Riven
D

Bảng Ngọc Riven

the Exile • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Riven ở Top đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Riven mà bạn đang tìm!
5.4%
Tỉ lệ bị chọn
50.2%
Tỉ lệ thắng
1.6%
Tỉ lệ bị cấm
290,329
Trận

Mạnh so với

Yasuo
42.9%
3,527
Gwen
45.3%
6,702
K'Sante
45.4%
7,813
Rumble
45.4%
3,945
Yone
46.4%
19,175

Yếu so với

Malphite
55.4%
9,750
Urgot
55.3%
3,961
Illaoi
54.2%
7,071
Garen
54%
14,528
Renekton
53.6%
11,538

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
50.6%
236,410 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
50.9%
183,616 Trận

Các Trang bị chính

Ravenous HydraIonian Boots of LucidityBlack Cleaver
56.3%
41,862 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Eclipse
Death's Dance
Guardian Angel
60.1%64.2%64.8%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Broken Wings
Q
Valor
E
Ki Burst
W
54%
66,832 Trận
Broken Wings
Q
1
4
5
7
9
Ki Burst
W
2
14
15
Valor
E
3
8
10
12
13
Blade of the Exile
R
6
11

Bảng Ngọc Riven

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Riven

Bảng Ngọc Riven
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
0%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
100%
Overheal
0%
Triumph
100%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
5%
Legend: Tenacity
87%
Legend: Bloodline
8%
Coup de Grace
0%
Cut Down
0%
Last Stand
100%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
<1%
Manaflow Band
0%
Nimbus Cloak
90%
Transcendence
92%
Celerity
0%
Absolute Focus
0%
Scorch
9%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
8%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
11%
Flex
69%
Flex
20%