Fizz
D

Bảng Ngọc Fizz

the Tidal Trickster • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Fizz ở Mid đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Fizz mà bạn đang tìm!
46.5%
Tỉ lệ bị chọn
50.5%
Tỉ lệ thắng
13.2%
Tỉ lệ bị cấm
22,556
Trận

Mạnh so với

Syndra
42.6%
413
Xerath
42.9%
238
Aurelion Sol
43.9%
905
Orianna
44.7%
262
Hwei
44.7%
777

Yếu so với

Lissandra
54.9%
399
Kassadin
54.6%
526
Akali
54.5%
875
Viktor
54.1%
229
Ekko
53.3%
351

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
50.6%
21,291 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
50.6%
18,103 Trận

Các Trang bị chính

BootsLich BaneSorcerer's Shoes
51.5%
2,802 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Zhonya's Hourglass
Rabadon's Deathcap
Cryptbloom
54.9%60.5%65.6%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Playful / Trickster
E
Seastone Trident
W
Urchin Strike
Q
52%
9,380 Trận
Urchin Strike
Q
3
14
15
Seastone Trident
W
2
8
10
12
13
Playful / Trickster
E
1
4
5
7
9
Chum the Waters
R
6
11

Bảng Ngọc Fizz

DominationDomination
Electrocute
Predator
Dark Harvest
Hail of Blades
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
PrecisionPrecision
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Fizz

Bảng Ngọc Fizz
DominationDomination
Electrocute
100%
Predator
0%
Dark Harvest
0%
Hail of Blades
0%
Cheap Shot
0%
Taste of Blood
0%
Sudden Impact
100%
Zombie Ward
0%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
100%
Treasure Hunter
0%
Ingenious Hunter
0%
Relentless Hunter
13%
Ultimate Hunter
88%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
0%
Triple Tonic
88%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
13%
Biscuit Delivery
88%
Cosmic Insight
13%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
50%
Offense
13%
Offense
38%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
25%
Flex
0%
Flex
0%