Draven
D

Bảng Ngọc Draven

the Glorious Executioner • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Draven ở ĐTCL đối với patch 14.10. Tìm Bảng Ngọc Draven mà bạn đang tìm!
11.6%
Tỉ lệ bị chọn
49.5%
Tỉ lệ thắng
20.5%
Tỉ lệ bị cấm
149,801
Trận

Mạnh so với

Smolder
45.1%
2,437
Ezreal
46.5%
7,759
Zeri
46.8%
2,294
Sivir
47.2%
2,004
Kai'Sa
47.3%
7,859

Yếu so với

Samira
54%
8,816
Miss Fortune
52.9%
7,847
Jhin
52.8%
17,690
Kog'Maw
52.5%
3,044
Jinx
52.2%
16,276

Phép Bổ Trợ

FlashHeal
50.2%
40,841 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
49.7%
144,502 Trận

Các Trang bị chính

BloodthirsterBerserker's GreavesInfinity Edge
55.2%
13,369 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Lord Dominik's Regards
Rapid Firecannon
Yun Tal Wildarrows
55.3%61.8%61.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Spinning Axe
Q
Blood Rush
W
Stand Aside
E
51%
109,273 Trận
Spinning Axe
Q
1
4
5
7
9
Blood Rush
W
2
8
10
12
13
Stand Aside
E
3
14
15
Whirling Death
R
6
11

Bảng Ngọc Draven

PrecisionPrecision
Press the Attack
Fleet Footwork
Conqueror
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Draven

Bảng Ngọc Draven
PrecisionPrecision
Press the Attack
25%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
51%
Absorb Life
2%
Triumph
10%
Presence of Mind
88%
Legend: Alacrity
51%
Legend: Haste
0%
Legend: Bloodline
49%
Coup de Grace
44%
Cut Down
30%
Last Stand
26%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
19%
Cash Back
63%
Triple Tonic
6%
Time Warp Tonic
0%
Biscuit Delivery
28%
Cosmic Insight
77%
Approach Velocity
0%
Jack Of All Trades
6%
Adapative Force
0%
Attack Speed
100%
Ability Haste
0%
Adapative Force
100%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
29%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
71%