Braum
D

Bảng Ngọc Braum

the Heart of the Freljord • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Braum ở Sp đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Braum mà bạn đang tìm!
2.5%
Tỉ lệ bị chọn
49.5%
Tỉ lệ thắng
0.4%
Tỉ lệ bị cấm
131,152
Trận

Mạnh so với

Yuumi
45.6%
2,294
Nautilus
47.2%
10,595
Ashe
47.3%
2,478
Karma
48.2%
2,532
Blitzcrank
48.9%
7,835

Yếu so với

Zyra
54.9%
3,600
Vel'Koz
54.5%
1,390
Morgana
54.2%
5,387
Janna
54%
2,476
Swain
53.8%
2,630

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
49.4%
87,015 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
Steel Shoulderguards
50.1%
44,551 Trận

Các Trang bị chính

Plated Steelcaps
Locket of the Iron Solari
Knight's Vow
59.6%
6,814 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Zeke's Convergence
Force of Nature
Spirit Visage
62.4%58.2%80%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Winter's Bite
Q
Unbreakable
E
Stand Behind Me
W
53%
62,226 Trận
Winter's Bite
Q
1
4
5
7
9
Stand Behind Me
W
3
14
15
Unbreakable
E
2
8
10
12
13
Glacial Fissure
R
6
11

Bảng Ngọc Braum

ResolveResolve
Grasp of the Undying
Aftershock
Guardian
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Braum

Bảng Ngọc Braum
ResolveResolve
Grasp of the Undying
0%
Aftershock
<1%
Guardian
>99%
Demolish
0%
Font of Life
100%
Shield Bash
0%
Conditioning
10%
Second Wind
25%
Bone Plating
65%
Overgrowth
16%
Revitalize
0%
Unflinching
84%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
<1%
Magical Footwear
10%
Perfect Timing
14%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
62%
Biscuit Delivery
34%
Cosmic Insight
74%
Approach Velocity
7%
Time Warp Tonic
0%
Offense
0%
Offense
71%
Offense
29%
Offense
0%
Flex
75%
Flex
26%
Defense
4%
Flex
71%
Flex
23%