Caitlyn
D

Bảng Ngọc Caitlyn

the Sheriff of Piltover • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Caitlyn ở ĐTCL đối với patch 14.14. Tìm Bảng Ngọc Caitlyn mà bạn đang tìm!
20%
Tỉ lệ bị chọn
49.6%
Tỉ lệ thắng
20.6%
Tỉ lệ bị cấm
665,680
Trận

Mạnh so với

Tristana
45.9%
18,162
Varus
47%
11,429
Lucian
47.9%
24,860
Aphelios
48.5%
15,558
Xayah
48.8%
12,675

Yếu so với

Jhin
52.3%
73,546
Jinx
51.7%
60,394
Kog'Maw
51.5%
7,054
Sivir
51.4%
10,929
Ashe
51.1%
45,731

Phép Bổ Trợ

FlashBarrier
50.6%
255,798 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
49.9%
627,683 Trận

Các Trang bị chính

The CollectorBerserker's GreavesInfinity Edge
54.7%
138,297 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rapid Firecannon
Lord Dominik's Regards
Bloodthirster
58.7%61.2%61.2%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Piltover Peacemaker
Q
Yordle Snap Trap
W
90 Caliber Net
E
51%
236,192 Trận
Piltover Peacemaker
Q
1
4
5
7
9
Yordle Snap Trap
W
2
8
10
12
13
90 Caliber Net
E
3
14
15
Ace in the Hole
R
6
11

Bảng Ngọc Caitlyn

PrecisionPrecision
Press the Attack
Fleet Footwork
Conqueror
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Caitlyn

Bảng Ngọc Caitlyn
PrecisionPrecision
Press the Attack
5%
Fleet Footwork
95%
Conqueror
0%
Absorb Life
54%
Triumph
3%
Presence of Mind
43%
Legend: Alacrity
23%
Legend: Haste
0%
Legend: Bloodline
77%
Coup de Grace
21%
Cut Down
79%
Last Stand
0%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
3%
Nimbus Cloak
<1%
Transcendence
0%
Celerity
0%
Absolute Focus
97%
Scorch
0%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
100%
Adapative Force
<1%
Attack Speed
98%
Ability Haste
0%
Adapative Force
98%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
81%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
23%