Nilah
D

Bảng Ngọc Nilah

the Joy Unbound • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Nilah ở ĐTCL đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Nilah mà bạn đang tìm!
2.4%
Tỉ lệ bị chọn
51.6%
Tỉ lệ thắng
4.5%
Tỉ lệ bị cấm
127,183
Trận

Mạnh so với

Yasuo
43%
1,409
Zeri
44.8%
1,410
Kai'Sa
44.9%
12,994
Tristana
45.2%
4,230
Twitch
45.6%
3,561

Yếu so với

Xayah
52.2%
4,841
Jhin
51.4%
9,203
Ziggs
51.1%
1,806
Vayne
50.5%
7,932
Caitlyn
49.9%
10,054

Phép Bổ Trợ

FlashGhost
51.8%
80,226 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
52.3%
99,155 Trận

Các Trang bị chính

The CollectorBerserker's Greaves
Navori Quickblades
57.6%
27,059 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Immortal Shieldbow
Lord Dominik's Regards
Guardian Angel
62.1%65.8%65.6%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Formless Blade
Q
Slipstream
E
Jubilant Veil
W
53%
80,659 Trận
Formless Blade
Q
1
4
5
7
9
Jubilant Veil
W
3
14
15
Slipstream
E
2
8
10
12
13
Apotheosis
R
6
11

Bảng Ngọc Nilah

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Nilah

Bảng Ngọc Nilah
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
1%
Fleet Footwork
<1%
Conqueror
98%
Overheal
9%
Triumph
61%
Presence of Mind
30%
Legend: Alacrity
22%
Legend: Tenacity
0%
Legend: Bloodline
78%
Coup de Grace
8%
Cut Down
6%
Last Stand
86%
ResolveResolve
Demolish
0%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
0%
Second Wind
67%
Bone Plating
33%
Overgrowth
45%
Revitalize
50%
Unflinching
5%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
1%
Flex
93%
Flex
5%