Zed
D

Bảng Ngọc Zed

the Master of Shadows • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Zed ở Mid đối với patch 14.8. Tìm Bảng Ngọc Zed mà bạn đang tìm!
28.3%
Tỉ lệ bị chọn
48.4%
Tỉ lệ thắng
20.5%
Tỉ lệ bị cấm
13,742
Trận

Mạnh so với

Hwei
45.3%
466
Syndra
46.3%
203
Lissandra
47.1%
329
LeBlanc
47.6%
309
Azir
47.7%
237

Yếu so với

Irelia
63.6%
225
Galio
57.4%
169
Lux
55.9%
383
Veigar
55.7%
465
Viktor
55.4%
166

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
50.8%
1,814 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Shield
Health Potion
50.9%
1,773 Trận

Các Trang bị chính

EclipseIonian Boots of LucidityVoltaic Cyclosword
52.3%
1,049 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Serylda's Grudge
Edge of Night
Axiom Arc
53.6%56.5%61.5%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Razor Shuriken
Q
Shadow Slash
E
Living Shadow
W
49%
6,334 Trận
Razor Shuriken
Q
1
4
5
7
9
Living Shadow
W
2
14
15
Shadow Slash
E
3
8
10
12
13
Death Mark
R
6
11

Bảng Ngọc Zed

DominationDomination
Electrocute
Predator
Dark Harvest
Hail of Blades
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Zed

Bảng Ngọc Zed
DominationDomination
Electrocute
100%
Predator
0%
Dark Harvest
0%
Hail of Blades
0%
Cheap Shot
0%
Taste of Blood
82%
Sudden Impact
18%
Zombie Ward
2%
Ghost Poro
1%
Eyeball Collection
97%
Treasure Hunter
1%
Ingenious Hunter
0%
Relentless Hunter
0%
Ultimate Hunter
99%
SorcerySorcery
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
0%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
98%
Celerity
0%
Absolute Focus
2%
Scorch
100%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
0%
Offense
99%
Offense
1%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
54%
Flex
0%
Flex
0%