Xerath
D

Bảng Ngọc Xerath

the Magus Ascendant • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Xerath ở Rừng đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Xerath mà bạn đang tìm!
0%
Tỉ lệ bị chọn
22.6%
Tỉ lệ thắng
16.3%
Tỉ lệ bị cấm
115
Trận

Mạnh so với

Rammus
33.3%
3
Nidalee
50%
2
Talon
50%
2
Sylas
50%
2
Jarvan IV
50%
4

Yếu so với

Warwick
100%
2
Wukong
100%
2
Lillia
100%
2
Bel'Veth
100%
2
Amumu
100%
5

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
30.5%
59 Trận

Các Trang bị khởi động

Scorchclaw Pup
Health Potion
35.7%
28 Trận

Các Trang bị chính

Sorcerer's Shoes
Luden's Tempest
Shadowflame
50%
8 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rabadon's Deathcap
Horizon Focus
Morellonomicon
62.5%40%100%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Arcanopulse
Q
Eye of Destruction
W
Shocking Orb
E
40%
15 Trận
Arcanopulse
Q
2
4
5
7
9
Eye of Destruction
W
1
8
10
12
13
Shocking Orb
E
3
14
15
Rite of the Arcane
R
6
11

Bảng Ngọc Xerath

InspirationInspiration
Glacial Augment
Unsealed Spellbook
First Strike
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Xerath

Bảng Ngọc Xerath