Nami
D

Bảng Ngọc Nami

the Tidecaller • Platinum+
SUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Nami ở Sp đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Nami mà bạn đang tìm!
32.6%
Tỉ lệ bị chọn
52.2%
Tỉ lệ thắng
0.5%
Tỉ lệ bị cấm
4,021
Trận

Mạnh so với

Tahm Kench
37.7%
106
Skarner
40.2%
107
Malphite
41.3%
63
Hwei
42.7%
211
Rakan
43.4%
412

Yếu so với

Galio
59.1%
66
Teemo
56.4%
55
Neeko
55.4%
139
Blitzcrank
53.1%
529
Rell
52.4%
208

Phép Bổ Trợ

FlashHeal
55.4%
1,226 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
World Atlas
52.3%
3,932 Trận

Các Trang bị chính

Dream MakerBootsImperial Mandate
53.8%
465 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Shurelya's Battlesong
Staff of Flowing Water
Morellonomicon
58.5%64.4%67.2%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Ebb and Flow
W
Tidecaller's Blessing
E
Aqua Prison
Q
57%
1,660 Trận
Aqua Prison
Q
3
14
15
Ebb and Flow
W
1
4
5
7
9
Tidecaller's Blessing
E
2
8
10
12
13
Tidal Wave
R
6
11

Bảng Ngọc Nami

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Triple Tonic
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Nami

Bảng Ngọc Nami
SorcerySorcery
Summon Aery
100%
Arcane Comet
0%
Phase Rush
0%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
90%
Nimbus Cloak
10%
Transcendence
88%
Celerity
4%
Absolute Focus
8%
Scorch
99%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
1%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
74%
Triple Tonic
<1%
Future's Market
3%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
94%
Cosmic Insight
28%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
86%
Offense
3%
Offense
12%
Offense
88%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
13%
Flex
0%
Flex
0%