Nami
D

Bảng Ngọc Nami

the Tidecaller • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Nami ở Sp đối với patch 14.14. Tìm Bảng Ngọc Nami mà bạn đang tìm!
6.8%
Tỉ lệ bị chọn
51.5%
Tỉ lệ thắng
0.8%
Tỉ lệ bị cấm
228,539
Trận

Mạnh so với

Ashe
44.7%
2,373
Swain
45.4%
2,911
Zilean
46.3%
2,429
Senna
46.8%
6,474
Bard
47.1%
2,719

Yếu so với

Leona
50.8%
13,363
Sona
50.4%
3,675
Poppy
50.3%
2,417
Zyra
50.1%
6,862
Braum
50.1%
6,279

Phép Bổ Trợ

FlashHeal
52.6%
85,928 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
World Atlas
51.7%
217,936 Trận

Các Trang bị chính

Dream MakerImperial MandateIonian Boots of Lucidity
54.9%
39,923 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Shurelya's Battlesong
Ardent Censer
Staff of Flowing Water
56.7%62.5%59.4%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Ebb and Flow
W
Tidecaller's Blessing
E
Aqua Prison
Q
55%
86,427 Trận
Aqua Prison
Q
3
14
15
Ebb and Flow
W
1
4
5
7
9
Tidecaller's Blessing
E
2
8
10
12
13
Tidal Wave
R
6
11

Bảng Ngọc Nami

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Cash Back
Triple Tonic
Time Warp Tonic
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Jack Of All Trades
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Nami

Bảng Ngọc Nami
SorcerySorcery
Summon Aery
>99%
Arcane Comet
<1%
Phase Rush
0%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
95%
Nimbus Cloak
5%
Transcendence
87%
Celerity
2%
Absolute Focus
11%
Scorch
78%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
22%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
71%
Cash Back
<1%
Triple Tonic
0%
Time Warp Tonic
0%
Biscuit Delivery
93%
Cosmic Insight
34%
Approach Velocity
0%
Jack Of All Trades
1%
Adapative Force
66%
Attack Speed
4%
Ability Haste
31%
Adapative Force
96%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
82%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
16%