Lulu
D

Bảng Ngọc Lulu

the Fae Sorceress • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Lulu ở Sp đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Lulu mà bạn đang tìm!
5.9%
Tỉ lệ bị chọn
48%
Tỉ lệ thắng
3.1%
Tỉ lệ bị cấm
249,040
Trận

Mạnh so với

Yuumi
48.9%
6,505
Ashe
50.3%
6,000
Karma
50.3%
7,010
Swain
50.7%
4,812
Seraphine
50.8%
5,020

Yếu so với

Zyra
54.4%
8,097
Sona
53.8%
3,076
Senna
53.8%
16,349
Brand
53.7%
5,770
Soraka
53.5%
7,085

Phép Bổ Trợ

FlashHeal
50.1%
36,451 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
Spellthief's Edge
48.3%
216,261 Trận

Các Trang bị chính

Ionian Boots of Lucidity
Shurelya's Battlesong
Ardent Censer
56.4%
32,492 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Chemtech Putrifier
Staff of Flowing Water
Redemption
57.7%60.8%52.1%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Help, Pix!
E
Whimsy
W
Glitterlance
Q
51%
71,290 Trận
Glitterlance
Q
2
14
15
Whimsy
W
3
8
10
12
13
Help, Pix!
E
1
4
5
7
9
Wild Growth
R
6
11

Bảng Ngọc Lulu

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Lulu

Bảng Ngọc Lulu
SorcerySorcery
Summon Aery
>99%
Arcane Comet
<1%
Phase Rush
0%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
28%
Nimbus Cloak
72%
Transcendence
71%
Celerity
2%
Absolute Focus
28%
Scorch
100%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
0%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
26%
Perfect Timing
0%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
>99%
Cosmic Insight
74%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
<1%
Offense
26%
Offense
75%
Offense
0%
Offense
99%
Flex
0%
Flex
<1%
Defense
6%
Flex
91%
Flex
2%