Twitch
D

Bảng Ngọc Twitch

the Plague Rat • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Twitch ở ĐTCL đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Twitch mà bạn đang tìm!
4.5%
Tỉ lệ bị chọn
51.1%
Tỉ lệ thắng
4.1%
Tỉ lệ bị cấm
238,056
Trận

Mạnh so với

Zeri
45.2%
2,383
Aphelios
45.2%
6,391
Xayah
46.8%
8,788
Sivir
47%
4,032
Kai'Sa
47.1%
21,409

Yếu so với

Nilah
54.1%
3,160
Miss Fortune
51.1%
18,460
Vayne
50.9%
15,587
Tristana
49.9%
7,847
Ashe
49.7%
14,846

Phép Bổ Trợ

FlashGhost
51.7%
143,567 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
51.6%
183,243 Trận

Các Trang bị chính

Berserker's GreavesBlade of The Ruined KingRunaan's Hurricane
54.9%
45,087 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Infinity Edge
Lord Dominik's Regards
Guardian Angel
57.5%59.3%61.3%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Contaminate
E
Ambush
Q
Venom Cask
W
53%
95,902 Trận
Ambush
Q
1
8
10
12
13
Venom Cask
W
3
14
15
Contaminate
E
2
4
5
7
9
Spray and Pray
R
6
11

Bảng Ngọc Twitch

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Twitch

Bảng Ngọc Twitch
PrecisionPrecision
Press the Attack
6%
Lethal Tempo
94%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
0%
Overheal
0%
Triumph
10%
Presence of Mind
90%
Legend: Alacrity
71%
Legend: Tenacity
0%
Legend: Bloodline
29%
Coup de Grace
81%
Cut Down
19%
Last Stand
0%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
88%
Perfect Timing
0%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
75%
Cosmic Insight
37%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
94%
Flex
6%