Lulu
D

Bảng Ngọc Lulu

the Fae Sorceress • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Lulu ở Sp đối với patch 14.14. Tìm Bảng Ngọc Lulu mà bạn đang tìm!
7.6%
Tỉ lệ bị chọn
50.5%
Tỉ lệ thắng
4%
Tỉ lệ bị cấm
229,644
Trận

Mạnh so với

Ashe
44.1%
2,831
Pantheon
47.1%
2,818
Swain
47.5%
3,136
Hwei
47.6%
2,456
Yuumi
48.1%
10,425

Yếu so với

Leona
51.8%
15,392
Nami
51.6%
11,741
Sona
51.6%
3,282
Seraphine
51.4%
10,470
Poppy
51.3%
2,458

Phép Bổ Trợ

FlashHeal
51.3%
119,310 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
World Atlas
50.7%
223,017 Trận

Các Trang bị chính

Dream MakerIonian Boots of LucidityShurelya's Battlesong
51.8%
43,002 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Ardent Censer
Moonstone Renewer
Redemption
56.6%62.8%62%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Help, Pix!
E
Whimsy
W
Glitterlance
Q
53%
66,458 Trận
Glitterlance
Q
2
14
15
Whimsy
W
3
8
10
12
13
Help, Pix!
E
1
4
5
7
9
Wild Growth
R
6
11

Bảng Ngọc Lulu

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Cash Back
Triple Tonic
Time Warp Tonic
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Jack Of All Trades
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Lulu

Bảng Ngọc Lulu
SorcerySorcery
Summon Aery
100%
Arcane Comet
0%
Phase Rush
0%
Nullifying Orb
<1%
Manaflow Band
63%
Nimbus Cloak
36%
Transcendence
81%
Celerity
4%
Absolute Focus
15%
Scorch
97%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
3%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
9%
Cash Back
0%
Triple Tonic
0%
Time Warp Tonic
0%
Biscuit Delivery
98%
Cosmic Insight
86%
Approach Velocity
0%
Jack Of All Trades
7%
Adapative Force
48%
Attack Speed
47%
Ability Haste
6%
Adapative Force
90%
Move Speed
0%
Health Scaling
7%
Base Health
86%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
14%