Olaf
D

Bảng Ngọc Olaf

the Berserker • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Olaf ở Top đối với patch 14.14. Tìm Bảng Ngọc Olaf mà bạn đang tìm!
1.3%
Tỉ lệ bị chọn
49.1%
Tỉ lệ thắng
0.9%
Tỉ lệ bị cấm
42,504
Trận

Mạnh so với

Kennen
41.5%
501
Jayce
43.8%
536
Irelia
45.8%
474
Gangplank
45.8%
587
Yone
47.2%
827

Yếu so với

Kayle
57.4%
629
Trundle
57.3%
609
Tahm Kench
56.8%
528
Sett
56%
1,757
Yorick
55.9%
859

Phép Bổ Trợ

FlashGhost
49.4%
29,230 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
49.9%
33,162 Trận

Các Trang bị chính

StridebreakerPlated SteelcapsSundered Sky
56.4%
4,600 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Sterak's Gage
Death's Dance
Overlord's Bloodmail
60.6%62%61.5%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Undertow
Q
Reckless Swing
E
Tough It Out
W
52%
21,579 Trận
Undertow
Q
1
4
5
7
9
Tough It Out
W
3
14
15
Reckless Swing
E
2
8
10
12
13
Ragnarok
R
6
11

Bảng Ngọc Olaf

PrecisionPrecision
Press the Attack
Fleet Footwork
Conqueror
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Cash Back
Triple Tonic
Time Warp Tonic
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Jack Of All Trades
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Olaf

Bảng Ngọc Olaf
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Fleet Footwork
<1%
Conqueror
>99%
Absorb Life
6%
Triumph
92%
Presence of Mind
2%
Legend: Alacrity
98%
Legend: Haste
1%
Legend: Bloodline
<1%
Coup de Grace
0%
Cut Down
6%
Last Stand
94%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
56%
Cash Back
<1%
Triple Tonic
0%
Time Warp Tonic
0%
Biscuit Delivery
44%
Cosmic Insight
10%
Approach Velocity
88%
Jack Of All Trades
<1%
Adapative Force
60%
Attack Speed
40%
Ability Haste
0%
Adapative Force
100%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
40%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
60%