Bảng Ngọc Lulu
1

Bảng Ngọc Lulu

Pháp Sư Tinh Linh • Platinum+
16.6%
Tỉ lệ bị chọn
51.2%
Tỉ lệ thắng
42.7%
Tỉ lệ bị cấm
318.7K
Trận

Mạnh so với

Yếu so với

Phép Bổ Trợ

Tốc Biến
Thiêu Đốt
51.2%
163,265 Trận

Các Trang bị khởi động

Bình Máu
2
Lưỡi Gươm Đoạt Thuật
51.4%
234,252 Trận

Các Trang bị chính

Giày Khai Sáng Ionia
Vương Miện Shurelya
Lư Hương Sôi Sục
62.5%
34,712 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Trượng Lưu Thủy
Bình Thải Hóa Dược
Chuông Bảo Hộ Mikael
66.4%
58.7%
75.0%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Giúp Nào Pix!
E
Biến Hóa
W
Ngọn Thương Ánh Sáng
Q
56.8%
69,912 Trận
Ngọn Thương Ánh Sáng
2
14
15
17
18
 
Biến Hóa
3
8
10
12
13
 
Giúp Nào Pix!
1
4
5
7
9
 
Khổng Lồ Hóa
6
11
16
 

lolvvv Bảng Ngọc Lulu

Bảng Ngọc Lulu
Kiên Định

Kiên Định

Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
0%
Hộ Vệ
100%
Tàn Phá Hủy Diệt
2%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
93%
Nện Khiên
5%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
15%
Giáp Cốt
85%
Lan Tràn
0%
Tiếp Sức
74%
Kiên Cường
25%
Cảm Hứng

Cảm Hứng

Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
1%
Thời Điểm Hoàn Hảo
1%
Thị Trường Tương Lai
13%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
86%
Thấu Thị Vũ Trụ
73%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
26%
Offense
31%
Offense
65%
Defense
0%
Offense
59%
Flex
22%
Flex
88%
Offense
10%
Flex
14%
Flex
12%

opgg Bảng Ngọc Lulu

Tỷ lệ chọn cao nhất

21.9%
Pháp Thuật

Pháp Thuật

Triệu Hồi Aery
Thiên Thạch Bí Ẩn
Tăng Tốc Pha
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
Cảm Hứng

Cảm Hứng

Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Tỷ lệ thắng cao nhất

51.4%
Kiên Định

Kiên Định

Quyền Năng Bất Diệt
Dư Chấn
Hộ Vệ
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
Cảm Hứng

Cảm Hứng

Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Lore

Lời khuyên cho liên minh

Ngọn Thương Ánh Sáng có thể được bắn ra ở những góc khác nhau dựa trên vị trí con trỏ chuột của bạn – Di chuyển nó đến cạnh Pix và Bảng Ngọc Lulu sẽ thay đổi kích cỡ vùng tác động một cách đáng kể.

Có thể cân nhắc niệm Giúp Nào Pix! vào các đơn vị đánh xa để hưởng lợi ích từ hiệu ứng cường hóa từ Pix và Khổng Lồ Hóa vào các tướng Đấu Sĩ, Đỡ Đòn, giúp họ nhận thêm sức mạnh lao vào tiên phong.

Lời khuyên cho địch

Những phát bắn từ nàng tiên của Bảng Ngọc Lulu có thể bị chặn đi – hãy nấp sau lính của bạn để tránh khỏi những đòn đánh đó.

Bảng Ngọc Lulu rất hữu dụng khi kẻ địch truy đuổi theo cô quá sâu, chớ có phạm sai lầm này! Thay vào đó hãy sử dụng các chiến thuật lấn át cực mạnh để buộc Bảng Ngọc Lulu và đồng đội của cô phải đánh mất lợi thế đó.

Pháp sư Yordle Bảng Ngọc Lulu nổi tiếng với khả năng triệu hồi ảo ảnh và những sinh vật diệu kỳ khi cô lang thang khắp Runeterra cùng bạn đồng hành Pix. Bảng Ngọc Lulu định hình thực tại trên một mảnh thế giới bị biến đổi, thứ cô xem là những trói buộc của thế giới vật lý tầm thường. Dù những người coi ma thuật của cô là phi tự nhiên, và tệ nhất là nguy hiểm, cô vẫn tin rằng mọi người đều có thể tận dụng được gì đó từ một chút phù phép.