Syndra
D

Bảng Ngọc Syndra

the Dark Sovereign • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Syndra ở Mid đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Syndra mà bạn đang tìm!
8%
Tỉ lệ bị chọn
50.7%
Tỉ lệ thắng
6.1%
Tỉ lệ bị cấm
427,537
Trận

Mạnh so với

Azir
43%
12,457
Yone
47%
23,317
Jayce
47.1%
8,051
Neeko
47.8%
6,568
Orianna
48.1%
38,556

Yếu so với

Fizz
54.6%
15,716
Xerath
53%
10,761
Katarina
52.7%
12,219
Irelia
52.1%
7,397
Aurelion Sol
52%
5,659

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
50.9%
377,786 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
51%
391,218 Trận

Các Trang bị chính

Luden's Tempest
Sorcerer's ShoesShadowflame
53.7%
111,137 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rabadon's Deathcap
Zhonya's Hourglass
Void Staff
58%58.8%57.4%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Dark Sphere
Q
Force of Will
W
Scatter the Weak
E
53%
241,124 Trận
Dark Sphere
Q
1
4
5
7
9
Force of Will
W
3
8
10
12
13
Scatter the Weak
E
2
14
15
Unleashed Power
R
6
11

Bảng Ngọc Syndra

InspirationInspiration
Glacial Augment
Unsealed Spellbook
First Strike
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Syndra

Bảng Ngọc Syndra
InspirationInspiration
Glacial Augment
0%
Unsealed Spellbook
0%
First Strike
100%
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
83%
Perfect Timing
17%
Future's Market
4%
Minion Dematerializer
26%
Biscuit Delivery
70%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
75%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
60%
Celerity
0%
Absolute Focus
22%
Scorch
22%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
21%
Offense
8%
Offense
92%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
9%
Flex
29%
Flex
63%