LeBlanc
D

Bảng Ngọc LeBlanc

the Deceiver • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất LeBlanc ở Mid đối với patch 14.14. Tìm Bảng Ngọc LeBlanc mà bạn đang tìm!
8.9%
Tỉ lệ bị chọn
50%
Tỉ lệ thắng
19.8%
Tỉ lệ bị cấm
271,682
Trận

Mạnh so với

Azir
45.1%
3,393
Corki
46.8%
5,068
Tristana
47.2%
8,556
Zoe
47.3%
3,077
Lucian
47.6%
2,905

Yếu so với

Naafiri
56.3%
4,899
Malzahar
55.2%
8,626
Vex
55.1%
11,768
Galio
53.8%
6,463
Diana
52.5%
4,414

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
50.5%
89,098 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
50.2%
257,539 Trận

Các Trang bị chính

Luden's CompanionSorcerer's ShoesMejai's Soulstealer
71.7%
7,126 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rabadon's Deathcap
Zhonya's Hourglass
Void Staff
58%58.1%60.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Distortion
W
Sigil of Malice
Q
Ethereal Chains
E
51%
123,872 Trận
Sigil of Malice
Q
2
8
10
12
13
Distortion
W
1
4
5
7
9
Ethereal Chains
E
3
14
15
Mimic
R
6
11

Bảng Ngọc LeBlanc

DominationDomination
Electrocute
Dark Harvest
Hail of Blades
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc LeBlanc

Bảng Ngọc LeBlanc
DominationDomination
Electrocute
100%
Dark Harvest
0%
Hail of Blades
0%
Cheap Shot
0%
Taste of Blood
3%
Sudden Impact
97%
Zombie Ward
55%
Ghost Poro
0%
Eyeball Collection
45%
Treasure Hunter
43%
Relentless Hunter
6%
Ultimate Hunter
51%
PrecisionPrecision
Absorb Life
78%
Triumph
0%
Presence of Mind
3%
Legend: Alacrity
0%
Legend: Haste
20%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
0%
Cut Down
>99%
Last Stand
0%
Adapative Force
2%
Attack Speed
97%
Ability Haste
0%
Adapative Force
99%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
88%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
14%