
65%
Triple Tonic
0%
Future's Market
8%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
28%
Cosmic Insight
10%
Approach Velocity
90%
Time Warp Tonic
0%
Offense
54%
Offense
46%
Offense
0%
Offense
97%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
83%
Flex
0%
Flex
0%