Morgana
D

Bảng Ngọc Morgana

the Fallen • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Morgana ở Sp đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Morgana mà bạn đang tìm!
25.3%
Tỉ lệ bị chọn
50.1%
Tỉ lệ thắng
21.7%
Tỉ lệ bị cấm
12,272
Trận

Mạnh so với

Swain
43%
223
Hwei
43.7%
151
Rell
45.6%
147
Rakan
45.9%
220
Leona
46%
559

Yếu so với

Pantheon
57.2%
187
Sona
57%
293
Zyra
56.8%
461
Nami
56.1%
490
Neeko
55.7%
140

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
50%
9,243 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
World Atlas
50.6%
10,495 Trận

Các Trang bị chính

Zaz'Zak's RealmspikeBootsLiandry's Torment
51.2%
2,365 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Zhonya's Hourglass
Rabadon's Deathcap
Cryptbloom
54.1%60.3%69.4%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Dark Binding
Q
Tormented Shadow
W
Black Shield
E
53%
2,429 Trận
Dark Binding
Q
1
4
5
7
9
Tormented Shadow
W
2
8
10
12
13
Black Shield
E
3
14
15
Soul Shackles
R
6
11

Bảng Ngọc Morgana

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Morgana

Bảng Ngọc Morgana
SorcerySorcery
Summon Aery
0%
Arcane Comet
100%
Phase Rush
0%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
92%
Nimbus Cloak
8%
Transcendence
92%
Celerity
0%
Absolute Focus
8%
Scorch
92%
Waterwalking
8%
Gathering Storm
0%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
0%
Triple Tonic
38%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
100%
Cosmic Insight
62%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
62%
Offense
0%
Offense
38%
Offense
85%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
15%
Flex
0%
Flex
0%