Lulu
D

Bảng Ngọc Lulu

the Fae Sorceress • Platinum+
SUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Lulu ở Sp đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Lulu mà bạn đang tìm!
35%
Tỉ lệ bị chọn
48.9%
Tỉ lệ thắng
5.6%
Tỉ lệ bị cấm
4,235
Trận

Mạnh so với

Teemo
39.6%
53
Bard
43.8%
203
Twitch
44.4%
54
Hwei
45.1%
237
Soraka
45.5%
457

Yếu so với

Neeko
55.8%
165
Seraphine
55.6%
295
Tahm Kench
54.8%
115
Poppy
54.5%
66
Janna
54.4%
889

Phép Bổ Trợ

FlashHeal
52.8%
1,291 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
World Atlas
49.1%
4,156 Trận

Các Trang bị chính

Dream MakerBootsIonian Boots of Lucidity
50.1%
1,397 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Shurelya's Battlesong
Staff of Flowing Water
Mikael's Blessing
57.4%66.9%65.2%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Help, Pix!
E
Whimsy
W
Glitterlance
Q
52%
1,471 Trận
Glitterlance
Q
2
14
15
Whimsy
W
3
8
10
12
13
Help, Pix!
E
1
4
5
7
9
Wild Growth
R
6
11

Bảng Ngọc Lulu

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Triple Tonic
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Lulu

Bảng Ngọc Lulu
SorcerySorcery
Summon Aery
95%
Arcane Comet
5%
Phase Rush
0%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
58%
Nimbus Cloak
42%
Transcendence
74%
Celerity
20%
Absolute Focus
6%
Scorch
98%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
2%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
18%
Triple Tonic
4%
Future's Market
4%
Minion Dematerializer
<1%
Biscuit Delivery
89%
Cosmic Insight
84%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
40%
Offense
62%
Offense
1%
Offense
94%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
21%
Flex
0%
Flex
0%