Sejuani
D

Bảng Ngọc Sejuani

Fury of the North • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Sejuani ở Rừng đối với patch 14.10. Tìm Bảng Ngọc Sejuani mà bạn đang tìm!
5.4%
Tỉ lệ bị chọn
50%
Tỉ lệ thắng
0.4%
Tỉ lệ bị cấm
69,527
Trận

Mạnh so với

Kha'Zix
46.4%
1,882
Rengar
46.9%
703
Jax
47.2%
1,294
Warwick
47.5%
2,135
Master Yi
47.6%
2,436

Yếu so với

Lillia
56.9%
2,378
Udyr
53.7%
707
Brand
53.6%
1,413
Taliyah
53.4%
1,060
Rek'Sai
52.9%
777

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
50%
68,275 Trận

Các Trang bị khởi động

Mosstomper Seedling
Health Potion
50.6%
45,402 Trận

Các Trang bị chính

Sunfire AegisPlated SteelcapsThornmail
52.4%
5,319 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Kaenic Rookern
Jak'Sho, The Protean
Randuin's Omen
55.2%57.2%57.8%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Winter's Wrath
W
Arctic Assault
Q
Permafrost
E
52%
36,392 Trận
Arctic Assault
Q
3
8
10
12
13
Winter's Wrath
W
2
4
5
7
9
Permafrost
E
1
14
15
Glacial Prison
R
6
11

Bảng Ngọc Sejuani

ResolveResolve
Grasp of the Undying
Aftershock
Guardian
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
PrecisionPrecision
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Sejuani

Bảng Ngọc Sejuani
ResolveResolve
Grasp of the Undying
20%
Aftershock
80%
Guardian
0%
Demolish
22%
Font of Life
78%
Shield Bash
<1%
Conditioning
72%
Second Wind
15%
Bone Plating
13%
Overgrowth
95%
Revitalize
<1%
Unflinching
4%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
2%
Magical Footwear
74%
Cash Back
12%
Triple Tonic
<1%
Time Warp Tonic
0%
Biscuit Delivery
14%
Cosmic Insight
96%
Approach Velocity
0%
Jack Of All Trades
<1%
Adapative Force
0%
Attack Speed
99%
Ability Haste
<1%
Adapative Force
7%
Move Speed
<1%
Health Scaling
92%
Base Health
40%
Tenacity and Slow Resist
9%
Health Scaling
52%