Zed
D

Bảng Ngọc Zed

the Master of Shadows • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Zed ở Mid đối với patch 13.18. Tìm Bảng Ngọc Zed mà bạn đang tìm!
13.6%
Tỉ lệ bị chọn
49.3%
Tỉ lệ thắng
38.7%
Tỉ lệ bị cấm
1,229,192
Trận

Mạnh so với

Naafiri
47.7%
15,152
Aurelion Sol
48.2%
12,854
Azir
48.3%
14,306
LeBlanc
48.3%
27,483
Yone
48.5%
62,499

Yếu so với

Malphite
55.5%
28,131
Diana
53.1%
18,089
Fizz
52.5%
51,077
Irelia
52.3%
34,295
Sylas
52.2%
55,740

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
50.9%
161,624 Trận

Các Trang bị khởi động

Long Sword
Refillable Potion
50.8%
363,268 Trận

Các Trang bị chính

Ravenous HydraIonian Boots of Lucidity
Duskblade of Draktharr
54.2%
200,962 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Serylda's Grudge
Black Cleaver
Edge of Night
55.5%58.2%60.4%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Razor Shuriken
Q
Shadow Slash
E
Living Shadow
W
50%
552,324 Trận
Razor Shuriken
Q
1
4
5
7
9
Living Shadow
W
2
14
15
Shadow Slash
E
3
8
10
12
13
Death Mark
R
6
11

Bảng Ngọc Zed

InspirationInspiration
Glacial Augment
Unsealed Spellbook
First Strike
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Zed

Bảng Ngọc Zed
InspirationInspiration
Glacial Augment
0%
Unsealed Spellbook
0%
First Strike
100%
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
100%
Perfect Timing
0%
Future's Market
97%
Minion Dematerializer
3%
Biscuit Delivery
0%
Cosmic Insight
100%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
<1%
Manaflow Band
0%
Nimbus Cloak
3%
Transcendence
75%
Celerity
0%
Absolute Focus
22%
Scorch
96%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
4%
Offense
97%
Offense
2%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
18%
Flex
23%
Flex
59%