Kayle
D

Bảng Ngọc Kayle

the Righteous • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Kayle ở Top đối với patch 13.23. Tìm Bảng Ngọc Kayle mà bạn đang tìm!
3.6%
Tỉ lệ bị chọn
52.3%
Tỉ lệ thắng
1.5%
Tỉ lệ bị cấm
193,162
Trận

Mạnh so với

K'Sante
40.5%
5,729
Gangplank
44.1%
3,292
Rumble
44.2%
2,636
Darius
44.7%
7,620
Gwen
44.7%
4,136

Yếu so với

Nasus
53.8%
8,411
Malphite
52.5%
5,143
Jax
51.8%
8,693
Tryndamere
51.7%
3,614
Irelia
51.3%
3,997

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
52.2%
170,138 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
52.8%
100,374 Trận

Các Trang bị chính

Berserker's GreavesNashor's Tooth
Riftmaker
56.6%
47,029 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Rabadon's Deathcap
Rylai's Crystal Scepter
Zhonya's Hourglass
66.7%67.3%64.3%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Starfire Spellblade
E
Radiant Blast
Q
Celestial Blessing
W
53%
88,495 Trận
Radiant Blast
Q
2
8
10
12
13
Celestial Blessing
W
3
14
15
Starfire Spellblade
E
1
4
5
7
9
Divine Judgment
R
6
11

Bảng Ngọc Kayle

PrecisionPrecision
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
ResolveResolve
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Kayle

Bảng Ngọc Kayle
PrecisionPrecision
Press the Attack
0%
Lethal Tempo
29%
Fleet Footwork
71%
Conqueror
0%
Overheal
51%
Triumph
5%
Presence of Mind
44%
Legend: Alacrity
55%
Legend: Tenacity
45%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
47%
Cut Down
18%
Last Stand
35%
ResolveResolve
Demolish
1%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
23%
Second Wind
15%
Bone Plating
61%
Overgrowth
27%
Revitalize
0%
Unflinching
73%
Offense
7%
Offense
94%
Offense
0%
Offense
84%
Flex
4%
Flex
12%
Defense
0%
Flex
90%
Flex
9%