Xerath
D

Bảng Ngọc Xerath

the Magus Ascendant • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Xerath ở Rừng đối với patch 14.14. Tìm Bảng Ngọc Xerath mà bạn đang tìm!
0%
Tỉ lệ bị chọn
32.1%
Tỉ lệ thắng
9.5%
Tỉ lệ bị cấm
84
Trận

Mạnh so với

Rammus
0%
1
Twitch
0%
1
Zyra
0%
2
Aurora
0%
1
Bel'Veth
0%
1

Yếu so với

Gragas
100%
1
Volibear
100%
2
Warwick
100%
4
Kha'Zix
100%
3
Nocturne
100%
3

Phép Bổ Trợ

FlashSmite
36.2%
58 Trận

Các Trang bị khởi động

Scorchclaw Pup
Health Potion
44.7%
38 Trận

Các Trang bị chính

ShadowflameSorcerer's ShoesRabadon's Deathcap
42.9%
7 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Horizon Focus
Stormsurge
Void Staff
42.9%100%100%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Arcanopulse
Q
Eye of Destruction
W
Shocking Orb
E
40%
10 Trận
Arcanopulse
Q
3
4
5
7
9
Eye of Destruction
W
2
8
10
11
13
Shocking Orb
E
1
14
15
Rite of the Arcane
R
6
12

Bảng Ngọc Xerath

InspirationInspiration
Glacial Augment
Unsealed Spellbook
First Strike
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Cash Back
Triple Tonic
Time Warp Tonic
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Jack Of All Trades
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Xerath

Bảng Ngọc Xerath