Lux
D

Bảng Ngọc Lux

the Lady of Luminosity • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Lux ở Sp đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Lux mà bạn đang tìm!
16.7%
Tỉ lệ bị chọn
50.2%
Tỉ lệ thắng
15.9%
Tỉ lệ bị cấm
893,293
Trận

Mạnh so với

Yuumi
47.1%
21,476
Seraphine
47.9%
26,101
Senna
48.4%
61,976
Swain
48.5%
21,388
Ashe
48.6%
23,946

Yếu so với

Xerath
53.5%
38,773
Zyra
52.6%
35,011
Blitzcrank
52%
39,506
Soraka
51.9%
21,387
Milio
51.3%
13,878

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
50%
611,815 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
Spellthief's Edge
50.4%
848,037 Trận

Các Trang bị chính

Luden's Tempest
Sorcerer's ShoesShadowflame
54.7%
75,586 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rabadon's Deathcap
Zhonya's Hourglass
Horizon Focus
57%56.3%59.7%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Lucent Singularity
E
Light Binding
Q
Prismatic Barrier
W
51%
315,311 Trận
Light Binding
Q
2
8
10
12
13
Prismatic Barrier
W
3
14
15
Lucent Singularity
E
1
4
5
7
9
Final Spark
R
6
11

Bảng Ngọc Lux

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
DominationDomination
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Lux

Bảng Ngọc Lux
SorcerySorcery
Summon Aery
0%
Arcane Comet
100%
Phase Rush
0%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
66%
Nimbus Cloak
34%
Transcendence
40%
Celerity
<1%
Absolute Focus
59%
Scorch
100%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
0%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
<1%
Magical Footwear
2%
Perfect Timing
0%
Future's Market
<1%
Minion Dematerializer
0%
Biscuit Delivery
99%
Cosmic Insight
98%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
92%
Offense
8%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
85%
Flex
15%