Brand
D

Bảng Ngọc Brand

the Burning Vengeance • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Brand ở Sp đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Brand mà bạn đang tìm!
5.8%
Tỉ lệ bị chọn
51.3%
Tỉ lệ thắng
6.1%
Tỉ lệ bị cấm
310,891
Trận

Mạnh so với

Rell
46%
4,413
Thresh
46.3%
16,114
Lulu
46.6%
7,589
Bard
47%
4,937
Pantheon
47%
3,677

Yếu so với

Xerath
52.8%
10,833
Zyra
52.1%
12,148
Vel'Koz
51.5%
4,513
Sona
50.9%
4,189
Soraka
50.8%
7,848

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
51.3%
262,714 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
Spellthief's Edge
51.6%
293,534 Trận

Các Trang bị chính

Liandry's Anguish
Sorcerer's ShoesRylai's Crystal Scepter
56.2%
34,898 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Demonic Embrace
Zhonya's Hourglass
Shadowflame
56.9%56.3%54%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Pillar of Flame
W
Sear
Q
Conflagration
E
53%
101,122 Trận
Sear
Q
2
8
10
12
13
Pillar of Flame
W
1
4
5
7
9
Conflagration
E
3
14
15
Pyroclasm
R
6
11

Bảng Ngọc Brand

DominationDomination
Electrocute
Predator
Dark Harvest
Hail of Blades
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Brand

Bảng Ngọc Brand
DominationDomination
Electrocute
3%
Predator
<1%
Dark Harvest
97%
Hail of Blades
0%
Cheap Shot
100%
Taste of Blood
0%
Sudden Impact
0%
Zombie Ward
6%
Ghost Poro
<1%
Eyeball Collection
94%
Treasure Hunter
48%
Ingenious Hunter
<1%
Relentless Hunter
49%
Ultimate Hunter
2%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
<1%
Magical Footwear
89%
Perfect Timing
<1%
Future's Market
16%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
0%
Cosmic Insight
95%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
26%
Offense
7%
Offense
67%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
32%
Flex
61%
Flex
7%