Caitlyn
D

Bảng Ngọc Caitlyn

the Sheriff of Piltover • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Caitlyn ở ĐTCL đối với patch 14.4. Tìm Bảng Ngọc Caitlyn mà bạn đang tìm!
17.1%
Tỉ lệ bị chọn
49%
Tỉ lệ thắng
11.5%
Tỉ lệ bị cấm
568,335
Trận

Mạnh so với

Draven
48.3%
12,306
Aphelios
48.6%
9,933
Xayah
48.8%
8,114
Tristana
49.3%
15,398
Varus
49.3%
23,667

Yếu so với

Senna
53.6%
17,736
Vayne
52.7%
29,562
Twisted Fate
52.5%
18,151
Ashe
52.2%
27,359
Miss Fortune
52.2%
52,973

Phép Bổ Trợ

FlashGhost
50.3%
107,348 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
49.2%
506,667 Trận

Các Trang bị chính

StormrazorBerserker's GreavesInfinity Edge
52.6%
96,878 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rapid Firecannon
Lord Dominik's Regards
Guardian Angel
56.3%55.8%56.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Piltover Peacemaker
Q
Yordle Snap Trap
W
90 Caliber Net
E
51%
208,443 Trận
Piltover Peacemaker
Q
1
4
5
7
9
Yordle Snap Trap
W
2
8
10
12
13
90 Caliber Net
E
3
14
15
Ace in the Hole
R
6
11

Bảng Ngọc Caitlyn

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Caitlyn

Bảng Ngọc Caitlyn
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
28%
Fleet Footwork
72%
Conqueror
0%
Overheal
20%
Triumph
<1%
Presence of Mind
79%
Legend: Alacrity
2%
Legend: Tenacity
0%
Legend: Bloodline
98%
Coup de Grace
63%
Cut Down
36%
Last Stand
<1%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
<1%
Nimbus Cloak
<1%
Transcendence
0%
Celerity
0%
Absolute Focus
99%
Scorch
0%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
100%
Offense
2%
Offense
97%
Offense
0%
Offense
99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
23%
Flex
44%
Flex
4%