Syndra
D

Bảng Ngọc Syndra

the Dark Sovereign • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Syndra ở Mid đối với patch 14.10. Tìm Bảng Ngọc Syndra mà bạn đang tìm!
5.9%
Tỉ lệ bị chọn
50.6%
Tỉ lệ thắng
2%
Tỉ lệ bị cấm
76,616
Trận

Mạnh so với

Corki
41.2%
922
Vladimir
44.7%
837
Yasuo
45.9%
3,131
Yone
46.1%
2,270
Orianna
46.2%
2,027

Yếu so với

Ekko
56.9%
994
Irelia
54.1%
1,334
Xerath
53.5%
1,346
Katarina
53.4%
2,241
Malzahar
52.2%
2,644

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
50.8%
67,104 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
50.9%
68,918 Trận

Các Trang bị chính

Luden's CompanionSorcerer's ShoesShadowflame
52.6%
20,578 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rabadon's Deathcap
Cryptbloom
Banshee's Veil
57.9%58.3%59.1%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Dark Sphere
Q
Force of Will
W
Scatter the Weak
E
52%
36,071 Trận
Dark Sphere
Q
1
4
5
7
9
Force of Will
W
3
8
10
12
13
Scatter the Weak
E
2
14
15
Unleashed Power
R
6
11

Bảng Ngọc Syndra

InspirationInspiration
Glacial Augment
Unsealed Spellbook
First Strike
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Cash Back
Triple Tonic
Time Warp Tonic
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Jack Of All Trades
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Syndra

Bảng Ngọc Syndra
SorcerySorcery
Summon Aery
78%
Arcane Comet
19%
Phase Rush
3%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
100%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
32%
Celerity
8%
Absolute Focus
60%
Scorch
100%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
0%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
<1%
Cash Back
9%
Triple Tonic
76%
Time Warp Tonic
0%
Biscuit Delivery
55%
Cosmic Insight
50%
Approach Velocity
0%
Jack Of All Trades
9%
Adapative Force
2%
Attack Speed
98%
Ability Haste
0%
Adapative Force
100%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
50%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
50%