Vayne
D

Bảng Ngọc Vayne

the Night Hunter • Platinum+
TOPADCARRY
Bảng Ngọc xịn nhất Vayne ở ĐTCL đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Vayne mà bạn đang tìm!
0%
Tỉ lệ bị chọn
49.7%
Tỉ lệ thắng
0%
Tỉ lệ bị cấm
926
Trận

Mạnh so với

Nilah
30.4%
23
Xayah
35.3%
17
Yasuo
35.7%
14
Kalista
40%
15
Ashe
43.1%
51

Yếu so với

Aphelios
76.5%
17
Sivir
66.7%
12
Tristana
59.3%
27
Smolder
58.8%
34
Varus
58.6%
29

Phép Bổ Trợ

FlashGhost
50.7%
736 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
49.5%
859 Trận

Các Trang bị chính

BootsStormrazorBerserker's Greaves
59%
39 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Terminus
Jak'Sho, The Protean
Infinity Edge
54.7%56.6%85.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Tumble
Q
Silver Bolts
W
Condemn
E
53%
505 Trận
Tumble
Q
1
4
5
7
9
Silver Bolts
W
2
8
10
12
13
Condemn
E
3
14
15
Final Hour
R
6
11

Bảng Ngọc Vayne

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Vayne

Bảng Ngọc Vayne
PrecisionPrecision
Press the Attack
<1%
Lethal Tempo
86%
Fleet Footwork
13%
Conqueror
0%
Overheal
13%
Triumph
40%
Presence of Mind
46%
Legend: Alacrity
95%
Legend: Tenacity
0%
Legend: Bloodline
5%
Coup de Grace
50%
Cut Down
12%
Last Stand
38%
ResolveResolve
Demolish
0%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
75%
Second Wind
2%
Bone Plating
22%
Overgrowth
>99%
Revitalize
<1%
Unflinching
0%
Offense
0%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
97%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
85%
Flex
0%
Flex
0%