Nocturne
D

Bảng Ngọc Nocturne

the Eternal Nightmare • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Nocturne ở Rừng đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Nocturne mà bạn đang tìm!
12.1%
Tỉ lệ bị chọn
52.3%
Tỉ lệ thắng
14.3%
Tỉ lệ bị cấm
644,853
Trận

Mạnh so với

Rengar
44.2%
7,582
Nidalee
44.9%
8,056
Lee Sin
45.7%
54,199
Poppy
45.8%
7,776
Hecarim
46.1%
13,291

Yếu so với

Rammus
51.3%
13,681
Trundle
50.7%
9,714
Briar
50.7%
26,502
Zac
49.9%
10,120
Lillia
49.9%
13,287

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
52.3%
627,941 Trận

Các Trang bị khởi động

Mosstomper Seedling
Health Potion
53%
288,686 Trận

Các Trang bị chính

Stridebreaker
Plated SteelcapsBlack Cleaver
54.4%
94,923 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Death's Dance
Guardian Angel
Serylda's Grudge
57.3%62.4%59.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Duskbringer
Q
Unspeakable Horror
E
Shroud of Darkness
W
54%
272,482 Trận
Duskbringer
Q
1
4
5
7
9
Shroud of Darkness
W
2
14
15
Unspeakable Horror
E
3
8
10
12
13
Paranoia
R
6
11

Bảng Ngọc Nocturne

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Nocturne

Bảng Ngọc Nocturne
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
100%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
0%
Overheal
0%
Triumph
100%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
>99%
Legend: Tenacity
<1%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
68%
Cut Down
0%
Last Stand
32%
DominationDomination
Cheap Shot
19%
Taste of Blood
3%
Sudden Impact
10%
Zombie Ward
5%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
63%
Treasure Hunter
0%
Ingenious Hunter
0%
Relentless Hunter
0%
Ultimate Hunter
100%
Offense
11%
Offense
89%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
11%
Flex
72%
Flex
17%