Veigar
D

Bảng Ngọc Veigar

the Tiny Master of Evil • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Veigar ở Mid đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Veigar mà bạn đang tìm!
6.4%
Tỉ lệ bị chọn
51.5%
Tỉ lệ thắng
3.4%
Tỉ lệ bị cấm
343,772
Trận

Mạnh so với

Azir
41.7%
8,919
LeBlanc
45.5%
5,196
Jayce
46.3%
5,067
Akali
46.9%
18,617
Ahri
47.1%
15,941

Yếu so với

Xerath
54.8%
6,956
Aurelion Sol
52.2%
5,351
Fizz
51.7%
13,502
Katarina
51.6%
11,656
Syndra
51.1%
13,979

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
51.8%
281,495 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
51.9%
279,850 Trận

Các Trang bị chính

Luden's Tempest
Sorcerer's ShoesRabadon's Deathcap
57.5%
32,970 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Zhonya's Hourglass
Void Staff
Banshee's Veil
57.5%58.1%60.4%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Baleful Strike
Q
Dark Matter
W
Event Horizon
E
53%
181,239 Trận
Baleful Strike
Q
1
4
5
7
9
Dark Matter
W
2
8
10
12
13
Event Horizon
E
3
14
15
Primordial Burst
R
6
11

Bảng Ngọc Veigar

InspirationInspiration
Glacial Augment
Unsealed Spellbook
First Strike
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Veigar

Bảng Ngọc Veigar
InspirationInspiration
Glacial Augment
0%
Unsealed Spellbook
8%
First Strike
92%
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
100%
Perfect Timing
0%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
4%
Biscuit Delivery
96%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
96%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
96%
Celerity
0%
Absolute Focus
4%
Scorch
0%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
4%
Offense
4%
Offense
12%
Offense
81%
Offense
97%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
12%
Flex
28%
Flex
65%