4

Bảng Ngọc Lillia

Nụ Hoa Bẽn Lẽn • Platinum+
5.3%
Tỉ lệ bị chọn
44.7%
Tỉ lệ thắng
2.6%
Tỉ lệ bị cấm
134.7K
Trận

Mạnh so với

51.4%
1,834
49.9%
1,567
45.5%
2,177
45.4%
1,438
45.3%
3,590

Yếu so với

37.3%
3,402
39.6%
3,873
39.8%
3,499
41.2%
1,617
41.8%
2,497

Phép Bổ Trợ

44.7%
134,421 Trận

Các Trang bị khởi động

44.8%
109,085 Trận

Các Trang bị chính

48.4%
37,192 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

55.9%
56.8%
66.9%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Q
E
W
48.1%
49,767 Trận
1
4
5
7
9
 
2
14
15
17
18
 
3
8
10
12
13
 
6
11
16
 

lolvvv Bảng Ngọc Lillia

Bảng Ngọc Lillia

Áp Đảo

0%
46%
54%
0%
94%
6%
0%
13%
1%
87%
87%
4%
7%
1%

Pháp Thuật

0%
0%
62%
6%
84%
0%
0%
48%
0%
Offense
16%
Offense
100%
Defense
0%
Offense
84%
Flex
0%
Flex
67%
Offense
0%
Flex
0%
Flex
33%

opgg Bảng Ngọc Lillia

Tỷ lệ chọn cao nhất

22.6%

Áp Đảo

Pháp Thuật

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex

Tỷ lệ thắng cao nhất

49.8%

Áp Đảo

Pháp Thuật

Offense
Offense
Defense
Offense
Flex
Flex
Offense
Flex
Flex
Bẽn lẽn e thẹn, nàng tiên hươu Bảng Ngọc Lillia lang thang nơi những khu rừng Ionia. Tránh né khỏi ánh mắt của người phàm—giống loài bí ẩn khiến cô sợ hãi nhưng cũng không khỏi bị cuốn hút—Bảng Ngọc Lillia hy vọng rằng sẽ tìm được lý do vì sao những giấc mộng của họ lại không còn được truyền đến Cây Thần Mộng Mị cổ xưa. Mang theo trong tay chiếc mộc trượng ma thuật, cô nỗ lực tìm kiếm những giấc mơ ẩn giấu của nhân loại. Chỉ như thế, nụ hoa Bảng Ngọc Lillia mới có thể hé nở và giúp con người chinh phục nỗi sợ nhằm tìm thấy tia sáng rực rỡ bên trong họ.