Vayne
D

Bảng Ngọc Vayne

the Night Hunter • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Vayne ở ĐTCL đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Vayne mà bạn đang tìm!
10.8%
Tỉ lệ bị chọn
51.6%
Tỉ lệ thắng
9.3%
Tỉ lệ bị cấm
575,068
Trận

Mạnh so với

Zeri
42.7%
6,008
Sivir
46.8%
10,514
Kai'Sa
46.9%
61,504
Kalista
47.1%
9,444
Aphelios
47.2%
15,170

Yếu so với

Miss Fortune
51.3%
41,254
Ashe
49.9%
36,846
Nilah
49.5%
7,022
Caitlyn
49.2%
53,436
Samira
49.1%
26,519

Phép Bổ Trợ

FlashGhost
52%
355,831 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
52.2%
486,008 Trận

Các Trang bị chính

Berserker's GreavesStatikk Shiv
Trinity Force
55.9%
116,578 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Blade of The Ruined King
Wit's End
Guardian Angel
59.2%61.2%61.8%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Tumble
Q
Silver Bolts
W
Condemn
E
55%
178,483 Trận
Tumble
Q
1
4
5
7
9
Silver Bolts
W
2
8
10
12
13
Condemn
E
3
14
15
Final Hour
R
6
11

Bảng Ngọc Vayne

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Vayne

Bảng Ngọc Vayne
PrecisionPrecision
Press the Attack
<1%
Lethal Tempo
82%
Fleet Footwork
17%
Conqueror
0%
Overheal
2%
Triumph
84%
Presence of Mind
15%
Legend: Alacrity
95%
Legend: Tenacity
<1%
Legend: Bloodline
4%
Coup de Grace
59%
Cut Down
32%
Last Stand
9%
ResolveResolve
Demolish
2%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
76%
Second Wind
<1%
Bone Plating
23%
Overgrowth
96%
Revitalize
0%
Unflinching
2%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
<1%
Flex
86%
Flex
14%