Riven
D

Bảng Ngọc Riven

the Exile • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLE
Bảng Ngọc xịn nhất Riven ở Top đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Riven mà bạn đang tìm!
13.2%
Tỉ lệ bị chọn
48.4%
Tỉ lệ thắng
1.4%
Tỉ lệ bị cấm
6,427
Trận

Mạnh so với

Yasuo
38.9%
90
Yone
39.8%
226
K'Sante
41.5%
123
Sion
43.7%
87
Fiora
43.9%
139

Yếu so với

Jayce
67.9%
84
Urgot
62.3%
162
Garen
59.2%
287
Vayne
58.7%
75
Poppy
58.5%
65

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
48.5%
5,242 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
49.1%
4,452 Trận

Các Trang bị chính

BootsEclipseIonian Boots of Lucidity
52.1%
1,056 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Spear of Shojin
Death's Dance
Maw of Malmortius
56.6%59.8%62.1%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Broken Wings
Q
Valor
E
Ki Burst
W
53%
1,702 Trận
Broken Wings
Q
1
4
5
7
9
Ki Burst
W
2
14
15
Valor
E
3
8
10
12
13
Blade of the Exile
R
6
11

Bảng Ngọc Riven

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Riven

Bảng Ngọc Riven
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
0%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
100%
Overheal
0%
Triumph
100%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
95%
Legend: Tenacity
5%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
0%
Cut Down
0%
Last Stand
100%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
0%
Nimbus Cloak
95%
Transcendence
100%
Celerity
0%
Absolute Focus
0%
Scorch
0%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
5%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
14%
Flex
0%
Flex
0%