Sejuani
D

Bảng Ngọc Sejuani

Fury of the North • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Sejuani ở Rừng đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Sejuani mà bạn đang tìm!
2.9%
Tỉ lệ bị chọn
48.8%
Tỉ lệ thắng
0.4%
Tỉ lệ bị cấm
155,962
Trận

Mạnh so với

Rengar
46.7%
1,609
Nidalee
47.6%
2,055
Wukong
48.4%
1,641
Nunu & Willump
48.5%
1,970
Warwick
48.6%
3,512

Yếu so với

Lillia
56.8%
3,495
Trundle
54%
2,607
Udyr
53.8%
1,577
Briar
53.3%
5,507
Amumu
53.2%
3,255

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
48.9%
153,323 Trận

Các Trang bị khởi động

Mosstomper Seedling
Health Potion
49.4%
115,675 Trận

Các Trang bị chính

Plated Steelcaps
Radiant Virtue
Sunfire Aegis
53.4%
10,645 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Thornmail
Frozen Heart
Gargoyle Stoneplate
56.1%57.4%57.5%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Winter's Wrath
W
Arctic Assault
Q
Permafrost
E
51%
79,995 Trận
Arctic Assault
Q
3
8
10
12
13
Winter's Wrath
W
2
4
5
7
9
Permafrost
E
1
14
15
Glacial Prison
R
6
11

Bảng Ngọc Sejuani

ResolveResolve
Grasp of the Undying
Aftershock
Guardian
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
PrecisionPrecision
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Sejuani

Bảng Ngọc Sejuani
ResolveResolve
Grasp of the Undying
8%
Aftershock
92%
Guardian
0%
Demolish
21%
Font of Life
79%
Shield Bash
0%
Conditioning
88%
Second Wind
7%
Bone Plating
5%
Overgrowth
48%
Revitalize
0%
Unflinching
52%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
3%
Magical Footwear
86%
Perfect Timing
0%
Future's Market
2%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
11%
Cosmic Insight
98%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
23%
Flex
60%
Flex
18%
Defense
60%
Flex
34%
Flex
6%