Twitch
D

Bảng Ngọc Twitch

the Plague Rat • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Twitch ở ĐTCL đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Twitch mà bạn đang tìm!
32.9%
Tỉ lệ bị chọn
52.3%
Tỉ lệ thắng
14.8%
Tỉ lệ bị cấm
15,958
Trận

Mạnh so với

Kalista
41%
195
Aphelios
43.1%
306
Varus
43.9%
478
Xayah
44.4%
331
Vayne
45.2%
608

Yếu so với

Kog'Maw
55.7%
440
Nilah
51.9%
322
Jhin
50%
1,257
Smolder
49.5%
535
Miss Fortune
49.5%
737

Phép Bổ Trợ

FlashGhost
52.2%
12,159 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
52.6%
13,109 Trận

Các Trang bị chính

Berserker's GreavesBlade of The Ruined KingRunaan's Hurricane
59.2%
2,648 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Infinity Edge
Lord Dominik's Regards
Bloodthirster
59.2%61.2%67.3%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Contaminate
E
Ambush
Q
Venom Cask
W
54%
6,876 Trận
Ambush
Q
1
8
10
12
13
Venom Cask
W
3
14
15
Contaminate
E
2
4
5
7
9
Spray and Pray
R
6
11

Bảng Ngọc Twitch

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Twitch

Bảng Ngọc Twitch
PrecisionPrecision
Press the Attack
80%
Lethal Tempo
20%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
0%
Overheal
<1%
Triumph
64%
Presence of Mind
36%
Legend: Alacrity
>99%
Legend: Tenacity
0%
Legend: Bloodline
<1%
Coup de Grace
91%
Cut Down
8%
Last Stand
2%
DominationDomination
Cheap Shot
<1%
Taste of Blood
21%
Sudden Impact
78%
Zombie Ward
<1%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
12%
Treasure Hunter
52%
Ingenious Hunter
0%
Relentless Hunter
11%
Ultimate Hunter
27%
Offense
0%
Offense
98%
Offense
0%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
18%
Flex
0%
Flex
0%