Samira
D

Bảng Ngọc Samira

the Desert Rose • Platinum+
TOPMIDDLEADCARRY
Bảng Ngọc xịn nhất Samira ở ĐTCL đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Samira mà bạn đang tìm!
25%
Tỉ lệ bị chọn
49.9%
Tỉ lệ thắng
16%
Tỉ lệ bị cấm
12,134
Trận

Mạnh so với

Aphelios
37.3%
233
Varus
45%
311
Draven
45.1%
497
Vayne
45.6%
577
Ashe
47%
577

Yếu so với

Kog'Maw
62.9%
291
Nilah
55.6%
293
Jinx
54.1%
1,462
Jhin
53.4%
930
Sivir
52.7%
243

Phép Bổ Trợ

ExhaustFlash
51.2%
2,596 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
50.2%
11,058 Trận

Các Trang bị chính

BootsThe CollectorInfinity Edge
59.3%
917 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Immortal Shieldbow
Lord Dominik's Regards
Bloodthirster
59.8%65%67.1%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Flair
Q
Wild Rush
E
Blade Whirl
W
51%
8,615 Trận
Flair
Q
1
4
5
7
9
Blade Whirl
W
3
14
15
Wild Rush
E
2
8
10
12
13
Inferno Trigger
R
6
11

Bảng Ngọc Samira

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Samira

Bảng Ngọc Samira
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
0%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
100%
Overheal
0%
Triumph
95%
Presence of Mind
5%
Legend: Alacrity
0%
Legend: Tenacity
0%
Legend: Bloodline
100%
Coup de Grace
12%
Cut Down
9%
Last Stand
79%
DominationDomination
Cheap Shot
0%
Taste of Blood
60%
Sudden Impact
30%
Zombie Ward
4%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
17%
Treasure Hunter
88%
Ingenious Hunter
0%
Relentless Hunter
1%
Ultimate Hunter
0%
Offense
0%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
30%
Flex
0%
Flex
0%