Aatrox
D

Bảng Ngọc Aatrox

the Darkin Blade • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Aatrox ở Top đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Aatrox mà bạn đang tìm!
14.5%
Tỉ lệ bị chọn
49.3%
Tỉ lệ thắng
13.8%
Tỉ lệ bị cấm
772,239
Trận

Mạnh so với

K'Sante
47%
24,406
Sion
47%
10,414
Rumble
47.2%
14,580
Yasuo
48.5%
10,067
Gangplank
48.7%
13,677

Yếu so với

Garen
53.9%
31,436
Irelia
53.6%
19,800
Illaoi
53.5%
21,507
Malphite
53%
20,663
Fiora
53%
27,292

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
49.2%
696,129 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Shield
Health Potion
49.4%
498,351 Trận

Các Trang bị chính

Plated Steelcaps
Goredrinker
Spear of Shojin
53.8%
51,772 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Serylda's Grudge
Death's Dance
Guardian Angel
59.2%58.7%60.9%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

The Darkin Blade
Q
Umbral Dash
E
Infernal Chains
W
51%
612,783 Trận
The Darkin Blade
Q
1
4
5
7
9
Infernal Chains
W
3
14
15
Umbral Dash
E
2
8
10
12
13
World Ender
R
6
11

Bảng Ngọc Aatrox

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Aatrox

Bảng Ngọc Aatrox
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
<1%
Fleet Footwork
0%
Conqueror
>99%
Overheal
0%
Triumph
100%
Presence of Mind
0%
Legend: Alacrity
56%
Legend: Tenacity
44%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
0%
Cut Down
0%
Last Stand
100%
ResolveResolve
Demolish
5%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
<1%
Second Wind
62%
Bone Plating
37%
Overgrowth
27%
Revitalize
31%
Unflinching
38%
Offense
52%
Offense
54%
Offense
<1%
Offense
95%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
4%
Flex
66%
Flex
29%