Twitch
D

Bảng Ngọc Twitch

the Plague Rat • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Twitch ở ĐTCL đối với patch 14.14. Tìm Bảng Ngọc Twitch mà bạn đang tìm!
4%
Tỉ lệ bị chọn
50.9%
Tỉ lệ thắng
3.8%
Tỉ lệ bị cấm
133,999
Trận

Mạnh so với

Varus
45.1%
1,953
Tristana
45.4%
3,329
Sivir
46%
1,606
Aphelios
46.4%
3,235
Xayah
47.3%
2,604

Yếu so với

Kog'Maw
53.6%
1,914
Miss Fortune
51.1%
11,549
Kai'Sa
50.5%
16,287
Draven
49.8%
3,292
Jhin
49.4%
12,329

Phép Bổ Trợ

FlashBarrier
52.5%
55,634 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
51.3%
120,480 Trận

Các Trang bị chính

Berserker's GreavesBlade of The Ruined KingRunaan's Hurricane
54.6%
30,306 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Infinity Edge
Lord Dominik's Regards
Bloodthirster
61.7%65%67.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Contaminate
E
Ambush
Q
Venom Cask
W
53%
55,214 Trận
Ambush
Q
1
8
10
12
13
Venom Cask
W
3
14
15
Contaminate
E
2
4
5
7
9
Spray and Pray
R
6
11

Bảng Ngọc Twitch

PrecisionPrecision
Press the Attack
Fleet Footwork
Conqueror
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Twitch

Bảng Ngọc Twitch
PrecisionPrecision
Press the Attack
99%
Fleet Footwork
1%
Conqueror
0%
Absorb Life
21%
Triumph
44%
Presence of Mind
36%
Legend: Alacrity
96%
Legend: Haste
0%
Legend: Bloodline
4%
Coup de Grace
36%
Cut Down
63%
Last Stand
1%
DominationDomination
Cheap Shot
0%
Taste of Blood
5%
Sudden Impact
58%
Zombie Ward
0%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
44%
Treasure Hunter
82%
Relentless Hunter
4%
Ultimate Hunter
7%
Adapative Force
0%
Attack Speed
100%
Ability Haste
0%
Adapative Force
100%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
91%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
9%