Xerath
D

Bảng Ngọc Xerath

the Magus Ascendant • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Xerath ở Sp đối với patch 14.14. Tìm Bảng Ngọc Xerath mà bạn đang tìm!
5.6%
Tỉ lệ bị chọn
51.5%
Tỉ lệ thắng
9.5%
Tỉ lệ bị cấm
171,467
Trận

Mạnh so với

Hwei
43.4%
2,086
Ashe
44.3%
2,750
Swain
45.1%
2,468
Senna
45.6%
5,205
Neeko
46%
2,504

Yếu so với

Leona
52.1%
10,387
Janna
52.1%
1,748
Sona
51.9%
1,848
Rell
51.8%
2,152
Milio
51.5%
3,324

Phép Bổ Trợ

FlashHeal
52.5%
57,374 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
World Atlas
51.8%
161,784 Trận

Các Trang bị chính

Zaz'Zak's RealmspikeLuden's CompanionSorcerer's Shoes
53.6%
72,059 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Horizon Focus
Shadowflame
Rabadon's Deathcap
54.4%55.9%60.2%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Arcanopulse
Q
Eye of Destruction
W
Shocking Orb
E
53%
62,895 Trận
Arcanopulse
Q
2
4
5
7
9
Eye of Destruction
W
1
8
10
12
13
Shocking Orb
E
3
14
15
Rite of the Arcane
R
6
11

Bảng Ngọc Xerath

InspirationInspiration
Glacial Augment
Unsealed Spellbook
First Strike
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Cash Back
Triple Tonic
Time Warp Tonic
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Jack Of All Trades
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Adapative Force
Attack Speed
Ability Haste
Adapative Force
Move Speed
Health Scaling
Base Health
Tenacity and Slow Resist
Health Scaling

lolvvv Bảng Ngọc Xerath

Bảng Ngọc Xerath
SorcerySorcery
Summon Aery
16%
Arcane Comet
84%
Phase Rush
0%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
100%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
3%
Celerity
0%
Absolute Focus
97%
Scorch
100%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
0%
PrecisionPrecision
Absorb Life
0%
Triumph
0%
Presence of Mind
100%
Legend: Alacrity
0%
Legend: Haste
0%
Legend: Bloodline
0%
Coup de Grace
3%
Cut Down
97%
Last Stand
0%
Adapative Force
5%
Attack Speed
95%
Ability Haste
0%
Adapative Force
100%
Move Speed
0%
Health Scaling
0%
Base Health
97%
Tenacity and Slow Resist
0%
Health Scaling
3%