Riven
D

Bảng Ngọc Riven

the Exile • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Riven ở Top đối với patch 14.14. Tìm Bảng Ngọc Riven mà bạn đang tìm!
3.3%
Tỉ lệ bị chọn
48.4%
Tỉ lệ thắng
0.7%
Tỉ lệ bị cấm
108,444
Trận

Mạnh so với

Akali
46.1%
1,164
Yone
46.2%
2,600
K'Sante
46.9%
1,440
Irelia
47%
1,657
Gwen
47%
1,348

Yếu so với

Quinn
57.5%
1,191
Garen
56.7%
5,151
Urgot
56.2%
1,469
Renekton
56.2%
4,154
Illaoi
55.7%
2,630

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
48.8%
84,795 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
48.9%
74,621 Trận

Các Trang bị chính

EclipseIonian Boots of LuciditySundered Sky
55.9%
10,308 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Death's Dance
Spear of Shojin
Maw of Malmortius
57.9%62.7%64.2%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Broken Wings
Q
Valor
E
Ki Burst
W
53%
24,530 Trận
Broken Wings
Q
1
4
5
7
9
Ki Burst
W
2
14
15
Valor
E
3
8
10
12
13
Blade of the Exile
R
6
11

Bảng Ngọc Riven

PrecisionPrecision
Press the Attack
Fleet Footwork
Conqueror
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Riven

Bảng Ngọc Riven
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Fleet Footwork
4%
Conqueror
96%
Absorb Life
89%
Triumph
11%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
26%
Legend: Haste
74%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
<1%
Cut Down
59%
Last Stand
40%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
9%
Manaflow Band
0%
Nimbus Cloak
85%
Transcendence
99%
Celerity
<1%
Absolute Focus
<1%
Scorch
<1%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
6%
Adapative Force
94%
Attack Speed
<1%
Ability Haste
4%
Adapative Force
>99%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
13%
Tenacity and Slow Resist
3%
Health Scaling
84%