LeBlanc
D

Bảng Ngọc LeBlanc

the Deceiver • Platinum+
TOPMIDDLESUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất LeBlanc ở Mid đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc LeBlanc mà bạn đang tìm!
15.6%
Tỉ lệ bị chọn
47.5%
Tỉ lệ thắng
4.6%
Tỉ lệ bị cấm
1,978
Trận

Mạnh so với

Rumble
28.6%
21
Zoe
37.5%
64
Swain
43.3%
30
Heimerdinger
44.4%
27
Orianna
44.5%
110

Yếu so với

Karma
68.2%
85
Morgana
65.2%
23
Taliyah
62.8%
137
Kayle
60.9%
23
Vel'Koz
59.5%
42

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
48%
760 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
48%
1,818 Trận

Các Trang bị chính

Luden's CompanionBootsSorcerer's Shoes
49.5%
222 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Shadowflame
Rabadon's Deathcap
Cryptbloom
59.4%65.8%83.3%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Distortion
W
Sigil of Malice
Q
Ethereal Chains
E
56%
203 Trận
Sigil of Malice
Q
1
8
10
12
13
Distortion
W
2
4
5
7
9
Ethereal Chains
E
3
14
15
Mimic
R
6
11

Bảng Ngọc LeBlanc

DominationDomination
Electrocute
Predator
Dark Harvest
Hail of Blades
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc LeBlanc

Bảng Ngọc LeBlanc
DominationDomination
Electrocute
100%
Predator
0%
Dark Harvest
0%
Hail of Blades
0%
Cheap Shot
0%
Taste of Blood
38%
Sudden Impact
62%
Zombie Ward
18%
Ghost Poro
7%
Eyeball Collection
75%
Treasure Hunter
45%
Ingenious Hunter
0%
Relentless Hunter
13%
Ultimate Hunter
42%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
76%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
16%
Celerity
0%
Absolute Focus
19%
Scorch
90%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
0%
Offense
7%
Offense
92%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
48%
Flex
0%
Flex
0%