Lux
D

Bảng Ngọc Lux

the Lady of Luminosity • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Lux ở Sp đối với patch 14.12. Tìm Bảng Ngọc Lux mà bạn đang tìm!
16.6%
Tỉ lệ bị chọn
50.5%
Tỉ lệ thắng
15.8%
Tỉ lệ bị cấm
765,797
Trận

Mạnh so với

Hwei
45.7%
9,748
Malphite
46.9%
7,777
Senna
47.2%
27,096
Ashe
47.4%
13,108
Neeko
47.5%
12,219

Yếu so với

Xerath
52%
27,757
Sona
51.7%
11,877
Milio
51.4%
13,677
Zyra
51.3%
26,097
Nami
51.2%
31,548

Phép Bổ Trợ

ExhaustFlash
51%
125,488 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
World Atlas
50.8%
724,587 Trận

Các Trang bị chính

Zaz'Zak's RealmspikeLuden's CompanionSorcerer's Shoes
52%
212,796 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Horizon Focus
Stormsurge
Rabadon's Deathcap
53.2%55.4%57.9%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Lucent Singularity
E
Light Binding
Q
Prismatic Barrier
W
51%
266,328 Trận
Light Binding
Q
2
8
10
12
13
Prismatic Barrier
W
3
14
15
Lucent Singularity
E
1
4
5
7
9
Final Spark
R
6
11

Bảng Ngọc Lux

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Lux

Bảng Ngọc Lux
SorcerySorcery
Summon Aery
0%
Arcane Comet
100%
Phase Rush
0%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
94%
Nimbus Cloak
6%
Transcendence
62%
Celerity
5%
Absolute Focus
32%
Scorch
86%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
14%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
25%
Cash Back
0%
Triple Tonic
5%
Time Warp Tonic
0%
Biscuit Delivery
96%
Cosmic Insight
74%
Approach Velocity
0%
Jack Of All Trades
0%
Adapative Force
86%
Attack Speed
13%
Ability Haste
<1%
Adapative Force
>99%
Move Speed
<1%
Health Scaling
0%
Base Health
87%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
13%