5

Bảng Ngọc Samira

Hoa Hồng Sa Mạc • Platinum+
4.2%
Tỉ lệ bị chọn
44.5%
Tỉ lệ thắng
17.7%
Tỉ lệ bị cấm
50K
Trận

Mạnh so với

49.7%
929
49.2%
593
48.5%
1,432
48.0%
2,089
46.5%
8,529

Yếu so với

38.1%
2,836
40.2%
4,065
41.9%
1,649
42.3%
5,026
42.7%
1,200

Phép Bổ Trợ

45.9%
6,182 Trận

Các Trang bị khởi động

44.6%
48,259 Trận

Các Trang bị chính

52.0%
11,504 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

60.0%
61.4%
63.6%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Q
E
W
48.3%
32,234 Trận
1
4
5
7
9
 
3
14
15
17
18
 
2
8
10
12
13
 
6
11
16
 

lolvvv Bảng Ngọc Samira

Bảng Ngọc Samira

Chuẩn Xác

0%
0%
0%
100%
1%
2%
97%
8%
0%
92%
43%
20%
37%

Áp Đảo

0%
100%
0%
0%
0%
1%
100%
0%
0%
0%
Offense
0%
Offense
100%
Defense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
95%
Offense
0%
Flex
0%
Flex
5%

opgg Bảng Ngọc Samira

Tỷ lệ chọn cao nhất

51.7%

Chuẩn Xác

Áp Đảo

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Tỷ lệ thắng cao nhất

51.1%

Chuẩn Xác

Áp Đảo

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex
Bảng Ngọc Samira thường đối mặt với tử thần bằng một sự tự tin chẳng hề lay chuyển, kiếm tìm cảm giác phiêu lưu ở bất kỳ nơi nào cô đến. Sau khi ngôi nhà ở Shurima bị tàn phá lúc cô chỉ mới là một đứa trẻ, Bảng Ngọc Samira đã tìm thấy định mệnh đích thực của mình ở Noxus, nơi cô dần nổi danh là một kẻ liều lĩnh luôn nhận những nhiệm vụ nguy hiểm bậc nhất. Mang trong tay khẩu súng lục đen và một thanh kiếm được chế tạo riêng, Bảng Ngọc Samira lao vào những tình huống sinh tử ngàn cân, loại bỏ tất cả những kẻ ngáng đường cô với lửa đạn và kĩ năng kinh người.