Nami
D

Bảng Ngọc Nami

the Tidecaller • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Nami ở Sp đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Nami mà bạn đang tìm!
5.1%
Tỉ lệ bị chọn
50.5%
Tỉ lệ thắng
0.3%
Tỉ lệ bị cấm
270,916
Trận

Mạnh so với

Swain
46%
5,703
Lulu
47.4%
10,326
Bard
47.8%
5,953
Seraphine
47.9%
6,497
Rell
48%
4,157

Yếu so với

Zyra
53.4%
10,307
Sona
52.5%
4,423
Blitzcrank
51.7%
9,240
Braum
50.9%
3,005
Xerath
50.8%
7,701

Phép Bổ Trợ

FlashHeal
52.1%
35,808 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
Spellthief's Edge
50.7%
258,825 Trận

Các Trang bị chính

Imperial MandateIonian Boots of Lucidity
Shurelya's Battlesong
57.1%
35,343 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Chemtech Putrifier
Staff of Flowing Water
Redemption
58.6%58.3%56.5%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Ebb and Flow
W
Tidecaller's Blessing
E
Aqua Prison
Q
54%
88,579 Trận
Aqua Prison
Q
3
14
15
Ebb and Flow
W
1
4
5
7
9
Tidecaller's Blessing
E
2
8
10
12
13
Tidal Wave
R
6
11

Bảng Ngọc Nami

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Nami

Bảng Ngọc Nami
SorcerySorcery
Summon Aery
100%
Arcane Comet
0%
Phase Rush
0%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
71%
Nimbus Cloak
29%
Transcendence
83%
Celerity
0%
Absolute Focus
17%
Scorch
96%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
4%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
21%
Perfect Timing
0%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
100%
Cosmic Insight
79%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
92%
Offense
4%
Offense
4%
Offense
98%
Flex
2%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
96%
Flex
4%