Veigar
D

Bảng Ngọc Veigar

the Tiny Master of Evil • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Veigar ở Mid đối với patch 14.14. Tìm Bảng Ngọc Veigar mà bạn đang tìm!
6.3%
Tỉ lệ bị chọn
51.8%
Tỉ lệ thắng
3.5%
Tỉ lệ bị cấm
210,517
Trận

Mạnh so với

Azir
43.3%
2,192
Aurora
43.5%
13,765
Corki
43.8%
2,398
Tristana
44.1%
4,997
Akali
45%
6,233

Yếu so với

Aurelion Sol
52.4%
4,342
Xerath
51.2%
3,895
Lux
51.1%
7,489
Naafiri
50.8%
3,224
Syndra
50.7%
3,573

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
52%
178,714 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
52.1%
153,151 Trận

Các Trang bị chính

Luden's CompanionSorcerer's ShoesRabadon's Deathcap
56.1%
30,322 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Zhonya's Hourglass
Void Staff
Banshee's Veil
57.1%57.8%60.1%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Baleful Strike
Q
Dark Matter
W
Event Horizon
E
53%
113,657 Trận
Baleful Strike
Q
1
4
5
7
9
Dark Matter
W
2
8
10
12
13
Event Horizon
E
3
14
15
Primordial Burst
R
6
11

Bảng Ngọc Veigar

InspirationInspiration
Glacial Augment
Unsealed Spellbook
First Strike
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Cash Back
Triple Tonic
Time Warp Tonic
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Jack Of All Trades
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Veigar

Bảng Ngọc Veigar
InspirationInspiration
Glacial Augment
0%
Unsealed Spellbook
12%
First Strike
88%
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
82%
Cash Back
18%
Triple Tonic
18%
Time Warp Tonic
0%
Biscuit Delivery
82%
Cosmic Insight
94%
Approach Velocity
0%
Jack Of All Trades
6%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
94%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
82%
Celerity
0%
Absolute Focus
6%
Scorch
0%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
18%
Adapative Force
0%
Attack Speed
6%
Ability Haste
94%
Adapative Force
88%
Move Speed
0%
Health Scaling
12%
Base Health
18%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
82%