Braum
D

Bảng Ngọc Braum

the Heart of the Freljord • Platinum+
SUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Braum ở Sp đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Braum mà bạn đang tìm!
14.8%
Tỉ lệ bị chọn
49.3%
Tỉ lệ thắng
1.7%
Tỉ lệ bị cấm
2,141
Trận

Mạnh so với

Ashe
35.4%
82
Yuumi
42.3%
123
Karma
42.8%
152
Lux
43.3%
277
Alistar
43.4%
143

Yếu so với

Poppy
60%
30
Twitch
59.3%
27
Soraka
57.7%
149
Renata Glasc
57.7%
78
Xerath
57.1%
84

Phép Bổ Trợ

ExhaustFlash
50.1%
710 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
World Atlas
49.4%
2,091 Trận

Các Trang bị chính

Solstice SleighPlated SteelcapsLocket of the Iron Solari
66.7%
45 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Frozen Heart
Kaenic Rookern
Thornmail
66.5%61.2%70%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Winter's Bite
Q
Unbreakable
E
Stand Behind Me
W
53%
1,010 Trận
Winter's Bite
Q
1
4
5
7
9
Stand Behind Me
W
3
14
15
Unbreakable
E
2
8
10
12
13
Glacial Fissure
R
6
11

Bảng Ngọc Braum

ResolveResolve
Grasp of the Undying
Aftershock
Guardian
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Triple Tonic
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Braum

Bảng Ngọc Braum
ResolveResolve
Grasp of the Undying
0%
Aftershock
0%
Guardian
100%
Demolish
<1%
Font of Life
>99%
Shield Bash
0%
Conditioning
4%
Second Wind
16%
Bone Plating
80%
Overgrowth
45%
Revitalize
3%
Unflinching
53%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
2%
Magical Footwear
20%
Triple Tonic
<1%
Future's Market
4%
Minion Dematerializer
46%
Biscuit Delivery
32%
Cosmic Insight
84%
Approach Velocity
13%
Time Warp Tonic
0%
Offense
<1%
Offense
74%
Offense
25%
Offense
0%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
21%
Flex
0%
Flex
0%