Veigar
D

Bảng Ngọc Veigar

the Tiny Master of Evil • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Veigar ở Mid đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Veigar mà bạn đang tìm!
73.6%
Tỉ lệ bị chọn
52%
Tỉ lệ thắng
4.6%
Tỉ lệ bị cấm
35,718
Trận

Mạnh so với

Azir
39.3%
634
Lissandra
44.2%
373
Yone
44.5%
1,628
Orianna
45%
582
Vladimir
45%
504

Yếu so với

Kassadin
53.3%
734
Galio
52.9%
427
Fizz
52%
1,166
Aurelion Sol
51.8%
1,544
Viktor
51.5%
435

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
52.2%
30,912 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
52.2%
27,056 Trận

Các Trang bị chính

Luden's CompanionSorcerer's ShoesStormsurge
54.7%
5,833 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rabadon's Deathcap
Zhonya's Hourglass
Void Staff
59.2%59.4%58.4%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Baleful Strike
Q
Dark Matter
W
Event Horizon
E
53%
20,088 Trận
Baleful Strike
Q
1
4
5
7
9
Dark Matter
W
2
8
10
12
13
Event Horizon
E
3
14
15
Primordial Burst
R
6
11

Bảng Ngọc Veigar

InspirationInspiration
Glacial Augment
Unsealed Spellbook
First Strike
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Triple Tonic
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Veigar

Bảng Ngọc Veigar
InspirationInspiration
Glacial Augment
0%
Unsealed Spellbook
51%
First Strike
49%
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
33%
Triple Tonic
67%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
3%
Biscuit Delivery
97%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
97%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
95%
Celerity
0%
Absolute Focus
3%
Scorch
0%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
5%
Offense
0%
Offense
15%
Offense
85%
Offense
32%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
91%
Flex
0%
Flex
0%