Samira
D

Bảng Ngọc Samira

the Desert Rose • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Samira ở ĐTCL đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Samira mà bạn đang tìm!
7.9%
Tỉ lệ bị chọn
49.8%
Tỉ lệ thắng
20.9%
Tỉ lệ bị cấm
423,885
Trận

Mạnh so với

Kai'Sa
46.3%
45,162
Aphelios
46.5%
11,636
Zeri
46.8%
4,524
Draven
48.3%
10,144
Tristana
48.5%
11,377

Yếu so với

Nilah
52.9%
6,920
Miss Fortune
52.6%
28,336
Jinx
52.5%
32,073
Ziggs
52.4%
7,039
Jhin
51.2%
30,340

Phép Bổ Trợ

ExhaustFlash
51.1%
60,868 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
50.3%
361,335 Trận

Các Trang bị chính

The CollectorPlated Steelcaps
Infinity Edge
52.8%
79,681 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Immortal Shieldbow
Lord Dominik's Regards
Guardian Angel
58.7%62.2%63.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Flair
Q
Wild Rush
E
Blade Whirl
W
52%
294,804 Trận
Flair
Q
1
4
5
7
9
Blade Whirl
W
3
14
15
Wild Rush
E
2
8
10
12
13
Inferno Trigger
R
6
11

Bảng Ngọc Samira

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Samira

Bảng Ngọc Samira
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
0%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
100%
Overheal
0%
Triumph
98%
Presence of Mind
2%
Legend: Alacrity
0%
Legend: Tenacity
0%
Legend: Bloodline
100%
Coup de Grace
12%
Cut Down
5%
Last Stand
84%
DominationDomination
Cheap Shot
0%
Taste of Blood
50%
Sudden Impact
23%
Zombie Ward
<1%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
27%
Treasure Hunter
>99%
Ingenious Hunter
0%
Relentless Hunter
0%
Ultimate Hunter
0%
Offense
<1%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
97%
Flex
3%