Nilah
D

Bảng Ngọc Nilah

the Joy Unbound • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Nilah ở ĐTCL đối với patch 14.10. Tìm Bảng Ngọc Nilah mà bạn đang tìm!
2.4%
Tỉ lệ bị chọn
50.2%
Tỉ lệ thắng
3.5%
Tỉ lệ bị cấm
31,110
Trận

Mạnh so với

Ezreal
43.5%
1,476
Kai'Sa
43.8%
2,009
Aphelios
45.2%
899
Smolder
45.9%
553
Tristana
46%
1,033

Yếu so với

Xayah
55.9%
619
Jhin
55%
2,981
Ashe
53.1%
1,517
Vayne
52.9%
1,051
Kog'Maw
52.6%
430

Phép Bổ Trợ

FlashBarrier
53.5%
1,988 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
50.7%
27,259 Trận

Các Trang bị chính

The CollectorBerserker's GreavesInfinity Edge
55.2%
3,844 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Lord Dominik's Regards
Bloodthirster
Yun Tal Wildarrows
58.7%64.5%63.9%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Formless Blade
Q
Slipstream
E
Jubilant Veil
W
51%
17,119 Trận
Formless Blade
Q
1
4
5
7
9
Jubilant Veil
W
3
14
15
Slipstream
E
2
8
10
12
13
Apotheosis
R
6
11

Bảng Ngọc Nilah

PrecisionPrecision
Press the Attack
Fleet Footwork
Conqueror
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Nilah

Bảng Ngọc Nilah
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Fleet Footwork
1%
Conqueror
99%
Absorb Life
3%
Triumph
88%
Presence of Mind
9%
Legend: Alacrity
4%
Legend: Haste
0%
Legend: Bloodline
96%
Coup de Grace
9%
Cut Down
16%
Last Stand
75%
ResolveResolve
Demolish
0%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
21%
Second Wind
33%
Bone Plating
46%
Overgrowth
30%
Revitalize
70%
Unflinching
0%
Adapative Force
0%
Attack Speed
99%
Ability Haste
0%
Adapative Force
99%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
38%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
64%