Draven
D

Bảng Ngọc Draven

the Glorious Executioner • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Draven ở ĐTCL đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Draven mà bạn đang tìm!
4.8%
Tỉ lệ bị chọn
49.4%
Tỉ lệ thắng
11.3%
Tỉ lệ bị cấm
255,824
Trận

Mạnh so với

Aphelios
47.8%
7,213
Sivir
47.8%
4,652
Kai'Sa
47.9%
23,469
Xayah
48.2%
10,517
Kalista
48.4%
5,045

Yếu so với

Ziggs
53.8%
4,501
Jhin
52.3%
20,224
Samira
51.7%
10,144
Miss Fortune
51.7%
17,184
Caitlyn
51.5%
25,081

Phép Bổ Trợ

CleanseFlash
50.5%
92,298 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
50%
224,251 Trận

Các Trang bị chính

Trinity Force
The CollectorBerserker's Greaves
58.7%
10,602 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Bloodthirster
Lord Dominik's Regards
Guardian Angel
59.3%59.2%60.5%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Spinning Axe
Q
Blood Rush
W
Stand Aside
E
51%
179,652 Trận
Spinning Axe
Q
1
4
5
7
9
Blood Rush
W
2
8
10
12
13
Stand Aside
E
3
14
15
Whirling Death
R
6
11

Bảng Ngọc Draven

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Draven

Bảng Ngọc Draven
PrecisionPrecision
Press the Attack
1%
Lethal Tempo
99%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
0%
Overheal
5%
Triumph
8%
Presence of Mind
87%
Legend: Alacrity
1%
Legend: Tenacity
0%
Legend: Bloodline
99%
Coup de Grace
70%
Cut Down
22%
Last Stand
8%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
41%
Perfect Timing
8%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
93%
Cosmic Insight
58%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
0%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
95%
Flex
6%