Xerath
D

Bảng Ngọc Xerath

the Magus Ascendant • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Xerath ở Sp đối với patch 14.4. Tìm Bảng Ngọc Xerath mà bạn đang tìm!
5.2%
Tỉ lệ bị chọn
50.4%
Tỉ lệ thắng
8.9%
Tỉ lệ bị cấm
172,760
Trận

Mạnh so với

Hwei
44.6%
2,836
Seraphine
45.4%
3,116
Ashe
46.6%
4,577
Senna
47.6%
9,795
Neeko
47.7%
2,389

Yếu so với

Maokai
55.4%
7,581
Shaco
53.1%
2,189
Leona
51.8%
5,433
Blitzcrank
51.7%
7,447
Pyke
51.6%
5,867

Phép Bổ Trợ

ExhaustFlash
50.4%
95,222 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
World Atlas
50.7%
161,182 Trận

Các Trang bị chính

Zaz'Zak's RealmspikeLuden's CompanionSorcerer's Shoes
52.4%
73,367 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Stormsurge
Shadowflame
Rabadon's Deathcap
52.2%54.2%58.1%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Arcanopulse
Q
Eye of Destruction
W
Shocking Orb
E
52%
65,390 Trận
Arcanopulse
Q
2
4
5
7
9
Eye of Destruction
W
1
8
10
12
13
Shocking Orb
E
3
14
15
Rite of the Arcane
R
6
11

Bảng Ngọc Xerath

InspirationInspiration
Glacial Augment
Unsealed Spellbook
First Strike
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Triple Tonic
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Xerath

Bảng Ngọc Xerath
SorcerySorcery
Summon Aery
0%
Arcane Comet
100%
Phase Rush
0%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
100%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
66%
Celerity
0%
Absolute Focus
34%
Scorch
97%
Waterwalking
0%
Gathering Storm
3%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
26%
Triple Tonic
13%
Future's Market
0%
Minion Dematerializer
2%
Biscuit Delivery
87%
Cosmic Insight
72%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
76%
Offense
23%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
33%
Flex
22%
Flex
22%