LeBlanc
D

Bảng Ngọc LeBlanc

the Deceiver • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất LeBlanc ở Mid đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc LeBlanc mà bạn đang tìm!
3.6%
Tỉ lệ bị chọn
47.9%
Tỉ lệ thắng
7.2%
Tỉ lệ bị cấm
193,459
Trận

Mạnh so với

Azir
44.7%
5,533
Zed
49%
8,116
Zoe
49.2%
2,432
Ekko
50.3%
2,308
Akali
50.6%
11,844

Yếu so với

Malzahar
58.4%
4,004
Naafiri
57.5%
2,239
Vex
56.6%
5,696
Veigar
54.6%
4,606
Kassadin
54.5%
2,271

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
48.2%
69,688 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
48.3%
152,159 Trận

Các Trang bị chính

Sorcerer's Shoes
Luden's Tempest
Mejai's Soulstealer
71.2%
4,728 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rabadon's Deathcap
Zhonya's Hourglass
Void Staff
55.7%57.5%57.9%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Distortion
W
Sigil of Malice
Q
Ethereal Chains
E
48%
88,111 Trận
Sigil of Malice
Q
2
8
10
12
13
Distortion
W
1
4
5
7
9
Ethereal Chains
E
3
14
15
Mimic
R
6
11

Bảng Ngọc LeBlanc

DominationDomination
Electrocute
Predator
Dark Harvest
Hail of Blades
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc LeBlanc

Bảng Ngọc LeBlanc
DominationDomination
Electrocute
100%
Predator
0%
Dark Harvest
0%
Hail of Blades
0%
Cheap Shot
0%
Taste of Blood
95%
Sudden Impact
5%
Zombie Ward
27%
Ghost Poro
2%
Eyeball Collection
71%
Treasure Hunter
47%
Ingenious Hunter
0%
Relentless Hunter
<1%
Ultimate Hunter
52%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
88%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
54%
Celerity
0%
Absolute Focus
6%
Scorch
48%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
5%
Offense
<1%
Offense
99%
Offense
<1%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
6%
Flex
32%
Flex
62%