Kayle
D

Bảng Ngọc Kayle

the Righteous • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Kayle ở Top đối với patch 14.10. Tìm Bảng Ngọc Kayle mà bạn đang tìm!
6.9%
Tỉ lệ bị chọn
51.5%
Tỉ lệ thắng
1.7%
Tỉ lệ bị cấm
89,331
Trận

Mạnh so với

K'Sante
40.6%
2,223
Gangplank
41.2%
1,261
Darius
45.1%
4,468
Volibear
45.1%
1,321
Illaoi
45.2%
2,111

Yếu so với

Irelia
55.8%
2,037
Nasus
53.1%
3,153
Tryndamere
52.6%
1,979
Malphite
52.4%
2,379
Tahm Kench
52.3%
1,535

Phép Bổ Trợ

FlashTeleport
51.6%
78,785 Trận

Các Trang bị khởi động

Doran's Blade
Health Potion
52%
55,171 Trận

Các Trang bị chính

Boots of SwiftnessNashor's ToothRabadon's Deathcap
58.2%
7,607 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Shadowflame
Lich Bane
Rylai's Crystal Scepter
62.4%68.3%63.1%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Starfire Spellblade
E
Radiant Blast
Q
Celestial Blessing
W
52%
41,859 Trận
Radiant Blast
Q
2
8
10
12
13
Celestial Blessing
W
3
14
15
Starfire Spellblade
E
1
4
5
7
9
Divine Judgment
R
6
11

Bảng Ngọc Kayle

PrecisionPrecision
Press the Attack
Fleet Footwork
Conqueror
Absorb Life
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Haste
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Kayle

Bảng Ngọc Kayle
PrecisionPrecision
Press the Attack
40%
Fleet Footwork
48%
Conqueror
0%
Absorb Life
48%
Triumph
12%
Presence of Mind
40%
Legend: Alacrity
96%
Legend: Haste
4%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
12%
Cut Down
4%
Last Stand
84%
ResolveResolve
Demolish
0%
Font of Life
0%
Shield Bash
0%
Conditioning
8%
Second Wind
20%
Bone Plating
72%
Overgrowth
92%
Revitalize
0%
Unflinching
8%
Adapative Force
0%
Attack Speed
100%
Ability Haste
0%
Adapative Force
88%
Move Speed
4%
Health Scaling
8%
Base Health
71%
Tenacity and Slow Resist
4%
Health Scaling
25%