Rakan
D

Bảng Ngọc Rakan

The Charmer • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Rakan ở Sp đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Rakan mà bạn đang tìm!
9.2%
Tỉ lệ bị chọn
50.9%
Tỉ lệ thắng
3.8%
Tỉ lệ bị cấm
388,344
Trận

Mạnh so với

Yuumi
43.2%
8,409
Karma
46.3%
9,868
Pyke
46.7%
14,558
Ashe
47.1%
9,119
Lulu
47.2%
11,915

Yếu so với

Janna
52.4%
9,093
Maokai
51.9%
4,606
Morgana
51.8%
15,457
Senna
51.8%
23,608
Zyra
51.6%
11,001

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
51%
321,535 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
Relic Shield
51.1%
375,714 Trận

Các Trang bị chính

Ionian Boots of Lucidity
Shurelya's Battlesong
Zeke's Convergence
57.9%
36,211 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Chemtech Putrifier
Redemption
Ardent Censer
61.2%60.6%88.9%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Grand Entrance
W
Battle Dance
E
Gleaming Quill
Q
55%
142,060 Trận
Gleaming Quill
Q
3
14
15
Grand Entrance
W
1
4
5
7
9
Battle Dance
E
2
8
10
12
13
The Quickness
R
6
11

Bảng Ngọc Rakan

ResolveResolve
Grasp of the Undying
Aftershock
Guardian
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Rakan

Bảng Ngọc Rakan
ResolveResolve
Grasp of the Undying
0%
Aftershock
0%
Guardian
100%
Demolish
4%
Font of Life
90%
Shield Bash
6%
Conditioning
11%
Second Wind
18%
Bone Plating
71%
Overgrowth
8%
Revitalize
7%
Unflinching
85%
DominationDomination
Cheap Shot
<1%
Taste of Blood
<1%
Sudden Impact
0%
Zombie Ward
>99%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
0%
Treasure Hunter
0%
Ingenious Hunter
0%
Relentless Hunter
4%
Ultimate Hunter
96%
Offense
62%
Offense
7%
Offense
32%
Offense
58%
Flex
27%
Flex
20%
Defense
<1%
Flex
79%
Flex
15%