2

Bảng Ngọc Lulu

Pháp Sư Tinh Linh • Platinum+
16.8%
Tỉ lệ bị chọn
51.2%
Tỉ lệ thắng
17.7%
Tỉ lệ bị cấm
423.6K
Trận

Mạnh so với

54.0%
10,879
53.4%
13,385
53.3%
21,167
53.3%
6,917
53.0%
9,814

Yếu so với

47.9%
4,548
48.9%
18,010
49.3%
16,210
49.3%
5,324
49.4%
47,468

Phép Bổ Trợ

51.5%
226,982 Trận

Các Trang bị khởi động

2
51.3%
294,481 Trận

Các Trang bị chính

61.8%
43,073 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

65.8%
67.7%
70.0%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

E
W
Q
57.0%
105,045 Trận
2
14
15
17
18
 
3
8
10
12
13
 
1
4
5
7
9
 
6
11
16
 

lolvvv Bảng Ngọc Lulu

Bảng Ngọc Lulu

Pháp Thuật

100%
0%
0%
0%
85%
15%
94%
0%
6%
72%
0%
28%

Cảm Hứng

0%
2%
0%
0%
0%
100%
62%
0%
36%
Offense
30%
Offense
99%
Defense
0%
Offense
36%
Flex
0%
Flex
94%
Offense
34%
Flex
1%
Flex
6%

opgg Bảng Ngọc Lulu

Tỷ lệ chọn cao nhất

19.1%

Pháp Thuật

Cảm Hứng

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Tỷ lệ thắng cao nhất

55.0%

Kiên Định

Cảm Hứng

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Lời khuyên cho liên minh

Ngọn Thương Ánh Sáng có thể được bắn ra ở những góc khác nhau dựa trên vị trí con trỏ chuột của bạn – Di chuyển nó đến cạnh Pix và Bảng Ngọc Lulu sẽ thay đổi kích cỡ vùng tác động một cách đáng kể.

Có thể cân nhắc niệm Giúp Nào Pix! vào các đơn vị đánh xa để hưởng lợi ích từ hiệu ứng cường hóa từ Pix và Khổng Lồ Hóa vào các tướng Đấu Sĩ, Đỡ Đòn, giúp họ nhận thêm sức mạnh lao vào tiên phong.

Lời khuyên cho địch

Những phát bắn từ nàng tiên của Bảng Ngọc Lulu có thể bị chặn đi – hãy nấp sau lính của bạn để tránh khỏi những đòn đánh đó.

Bảng Ngọc Lulu rất hữu dụng khi kẻ địch truy đuổi theo cô quá sâu, chớ có phạm sai lầm này! Thay vào đó hãy sử dụng các chiến thuật lấn át cực mạnh để buộc Bảng Ngọc Lulu và đồng đội của cô phải đánh mất lợi thế đó.

Pháp sư Yordle Bảng Ngọc Lulu nổi tiếng với khả năng triệu hồi ảo ảnh và những sinh vật diệu kỳ khi cô lang thang khắp Runeterra cùng bạn đồng hành Pix. Bảng Ngọc Lulu định hình thực tại trên một mảnh thế giới bị biến đổi, thứ cô xem là những trói buộc của thế giới vật lý tầm thường. Dù những người coi ma thuật của cô là phi tự nhiên, và tệ nhất là nguy hiểm, cô vẫn tin rằng mọi người đều có thể tận dụng được gì đó từ một chút phù phép.