Xerath
D

Bảng Ngọc Xerath

the Magus Ascendant • Platinum+
TOPJUNGLEMIDDLEADCARRYSUPPORT
Bảng Ngọc xịn nhất Xerath ở Sp đối với patch 13.18. Tìm Bảng Ngọc Xerath mà bạn đang tìm!
8%
Tỉ lệ bị chọn
51.9%
Tỉ lệ thắng
18.8%
Tỉ lệ bị cấm
719,717
Trận

Mạnh so với

Seraphine
45.8%
14,463
Morgana
46.1%
30,023
Swain
46.4%
17,707
Lulu
46.4%
18,918
Vel'Koz
46.8%
9,485

Yếu so với

Sona
51.5%
9,597
Janna
51%
7,459
Blitzcrank
50.9%
35,416
Rakan
50.4%
22,521
Soraka
50.2%
19,934

Phép Bổ Trợ

FlashHeal
52.9%
94,501 Trận

Các Trang bị khởi động

Health Potion
2
Spellthief's Edge
52%
683,794 Trận

Các Trang bị chính

Luden's Tempest
Sorcerer's ShoesMejai's Soulstealer
73.2%
14,664 Trận

Đồ trang bị giai đoạn sau

Shadowflame
Rabadon's Deathcap
Void Staff
58%59.9%54.5%

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ

Arcanopulse
Q
Eye of Destruction
W
Shocking Orb
E
53%
263,439 Trận
Arcanopulse
Q
2
4
5
7
9
Eye of Destruction
W
1
8
10
12
13
Shocking Orb
E
3
14
15
Rite of the Arcane
R
6
11

Bảng Ngọc Xerath

InspirationInspiration
Glacial Augment
Unsealed Spellbook
First Strike
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Perfect Timing
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
SorcerySorcery
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Offense
Offense
Offense
Offense
Flex
Flex
Defense
Flex
Flex

lolvvv Bảng Ngọc Xerath

Bảng Ngọc Xerath
SorcerySorcery
Summon Aery
3%
Arcane Comet
97%
Phase Rush
<1%
Nullifying Orb
0%
Manaflow Band
100%
Nimbus Cloak
0%
Transcendence
60%
Celerity
0%
Absolute Focus
40%
Scorch
91%
Waterwalking
<1%
Gathering Storm
9%
InspirationInspiration
Hextech Flashtraption
0%
Magical Footwear
22%
Perfect Timing
3%
Future's Market
4%
Minion Dematerializer
4%
Biscuit Delivery
92%
Cosmic Insight
75%
Approach Velocity
0%
Time Warp Tonic
0%
Offense
51%
Offense
49%
Offense
<1%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
<1%
Defense
6%
Flex
38%
Flex
56%