Rumble
D

Bảng Ngọc Rumble

the Mechanized Menace • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Rumble ở Top đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Rumble mà bạn đang tìm!
2.8%
Tỉ lệ bị chọn
47.3%
Tỉ lệ thắng
2.3%
Tỉ lệ bị cấm
150,541
Trận

Mạnh so với

K'Sante
47.2%
3,791
Renekton
48.8%
3,701
Gwen
50.4%
2,985
Gangplank
50.5%
2,742
Malphite
50.6%
4,094

Yếu so với

Trundle
56.7%
2,947
Kayle
56.1%
2,374
Tryndamere
55.6%
2,376
Yone
55.1%
8,931
Tahm Kench
55%
1,851

Phép Bổ Trợ

FlashIgnite
47.9%
76,566 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Ring
Health Potion
2
47.5%
111,486 Trận

Các Trang bị chính

Sorcerer's Shoes
Night Harvester
Demonic Embrace
51.4%
15,322 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Zhonya's Hourglass
Void Staff
Rabadon's Deathcap
54%54.3%55.3%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Flamespitter
Q
Electro Harpoon
E
Scrap Shield
W
48%
79,465 Trận
Flamespitter
Q
1
4
5
7
9
Scrap Shield
W
3
14
15
Electro Harpoon
E
2
8
10
12
13
The Equalizer
R
6
11

Bảng Ngọc Rumble

SorcerySorcery
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Rumble

Bảng Ngọc Rumble
SorcerySorcery
Summon Aery
<1%
Arcane Comet
97%
Phase Rush
3%
Nullifying Orb
2%
Manaflow Band
0%
Nimbus Cloak
98%
Transcendence
16%
Celerity
20%
Absolute Focus
65%
Scorch
99%
Waterwalking
<1%
Gathering Storm
<1%
ResolveResolve
Demolish
2%
Font of Life
0%
Shield Bash
3%
Conditioning
<1%
Second Wind
29%
Bone Plating
70%
Overgrowth
36%
Revitalize
<1%
Unflinching
59%
Offense
96%
Offense
<1%
Offense
4%
Offense
99%
Flex
<1%
Flex
<1%
Defense
1%
Flex
81%
Flex
19%