Brand
D

Bảng Ngọc Brand

the Burning Vengeance • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Brand ở Sp đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Brand mà bạn đang tìm!
55.8%
Tỉ lệ bị chọn
52.1%
Tỉ lệ thắng
10.4%
Tỉ lệ bị cấm
9,629
Trận

Mạnh so với

Twitch
39.8%
108
Rell
42.6%
319
Malphite
42.7%
192
Ashe
42.9%
387
Swain
43.4%
567

Yếu so với

Poppy
54.2%
107
Galio
54.2%
120
Janna
51.8%
776
Vel'Koz
51.7%
391
Renata Glasc
51.6%
182

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
52.4%
8,139 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
World Atlas
52.4%
9,209 Trận

Các Trang bị chính

Zaz'Zak's RealmspikeBootsLiandry's Torment
53.2%
2,012 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rylai's Crystal Scepter
Malignance
Rabadon's Deathcap
56.6%60.9%65.9%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Pillar of Flame
W
Sear
Q
Conflagration
E
55%
3,511 Trận
Sear
Q
2
8
10
12
13
Pillar of Flame
W
1
4
5
7
9
Conflagration
E
3
14
15
Pyroclasm
R
6
11

Bảng Ngọc Brand

DominationDomination
Electrocute
Predator
Dark Harvest
Hail of Blades
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Brand

Bảng Ngọc Brand
DominationDomination
Electrocute
38%
Predator
0%
Dark Harvest
62%
Hail of Blades
0%
Cheap Shot
100%
Taste of Blood
0%
Sudden Impact
0%
Zombie Ward
8%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
92%
Treasure Hunter
17%
Ingenious Hunter
0%
Relentless Hunter
80%
Ultimate Hunter
3%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
99%
Triple Tonic
0%
Future's Market
<1%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
<1%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
2%
Offense
<1%
Offense
97%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
84%
Flex
0%
Flex
0%