Aatrox
D

Bảng Ngọc Aatrox

the Darkin Blade • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Aatrox ở Top đối với patch 14.14. Tìm Bảng Ngọc Aatrox mà bạn đang tìm!
10.4%
Tỉ lệ bị chọn
49.7%
Tỉ lệ thắng
14.6%
Tỉ lệ bị cấm
315,117
Trận

Mạnh so với

Sion
45.3%
4,666
K'Sante
45.9%
6,236
Rumble
46.3%
5,109
Dr. Mundo
47%
12,762
Gangplank
47.2%
4,638

Yếu so với

Yorick
54.3%
7,666
Illaoi
53.6%
8,645
Garen
52.8%
13,234
Kayle
52.7%
4,797
Kled
52.6%
3,269

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
49.7%
281,111 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Shield
Health Potion
50%
183,060 Trận

Các Trang bị chính

EclipsePlated SteelcapsSundered Sky
53.2%
28,444 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Sterak's Gage
Death's Dance
Spirit Visage
60.2%61.2%59.3%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

The Darkin Blade
Q
Umbral Dash
E
Infernal Chains
W
51%
247,125 Trận
The Darkin Blade
Q
1
4
5
7
9
Infernal Chains
W
3
14
15
Umbral Dash
E
2
8
10
12
13
World Ender
R
6
11

Bảng Ngọc Aatrox

PrecisionPrecision
Press the Attack
Fleet Footwork
Conqueror
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Aatrox

Bảng Ngọc Aatrox
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Fleet Footwork
17%
Conqueror
83%
Absorb Life
62%
Triumph
38%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
52%
Legend: Haste
48%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
0%
Cut Down
52%
Last Stand
48%
ResolveResolve
Demolish
4%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
1%
Second Wind
70%
Bone Plating
27%
Overgrowth
77%
Revitalize
20%
Unflinching
<1%
Adapative Force
67%
Attack Speed
34%
Ability Haste
<1%
Adapative Force
94%
Move Speed
0%
Health Scaling
2%
Base Health
39%
Tenacity and Slow Resist
1%
Health Scaling
62%