Bảng Ngọc Lulu
1

Bảng Ngọc Lulu

Pháp Sư Tinh Linh • Platinum+
13.5%
Tỉ lệ bị chọn
50.2%
Tỉ lệ thắng
36%
Tỉ lệ bị cấm
74.5K
Trận

Mạnh so với

Yếu so với

Phép Bổ Trợ

Tốc Biến
Thiêu Đốt
50.4%
41,363 Trận

Các Trang bị khởi động

Bình Máu
2
Lưỡi Gươm Đoạt Thuật
50.5%
59,643 Trận

Các Trang bị chính

Giày Khai Sáng Ionia
Vương Miện Shurelya
Lư Hương Sôi Sục
62.4%
7,291 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Bình Thải Hóa Dược
Đá Tỏa Sáng - Cảnh Giác
Chuông Bảo Hộ Mikael
63.5%
65.1%
57.1%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Giúp Nào Pix!
E
Biến Hóa
W
Ngọn Thương Ánh Sáng
Q
55.7%
17,284 Trận
Ngọn Thương Ánh Sáng
2
14
15
17
18
 
Biến Hóa
3
8
10
12
13
 
Giúp Nào Pix!
1
4
5
7
9
 
Khổng Lồ Hóa
6
11
16
 

lolvvv Bảng Ngọc Lulu

Bảng Ngọc Lulu
Pháp Thuật

Pháp Thuật

Triệu Hồi Aery
100%
Thiên Thạch Bí Ẩn
0%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
65%
Áo Choàng Mây
35%
Thăng Tiến Sức Mạnh
71%
Mau Lẹ
1%
Tập Trung Tuyệt Đối
28%
Thiêu Rụi
91%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
9%
Cảm Hứng

Cảm Hứng

Tốc Biến Ma Thuật
1%
Bước Chân Màu Nhiệm
3%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
1%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
98%
Thấu Thị Vũ Trụ
49%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
48%
Offense
37%
Offense
81%
Defense
0%
Offense
61%
Flex
7%
Flex
91%
Offense
2%
Flex
12%
Flex
9%

opgg Bảng Ngọc Lulu

Tỷ lệ chọn cao nhất

25.4%
Pháp Thuật

Pháp Thuật

Triệu Hồi Aery
Thiên Thạch Bí Ẩn
Tăng Tốc Pha
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
Cảm Hứng

Cảm Hứng

Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Tỷ lệ thắng cao nhất

49.8%
Pháp Thuật

Pháp Thuật

Triệu Hồi Aery
Thiên Thạch Bí Ẩn
Tăng Tốc Pha
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
Cảm Hứng

Cảm Hứng

Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Lore

Lời khuyên cho liên minh

Ngọn Thương Ánh Sáng có thể được bắn ra ở những góc khác nhau dựa trên vị trí con trỏ chuột của bạn – Di chuyển nó đến cạnh Pix và Bảng Ngọc Lulu sẽ thay đổi kích cỡ vùng tác động một cách đáng kể.

Có thể cân nhắc niệm Giúp Nào Pix! vào các đơn vị đánh xa để hưởng lợi ích từ hiệu ứng cường hóa từ Pix và Khổng Lồ Hóa vào các tướng Đấu Sĩ, Đỡ Đòn, giúp họ nhận thêm sức mạnh lao vào tiên phong.

Lời khuyên cho địch

Những phát bắn từ nàng tiên của Bảng Ngọc Lulu có thể bị chặn đi – hãy nấp sau lính của bạn để tránh khỏi những đòn đánh đó.

Bảng Ngọc Lulu rất hữu dụng khi kẻ địch truy đuổi theo cô quá sâu, chớ có phạm sai lầm này! Thay vào đó hãy sử dụng các chiến thuật lấn át cực mạnh để buộc Bảng Ngọc Lulu và đồng đội của cô phải đánh mất lợi thế đó.

Pháp sư Yordle Bảng Ngọc Lulu nổi tiếng với khả năng triệu hồi ảo ảnh và những sinh vật diệu kỳ khi cô lang thang khắp Runeterra cùng bạn đồng hành Pix. Bảng Ngọc Lulu định hình thực tại trên một mảnh thế giới bị biến đổi, thứ cô xem là những trói buộc của thế giới vật lý tầm thường. Dù những người coi ma thuật của cô là phi tự nhiên, và tệ nhất là nguy hiểm, cô vẫn tin rằng mọi người đều có thể tận dụng được gì đó từ một chút phù phép.